GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  

Milas'ın Dışa Açılan Kapıları

Milas - Bodrum Hava Limanı

Site Haritası
MİLAS-BODRUM HAVALİMANI Milas-Bodrum   Havalimanı,   tarifeli   ve   tarifesiz   seferler   ile   günün   24   saati   faaliyet   gösteren   12   adet hava    limanından    birisidir.    Havaalanı'na    ulaşım    ilçe    merkezinden    Güllük-Bodrum    dolmuşları    ile yapılmaktadır.          Milas’a     18     km,     Bodrum’a     35     km     uzaklıktadır.     Ayrıca     İzmir     Adnan     Menderes Havalimanından (203km.), Dalaman Havalimanından (150 km) da Milas’a ulaşılabilir. Ekinambarı    Köyü    ile    Güllük    Dalyanı    arasında    yer    alan    uluslararası    nitelikli    Milas-Bodrum Havalimanının   temeli   22   Ağustos   1994   tarihinde   Cumhurbaşkanı   Süleyman   Demirel   ile   Başbakan   Tansu Çiller   tarafından   atıldı.   Havalimanı   iç   hatlar   terminali   1   Nisan   1997   tarihinde   Başbakan   Tansu   Çiller’in katıldığı bir törenle açıldı. Dış   hatlar   terminali   ise   30   Nisan   1998   tarihinde   Başbakan   Mesut   Yılmaz   tarafından   açıldı.   İçhatlar Terminal   binası,   2700   metrekarelik   kapalı   alana   sahip   olup,   1   milyon   yolcu/yıl   kapasitelidir.   Dışhatlar Terminali   ise   17000   metrekare   kapalı   alana   sahip   olup,   2   milyon   yolcu/yıl   kapasitelidir.   Havalimanında, 3000x45    ölçülerinde    pist,    800x200    metre    ölçülerinde    apron    ve    3000x40metre    ölçülerinde    paralel taksirut bulunmaktadır. Havalimanı   yıllık   uçak   kapasitesi;   pist   kapasitesine   göre   245280   uçak,   terminal   kapasitesine   göre ise   105120   uçaktır.   Havalimanında;   tarım,   deniz   ve   sanayi   ürünlerinin   ihracına   yönelik   olarak   kargo taşımacılığı     yapılmakta,     alanda     soğukhava     depoları     bulunmaktadır.     Dışhatlar     terminalinde     100 otobüslük ve 400 araçlık otopark ile İçhatlar terminalinde 100 araçlık otopark yer almaktadır. Bodrum    ve    yöresinin    turizm    potansiyeline    paralel    olarak    gelişen    turistik    tesisi    kapasitesi    ve İçhatlar   yolcularının   da   yoğunluğu   göz   önüne   alınarak,   yeni   Dışhatlar   terminal   binasının   ise   yap-işlet- devret   modeliyle   yapılması   planlanılmıştır.   Bu   çerçevede,   17.4.1998   tarihinde   mimari   proje   yarışması düzenlenilmiş;   1   Eylül   1998   tarihinde   sonuçlanmıştır.   Yarışmada   birinci   olan   proje   kapsamında,   111970 metrekare   kapalı   alanlı,   5   milyon   yolcu/yıl   kapasiteli   terminal   binası   ile750   araçlık   otopark,   7   yolcu köprüsü,   60   check-in   kontuarı,   30   pasoport   bankosu   ile   bagaj   konveyörleri   yer   almaktadır.   Bu   konuda DLH’nin   yetkili   kılınmasına   ilişkin   25.08.1998   tarih   ve   38/T-43   sayılı   Yüksek   Planlama   Kurulunun(YPK) kararı bulunmaktadır. Uluslararası standartlarda olan havalimanı, 1998 fiyatlarıyla 55 trilyon liraya malolmuştur. İçhatlar   Terminalinin   ilk   açıldığı   yıl   olan   1997   yılında,   havalimanına   inen   uçak   sayısı   3073   iken 2004 yılında bu sayı 5573 olmuş, 2017’de ise alana iniş yapan içhatlar uçak sayısı (Ekim sonu)18937’dir. İçhatlar   terminalinin   ilk   açıldığı   yıl   olan   1997’de   alana   iniş   yapan   yolcu   sayısı   196809   iken,   2004 yılında bu sayı 394338 olmuş, 2017 yılında ise (Ekim sonu) 2.363.732 olarak gerçekleşmiştir. Dışhatlar   Terminalinin   açıldığı   yıl   olan   1998   yılında   alana   3550   uçakla,   385.199   yabancı   yolcu   inişi gerçekleşmiştir.   Bu   rakamlar;   2005   yılında   (Kasım   sonu   itibarıyla),   7135   uçak   ile   960.606   yolcu   şeklinde olmuştur. 2017 yılında ise alana (Ekim sonu) 7939 uçak ile 934.792 yolcu iniş yapmıştır. Not:   Milas   -Bodrum   Havalimanının   yapım   sürecini   anlatan   kitap:   “Kuşlar   -   Balıklar   ve   Uçaklar   / Milas-Bodrum   Havalimanının   Yapım   Süreci   ve   İsim   Mücadelesinin   Öyküsü”,   Nevzat   Çağlar   Tüfekçi,   2005, Kendi Yayını. GÜLLÜK GEMİ YANAŞMA İSKELESİ Güllük,   eskiden,   iskelesi   nedeniyle,   Güneybatı   Ege’nin   dışa   açılan   kapısı   olarak   nitelendirilirdi. Yakın   zamana   kadar   belde   içinde   bulunan   eski   iskelenin,   yükleme   ve   boşaltma   sırasında   çevre   kirliliği, kamyonların     gürültü     kirliliği     yaratması     ve     tüm     bunların     beldedeki     toplumsal     yaşamı     olumsuz etkilemeye    başlaması    ve    ayrıca    mevcut    iskelenin    ihtiyacı    karşılayamaz    hale    gelmesi    üzerine;    belde dışında yeni bir iskelenin yapımı zorunluluk haline gelmişti. Yeni   iskele,   merkez   iskelenin   kuzeydoğusunda,   Güllük   Dalyanına   varmadan,   Manastır   Burnunda planlanmış   ve   bu   iskelenin   09.06.2006   tarihinde,   Başbakan   Recep   Tayyip   Erdoğan   ve   Ulaştırma   Bakanı Binali Yıldırım ve çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle açılışı gerçekleştirilmiştir. Güllük   Gemi   Yanaşma   İskelesi,   37”   15,3’   kuzey   enlemi   ile   27”   36,3’   doğu   boylamı   mevkiindedir.     Güllük liman sahası; iç liman ve dış liman olarak ikiye ayrılmıştır. Güllük   Gemi   yanaşma   İskelesi,   ticari   işlem   yapmak   üzere   Güllük   Limanına   gelen   yük   gemilerinin yanaşmasına    ayrılmıştır.    Gemiler,    limana    geliş    sıralarına    göre    iskeleye    alınırlar.    Ancak    can    ve    mal güvenliği    bakımından    ihtiyaç    görülen    hallerde,    iskelede    yükleme    –boşaltma    yapan    gemilerden    biri, liman başkanlığınca geçici bir süre için Demir Mevkiine kaldırılır. İskelenin   uzunluğu   346   metre   olup,   4   adet   yanaşma   yeri   vardır.   Yani   aynı   anda   iskelede   4   gemiye yükleme-boşaltma     işlemi     yapılabilir.     Bu     durum,     gemilerin     körfezde     uzun     süre     beklemesini önlemektedir.    Su    derinliği;    kısa    iskelelerde    6-12    metre,    uzun    iskelelerde    ise    12-14.5    metredir.    Bu özellikleriyle iskele, 50.000 dwt tona kadar gemiler hizmet verebilmektedir. Güllük   beldesinin   2   km   kuzeyinde,   Manastır   mevkiinde   bulunan   Güllük   Gemi   Yanaşma   İskelesi, Milas-Bodrum    Havalimanına    10    km    uzaklıktadır.    Güllük    Limanı,    yap-işlet-devret    modeline    göre yapılmıştır. Bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak 10.06.2006 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Güllük   Liman   İşletmeciliği   AŞ   tarafından   2012   yılına   kadar   işletilecek   olan   Güllük   Limanı;   Muğla bölgesindeki   ihracat   ve   ithalat   yüklerinin   elleçlenmesini   (Elleçleme:   Gümrük   gözetimindeki   eşyaların; asli    niteliklerin    değiştirmeden    istiflenmesi,    yerinin    değiştirilmesi,    büyük    kaplardan    küçük    kaplara aktarılması,     kalburlanması,     havalandırılması     vb.     işlemlerdir)     karşılayacağı     gibi     Aydın     ve     Denizli bölgelerindeki   ihtiyacı   da   rahatlıkla   karşılayabilecek   kapasitededir.   En   üst   teknoloji   ile   donatılan   ve standartlara   uygun   hizmet   kalitesini   kendisine   ilke   edinmiş   olan   limanda;   dökme   ve   torbalı   feldspat, blok    veya    işlenmiş    mermer,    kalsit,    zımpara    taşı,    kuvars,    diğer    dökme    ve    paketli    yüklere    hizmet verilmektedir.   Eski   iskelede   yapılan   yıllık   2,4   milyon   ton   yük   kapasitesi,   yeni   iskelede   5   milyon   tona çıkartılmış durumdadır. 

Milas - Güllük Limanı

GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.

Milas'ın Dışa Açılan Kapıları

Milas - Bodrum Hava Limanı

MİLAS-BODRUM HAVALİMANI Milas-Bodrum   Havalimanı,   tarifeli   ve   tarifesiz   seferler   ile   günün 24     saati     faaliyet     gösteren     12     adet     hava     limanından     birisidir. Havaalanı'na    ulaşım    ilçe    merkezinden    Güllük-Bodrum    dolmuşları    ile yapılmaktadır.      Milas’a   18   km,   Bodrum’a   35   km   uzaklıktadır.   Ayrıca   İzmir Adnan   Menderes   Havalimanından   (203km.),   Dalaman   Havalimanından (150 km) da Milas’a ulaşılabilir. Ekinambarı   Köyü   ile   Güllük   Dalyanı   arasında   yer   alan   uluslararası nitelikli   Milas-Bodrum   Havalimanının   temeli   22   Ağustos   1994   tarihinde Cumhurbaşkanı   Süleyman   Demirel   ile   Başbakan   Tansu   Çiller   tarafından atıldı.   Havalimanı   iç   hatlar   terminali   1   Nisan   1997   tarihinde   Başbakan Tansu Çiller’in katıldığı bir törenle açıldı. Dış   hatlar   terminali   ise   30   Nisan   1998   tarihinde   Başbakan   Mesut Yılmaz    tarafından    açıldı.    İçhatlar    Terminal    binası,    2700    metrekarelik kapalı    alana    sahip    olup,    1    milyon    yolcu/yıl    kapasitelidir.    Dışhatlar Terminali    ise    17000    metrekare    kapalı    alana    sahip    olup,    2    milyon yolcu/yıl      kapasitelidir.      Havalimanında,      3000x45      ölçülerinde      pist, 800x200   metre   ölçülerinde   apron   ve   3000x40metre   ölçülerinde   paralel taksirut bulunmaktadır. Havalimanı   yıllık   uçak   kapasitesi;   pist   kapasitesine   göre   245280 uçak,    terminal    kapasitesine    göre    ise    105120    uçaktır.    Havalimanında; tarım,     deniz     ve     sanayi     ürünlerinin     ihracına     yönelik     olarak     kargo taşımacılığı    yapılmakta,    alanda    soğukhava    depoları    bulunmaktadır. Dışhatlar   terminalinde   100   otobüslük   ve   400   araçlık   otopark   ile   İçhatlar terminalinde 100 araçlık otopark yer almaktadır. Bodrum   ve   yöresinin   turizm   potansiyeline   paralel   olarak   gelişen turistik   tesisi   kapasitesi   ve   İçhatlar   yolcularının   da   yoğunluğu   göz   önüne alınarak,   yeni   Dışhatlar   terminal   binasının   ise   yap-işlet-devret   modeliyle yapılması    planlanılmıştır.    Bu    çerçevede,    17.4.1998    tarihinde    mimari proje   yarışması   düzenlenilmiş;   1   Eylül   1998   tarihinde   sonuçlanmıştır. Yarışmada    birinci    olan    proje    kapsamında,    111970    metrekare    kapalı alanlı,   5   milyon   yolcu/yıl   kapasiteli   terminal   binası   ile750   araçlık   otopark, 7   yolcu   köprüsü,   60   check-in   kontuarı,   30   pasoport   bankosu   ile   bagaj konveyörleri    yer    almaktadır.    Bu    konuda    DLH’nin    yetkili    kılınmasına ilişkin       25.08.1998       tarih       ve       38/T-43       sayılı       Yüksek       Planlama Kurulunun(YPK) kararı bulunmaktadır. Uluslararası   standartlarda   olan   havalimanı,   1998   fiyatlarıyla   55 trilyon liraya malolmuştur. İçhatlar      Terminalinin      ilk      açıldığı      yıl      olan      1997      yılında, havalimanına    inen    uçak    sayısı    3073    iken    2004    yılında    bu    sayı    5573 olmuş,     2017’de     ise     alana     iniş     yapan     içhatlar     uçak     sayısı     (Ekim sonu)18937’dir. İçhatlar   terminalinin   ilk   açıldığı   yıl   olan   1997’de   alana   iniş   yapan yolcu    sayısı    196809    iken,    2004    yılında    bu    sayı    394338    olmuş,    2017 yılında ise (Ekim sonu) 2.363.732 olarak gerçekleşmiştir. Dışhatlar   Terminalinin   açıldığı   yıl   olan   1998   yılında   alana   3550 uçakla,   385.199   yabancı   yolcu   inişi   gerçekleşmiştir.   Bu   rakamlar;   2005 yılında    (Kasım    sonu    itibarıyla),    7135    uçak    ile    960.606    yolcu    şeklinde olmuştur.   2017   yılında   ise   alana   (Ekim   sonu)   7939   uçak   ile   934.792   yolcu iniş yapmıştır. Not:   Milas   -Bodrum   Havalimanının   yapım   sürecini   anlatan   kitap: “Kuşlar   -   Balıklar   ve   Uçaklar   /   Milas-Bodrum   Havalimanının   Yapım   Süreci ve    İsim    Mücadelesinin    Öyküsü”,    Nevzat    Çağlar    Tüfekçi,    2005,    Kendi Yayını. GÜLLÜK GEMİ YANAŞMA İSKELESİ Güllük,   eskiden,   iskelesi   nedeniyle,   Güneybatı   Ege’nin   dışa   açılan kapısı   olarak   nitelendirilirdi.   Yakın   zamana   kadar   belde   içinde   bulunan eski   iskelenin,   yükleme   ve   boşaltma   sırasında   çevre   kirliliği,   kamyonların gürültü   kirliliği   yaratması   ve   tüm   bunların   beldedeki   toplumsal   yaşamı olumsuz    etkilemeye    başlaması    ve    ayrıca    mevcut    iskelenin    ihtiyacı karşılayamaz    hale    gelmesi    üzerine;    belde    dışında    yeni    bir    iskelenin yapımı zorunluluk haline gelmişti. Yeni   iskele,   merkez   iskelenin   kuzeydoğusunda,   Güllük   Dalyanına varmadan,   Manastır   Burnunda   planlanmış   ve   bu   iskelenin   09.06.2006 tarihinde,   Başbakan   Recep   Tayyip   Erdoğan   ve   Ulaştırma   Bakanı   Binali Yıldırım      ve      çok      sayıda      davetlinin      katıldığı      bir      törenle      açılışı gerçekleştirilmiştir. Güllük   Gemi   Yanaşma   İskelesi,   37”   15,3’   kuzey   enlemi   ile   27”   36,3’ doğu   boylamı   mevkiindedir.      Güllük   liman   sahası;   iç   liman   ve   dış   liman olarak ikiye ayrılmıştır. Güllük   Gemi   yanaşma   İskelesi,   ticari   işlem   yapmak   üzere   Güllük Limanına     gelen     yük     gemilerinin     yanaşmasına     ayrılmıştır.     Gemiler, limana   geliş   sıralarına   göre   iskeleye   alınırlar.   Ancak   can   ve   mal   güvenliği bakımından   ihtiyaç   görülen   hallerde,   iskelede   yükleme   –boşaltma   yapan gemilerden   biri,   liman   başkanlığınca   geçici   bir   süre   için   Demir   Mevkiine kaldırılır. İskelenin   uzunluğu   346   metre   olup,   4   adet   yanaşma   yeri   vardır. Yani   aynı   anda   iskelede   4   gemiye   yükleme-boşaltma   işlemi   yapılabilir. Bu   durum,   gemilerin   körfezde   uzun   süre   beklemesini   önlemektedir.   Su derinliği;    kısa    iskelelerde    6-12    metre,    uzun    iskelelerde    ise    12-14.5 metredir.   Bu   özellikleriyle   iskele,   50.000   dwt   tona   kadar   gemiler   hizmet verebilmektedir. Güllük   beldesinin   2   km   kuzeyinde,   Manastır   mevkiinde   bulunan Güllük    Gemi    Yanaşma    İskelesi,    Milas-Bodrum    Havalimanına    10    km uzaklıktadır.   Güllük   Limanı,   yap-işlet-devret   modeline   göre   yapılmıştır. Bir   yıl   gibi   kısa   bir   sürede   tamamlanarak   10.06.2006   tarihinde   hizmet vermeye başlamıştır. Güllük     Liman     İşletmeciliği     AŞ     tarafından     2012     yılına     kadar işletilecek    olan    Güllük    Limanı;    Muğla    bölgesindeki    ihracat    ve    ithalat yüklerinin   elleçlenmesini   (Elleçleme:   Gümrük   gözetimindeki   eşyaların; asli   niteliklerin   değiştirmeden   istiflenmesi,   yerinin   değiştirilmesi,   büyük kaplardan    küçük    kaplara    aktarılması,    kalburlanması,    havalandırılması vb.   işlemlerdir)   karşılayacağı   gibi   Aydın   ve   Denizli   bölgelerindeki   ihtiyacı da     rahatlıkla     karşılayabilecek     kapasitededir.     En     üst     teknoloji     ile donatılan   ve   standartlara   uygun   hizmet   kalitesini   kendisine   ilke   edinmiş olan   limanda;   dökme   ve   torbalı   feldspat,   blok   veya   işlenmiş   mermer, kalsit,    zımpara    taşı,    kuvars,    diğer    dökme    ve    paketli    yüklere    hizmet verilmektedir.   Eski   iskelede   yapılan   yıllık   2,4   milyon   ton   yük   kapasitesi, yeni iskelede 5 milyon tona çıkartılmış durumdadır. 

Milas - Güllük Limanı

Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız