GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     

Milas   

ile   

ilgili   

yazı,   

görsel   

ve   

işitsel

içerik desteği vermek için bize ulaşabilir-siniz.

İnsan   ve   insanın   ürettiği,   tükettiği   her şey,      kültür      kavramının      içini      dolduruyor. Kültürün   yelpazesine   yer   alan   binlerce   yıllık yaşanmışlıkların   acı   ve   tatlı      öyküleri   gerçek hayata   sanat   olarak   yansır.   Bazen   bir   şiir,   bir türkü,   bir   destan,   bazen   halı   ve   kilim   motifi, bazende   bir   tablo   yada   mimari   bir   eser   olarak çıkar    karşımıza.    Burada    bize    düşen,    hayata sanatın    penceresinden    bakarak,    bu    güzel- liklerin    değerini    bilmek    ve    devamında    yeni güzellikler     üretmektir.     Kendi     yöremize     ait farkettiğimiz    kayda    değer,    örnek    olabilecek tüm   kültürel   değerleri   ve   güzellikleri   birlikte bir araya toplayalım. Bu   amaçla,   Milas   ile   ilgili,   Türkiye’de   ve Dünya’da   herhangi   bir   yerde   var   olan   ve   sizin bildiğiniz     bilgi,     görsel     ve     işitsel     belgeleri bizimle paylaşmanızı rica ederiz. Birlikte başarmanın heyecanını ve haklı gururunu paylaşmak üzere. Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  

Milas’ın Eğitim Yaşamına Katkıda Bulunanlar

Dr. Mete ERSOY
İzmir    doğumlu    olan    hayırsever    Dr.    Mete Ersoy,   eğitim   hayatını   İstanbul’da   tamamlamıştır. İstanbul           Üniversitesi           Tıp           fakültesinde Mikrobiyoloji   ihtisasını   tamamlayarak   Mütehassıs (uzman)   Doktor   olmuştur.         1966   yılında   “Ersoy Tıbbi    Tahliller    Laboratuarı”nı    açıp,    İstanbul    ve Türkiye   genelinde   büyük   başarı   sağlamıştır.   1996 yılının   ikinci   döneminde   Dr.   Mete   Ersoy   İlköğretim Okulunu    hizmete    açarak,    Milas    Milli    Eğitimine büyük   katkı   sağlamıştır.      Dr.   Mete   Ersoy’un   2009 yılında     da     Milas’ın     eğitim     yaşamına     katkıları devam   etmiş   ve   adı   geçen   İlköğretim   Okulunun bahçesine    kapalı    spor    salonu    ve    dersliklerden oluşan ek bina inşaatı çalışmalarına başlanılmıştır.
Semiha ALTUNKAN
1335   (1919)   yılında   Milas’ta   doğdu.   Babası Ali     Altunkan,     annesi     Hacı     Ali     Ağa     kızı     Fatma Altunkan’dır.   İkisi   erkek   üçü   kız   beş   kardeşten   biri olan   Semiha   Altunkan’ın   diğer   kardeşlerinin   tümü vefat    etmiştir.    Milas’ın    tanınmış    ailelerindendir. İlkokulu    Milas    Sakarya    İlkokulunda    okumuştur. Hayatının    büyük    bir    kısmını    İstanbul’da    Sarıyer Büyükdere     ve     Taksim’de     geçirmiştir.     Şu     anda Bodrum-Turgutreis’te         yaşamaktadır.         İlçemiz Aydınlıkevler    Mahallesi    Akkent    Sitesindeki    kendi adını     taşıyan     ilköğretim     okulunu     yaptırmıştır. Semiha   Altunkan’a,   2008   yılı   “Türkiye   Büyük   Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü” verilmiştir.
Zekeriya GÜMÜŞKESEN
İlçemizin    köklü    ailelerinden    olan    Menteşe sülalesinden     gelen     Ali     Osman     Menteşe     1946 yılında      doğdu,      İktisat-İşletme      eğitimi      gördü, uluslararası       ilaç       şirketlerinde       üst       kademe yöneticisi   olarak   çalıştı.   Emekli   olduktan   sonra   ata topraklarında   tarımla   uğraşmaya   başladı.   Özellikle modern    zeytin    yetiştiriciliği    ve    kaliteli    zeytinyağı üretimine önem verdi. Ağaçlıhöyük      Köyünde      babasının      adını taşıyan    "Ertuğrul    Menteşe    İlköğretim    Okulu"nun      içinde    bulunduğu    araziyi    bağış    yapmış,        okul Muğla    İl    Özel    İdaresince    inşa    edilmiştir(2002). Okulda     ilk     bilgisayar     laboratuarı     Ali     Osman Menteşe    tarafından    kurulmuş,    rahmetli    annesi Emine   Menteşe   de   Fen   Labarotuarını   kurmuştur. Yeni   Okul   binasının   yapımı   sonrası   eski   okul   binası atıl    kalıp    yıpranmaya    başlamış,    bunun    üzerine 2007    yılında    da    eski    okul    binası        Ali    Osman Menteşe    tarafından    yeni    baştan    onartılıp,    tefriş edilerek,         Ana   Sınıfı      ve   1   ve   2.   sınıflar   için   hizmet vermeye başlamıştır. Ali   Osman   Menteşe,   Ağaçlıhöyük   köyünde bulunan       zeytinliklerinde       örnek       bir       tarım işletmeciliği   yaparken,   çiftliğinde   bulunan   ve   soğuk sıkım       yaptığı       butik       tesisinden       elde       ettiği zeytinyağları,    uluslararası    alanda    ödüller    alarak Milas’ın   adını   duyurmakta,   bu   yağları   ABD’ye   ihraç edip,        bu        şekilde        aynı        zamanda        Milas zeytinyağlarının da tanıtımını yapmaktadır .
Site Haritası
Milas,       1913       doğumlu       olan       Zekeriya Gümüşkesen,      kendi      adını      taşıyan      ilköğretim okulunun,    1972    yılında    inşaatını    tamamlatarak, hizmete       girmesini       sağladı.       Milas’ın       köklü ailelerinden         olan         Zekeriya         Gümüşkesen, çevresinde     hayırsever     bir     kişilikle     tanınan     bir işadamıydı.    Selimiye    Lisesinin    arsasını    da,    yine Gümüşkesen   ailesi   bağışlamıştır.   Ayrıca   yaptırdığı öğrenci     yurdu     da     öğrencilerin     hizmetindedir. İlçemizde   iki   caminin   de   inşaatını   yaptıran   Zekeriya Gümüşkesen,     22     Mayıs     1991     tarihinde     vefat etmiştir.
Ali Osman MENTEŞE
Ahmet Hamdi HELVACIOĞLU
1887    yılında    Milas’ta    doğdu.    Babası    hacı Molla    Mehmet,    annesi    Gülsüm    hanımdır.    Ailesi, helvayı    icat    eden    Hasan    Basri    Efendi    soyundan, Konya-Akşehir’den      gelmektedir.            Helvacıoğlu, Rüşdiye   (ortaokul)   okulu   mezunudur.   Bakkaliye   ve helva        imalatıyla        uğraşan        Ahmet        Hamdi Helvacıoğlu,   1972   yılında   vefat   etmiştir.   Kendi   adını taşıyan   okulun   arsası,   mirasçılarından   oğlu   Uğur Helvacıoğlu     ve     torunu     Melda     Çıray     tarafından bağışlanarak, okulun yapılmasını sağlamışlardır.
Orhan MENTEŞE
1913   yılında   Milas’ta   dünyaya   gelen   Orhan Menteşe,   öğrenimine   Milas’ta   başladı.   Öğrenimine Almanya   ve   İstanbul   Alman   Lisesinde   devam   etti. İstanbul         Üniversitesinden         Yüksek         Kimya Mühendisi     olarak     mezun     oldu.     “Milas     Orhan Menteşe   Öğretmen   Evi”nin   binasıyla   bitişiğindeki arsayı bağışlamıştır.
Dr. Ahmet Sabahattin AKYÜZ
1920    yılında    Milas’ta    doğan    hayırsever    A. Sabahattin      Akyüz      tarafından      ilçemiz      Burgaz Mahallesine    24    derslikli    kendi    adını    taşıyan    lise binasını   yaptırmıştır.   İnşaatın   devam   ettiği   sırada, 2008   yılında   hayırseverimiz   vefat   etmiştir.   Okulun inşaatının   büyük   bölümü   tamamlanmış   olup,   kalan bölümlerinin       de       tamamlanması       sağlanarak, okulun      en      kısa      sürede      hizmete      girmesine çalışılmaktadır.
Hatice KARATEPE
1327(1911)    yılında    Milas’a    bağlı    Kalınağıl Köyünde   doğdu.   Hacı   Hüseyin   Dönmez   İlköğretim Okulu’nun         yapımı         için         okulun         arsasını bağışlamıştır.
Remzi Ozan - Mehmet H. KADIOĞLU
Remzi    Ozan;    1966    Artvin-Borçka    doğumlu olup    lise    mezunudur.    Mehmet    H.    Kadıoğlu    ise, 1957    Ankara    doğumlu    olup    2    çocuk    babasıdır. Hayırseverler;   İTS   İthalat-İhracat   Ltd.   Şti.   ile   inşaat ve     madencilik     alanında     ithalat-ihracat     işleriyle uğraşmaktadırlar.     Menteş     Köyüne,     10     derslikli İlköğretim Okulunun yapımını üstlenmişlerdir.
Mehmet Ali YÜKSEL
1934      Bafa      doğumlu      olan      hayırsever Mehmet    Ali    Yüksel,    Bafa    İlkokulunu    bitirdikten sonra    Buca    Ortaokulunda    eğitimine    devam    etti. Bafa      İlköğretim      Okulunun      yapımında      maddi katkıda bulunmuştur.
Mustafa YÜKSEL
1960      Bafa      doğumlu      olan      hayırsever Mustafa    Yüksel,    ilkokulu    Bafa’da,    Liseyi    İzmir’de okudu.    Zeytinyağı    ve    inşaat    sektöründe    faaliyet göstermektedir.     Sekiz     derslikli     Bafa     İlköğretim Okulu kaba inşaatının % 50’sini karşıladı.
Hacı Hüseyin DÖNMEZ
1322    (1906)    yılında    Milas’a    bağlı    Kalınağıl köyünde   dünyaya   geldi.   Kalınağıl   Köyünde   kendi adını      taşıyan      ilköğretim      okulunun      tamamını yaptırdı.
Milas Tapu Sicil Müdürlüğü
Çiftlik     Köyünde,     kardeş     okul     programı uygulaması      çerçevesinde,      Tapu      Sicil      Müdürü Demircan    Koç    önderliğinde    3    derslikli    ek    bina yaptırıldı.   Okul,   2006-2007   eğitim-öğretim   yılında hizmete girdi.
Yüksel KADİK
1940    yılında    Milas’a    bağlı    Akyol    Köyünde doğdu.    O    yıllarda    köylerinde    okul    olmadığı    için okula    gidemeyen    Kadık,    ileriki    yıllarda    ilkokulu dışarıdan      bitirdi.      Çeşitli      yerlerde      işçi      olarak çalıştıktan     sonra     daha     sonra     ticarete     başladı. Güllük’teki      İlköğretim      okulunun      7530      m2’lik arsasını bağışladı.
M. Rüştü ÖZER
1      Ocak      1931      yılında      Milas’ta      doğdu. İlkokulu,    Milas    Atatürk    İlkokulunda    okudu.    Lise mezunudur.     Çeşitli     ticari     faaliyetlerde     bulunan Özer,      22.2.1979      yılında      vefat      etti.      Atatürk İlköğretim Okuluna ilave derslik yaptırdı.
(Kaynak: Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Verileri)
GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.

Milas’ın Eğitim Yaşamına Katkıda Bulunanlar

Dr. Mete ERSOY
İzmir    doğumlu    olan    hayırsever    Dr.    Mete Ersoy,   eğitim   hayatını   İstanbul’da   tamamlamıştır. İstanbul           Üniversitesi           Tıp           fakültesinde Mikrobiyoloji   ihtisasını   tamamlayarak   Mütehassıs (uzman)   Doktor   olmuştur.         1966   yılında   “Ersoy Tıbbi    Tahliller    Laboratuarı”nı    açıp,    İstanbul    ve Türkiye   genelinde   büyük   başarı   sağlamıştır.   1996 yılının   ikinci   döneminde   Dr.   Mete   Ersoy   İlköğretim Okulunu    hizmete    açarak,    Milas    Milli    Eğitimine büyük   katkı   sağlamıştır.      Dr.   Mete   Ersoy’un   2009 yılında     da     Milas’ın     eğitim     yaşamına     katkıları devam   etmiş   ve   adı   geçen   İlköğretim   Okulunun bahçesine    kapalı    spor    salonu    ve    dersliklerden oluşan ek bina inşaatı çalışmalarına başlanılmıştır.
Semiha ALTUNKAN
1335   (1919)   yılında   Milas’ta   doğdu.   Babası Ali     Altunkan,     annesi     Hacı     Ali     Ağa     kızı     Fatma Altunkan’dır.   İkisi   erkek   üçü   kız   beş   kardeşten   biri olan   Semiha   Altunkan’ın   diğer   kardeşlerinin   tümü vefat    etmiştir.    Milas’ın    tanınmış    ailelerindendir. İlkokulu    Milas    Sakarya    İlkokulunda    okumuştur. Hayatının    büyük    bir    kısmını    İstanbul’da    Sarıyer Büyükdere     ve     Taksim’de     geçirmiştir.     Şu     anda Bodrum-Turgutreis’te         yaşamaktadır.         İlçemiz Aydınlıkevler    Mahallesi    Akkent    Sitesindeki    kendi adını     taşıyan     ilköğretim     okulunu     yaptırmıştır. Semiha   Altunkan’a,   2008   yılı   “Türkiye   Büyük   Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü” verilmiştir.
Zekeriya GÜMÜŞKESEN
İlçemizin    köklü    ailelerinden    olan    Menteşe sülalesinden     gelen     Ali     Osman     Menteşe     1946 yılında      doğdu,      İktisat-İşletme      eğitimi      gördü, uluslararası       ilaç       şirketlerinde       üst       kademe yöneticisi   olarak   çalıştı.   Emekli   olduktan   sonra   ata topraklarında   tarımla   uğraşmaya   başladı.   Özellikle modern    zeytin    yetiştiriciliği    ve    kaliteli    zeytinyağı üretimine önem verdi. Ağaçlıhöyük      Köyünde      babasının      adını taşıyan    "Ertuğrul    Menteşe    İlköğretim    Okulu"nun      içinde    bulunduğu    araziyi    bağış    yapmış,        okul Muğla    İl    Özel    İdaresince    inşa    edilmiştir(2002). Okulda     ilk     bilgisayar     laboratuarı     Ali     Osman Menteşe    tarafından    kurulmuş,    rahmetli    annesi Emine   Menteşe   de   Fen   Labarotuarını   kurmuştur. Yeni   Okul   binasının   yapımı   sonrası   eski   okul   binası atıl    kalıp    yıpranmaya    başlamış,    bunun    üzerine 2007    yılında    da    eski    okul    binası        Ali    Osman Menteşe    tarafından    yeni    baştan    onartılıp,    tefriş edilerek,         Ana   Sınıfı      ve   1   ve   2.   sınıflar   için   hizmet vermeye başlamıştır. Ali   Osman   Menteşe,   Ağaçlıhöyük   köyünde bulunan       zeytinliklerinde       örnek       bir       tarım işletmeciliği   yaparken,   çiftliğinde   bulunan   ve   soğuk sıkım       yaptığı       butik       tesisinden       elde       ettiği zeytinyağları,    uluslararası    alanda    ödüller    alarak Milas’ın   adını   duyurmakta,   bu   yağları   ABD’ye   ihraç edip,        bu        şekilde        aynı        zamanda        Milas zeytinyağlarının da tanıtımını yapmaktadır .
Milas,       1913       doğumlu       olan       Zekeriya Gümüşkesen,      kendi      adını      taşıyan      ilköğretim okulunun,    1972    yılında    inşaatını    tamamlatarak, hizmete       girmesini       sağladı.       Milas’ın       köklü ailelerinden         olan         Zekeriya         Gümüşkesen, çevresinde     hayırsever     bir     kişilikle     tanınan     bir işadamıydı.    Selimiye    Lisesinin    arsasını    da,    yine Gümüşkesen   ailesi   bağışlamıştır.   Ayrıca   yaptırdığı öğrenci     yurdu     da     öğrencilerin     hizmetindedir. İlçemizde   iki   caminin   de   inşaatını   yaptıran   Zekeriya Gümüşkesen,     22     Mayıs     1991     tarihinde     vefat etmiştir.
Ali Osman MENTEŞE
Ahmet Hamdi HELVACIOĞLU
1887    yılında    Milas’ta    doğdu.    Babası    hacı Molla    Mehmet,    annesi    Gülsüm    hanımdır.    Ailesi, helvayı    icat    eden    Hasan    Basri    Efendi    soyundan, Konya-Akşehir’den      gelmektedir.            Helvacıoğlu, Rüşdiye   (ortaokul)   okulu   mezunudur.   Bakkaliye   ve helva        imalatıyla        uğraşan        Ahmet        Hamdi Helvacıoğlu,   1972   yılında   vefat   etmiştir.   Kendi   adını taşıyan   okulun   arsası,   mirasçılarından   oğlu   Uğur Helvacıoğlu     ve     torunu     Melda     Çıray     tarafından bağışlanarak, okulun yapılmasını sağlamışlardır.
Orhan MENTEŞE
1913   yılında   Milas’ta   dünyaya   gelen   Orhan Menteşe,   öğrenimine   Milas’ta   başladı.   Öğrenimine Almanya   ve   İstanbul   Alman   Lisesinde   devam   etti. İstanbul         Üniversitesinden         Yüksek         Kimya Mühendisi     olarak     mezun     oldu.     “Milas     Orhan Menteşe   Öğretmen   Evi”nin   binasıyla   bitişiğindeki arsayı bağışlamıştır.
Dr. Ahmet Sabahattin AKYÜZ
1920    yılında    Milas’ta    doğan    hayırsever    A. Sabahattin      Akyüz      tarafından      ilçemiz      Burgaz Mahallesine    24    derslikli    kendi    adını    taşıyan    lise binasını   yaptırmıştır.   İnşaatın   devam   ettiği   sırada, 2008   yılında   hayırseverimiz   vefat   etmiştir.   Okulun inşaatının   büyük   bölümü   tamamlanmış   olup,   kalan bölümlerinin       de       tamamlanması       sağlanarak, okulun      en      kısa      sürede      hizmete      girmesine çalışılmaktadır.
Hatice KARATEPE
1327(1911)    yılında    Milas’a    bağlı    Kalınağıl Köyünde   doğdu.   Hacı   Hüseyin   Dönmez   İlköğretim Okulu’nun         yapımı         için         okulun         arsasını bağışlamıştır.
Remzi Ozan - Mehmet H. KADIOĞLU
Remzi    Ozan;    1966    Artvin-Borçka    doğumlu olup    lise    mezunudur.    Mehmet    H.    Kadıoğlu    ise, 1957    Ankara    doğumlu    olup    2    çocuk    babasıdır. Hayırseverler;   İTS   İthalat-İhracat   Ltd.   Şti.   ile   inşaat ve     madencilik     alanında     ithalat-ihracat     işleriyle uğraşmaktadırlar.     Menteş     Köyüne,     10     derslikli İlköğretim Okulunun yapımını üstlenmişlerdir.
Mehmet Ali YÜKSEL
1934      Bafa      doğumlu      olan      hayırsever Mehmet    Ali    Yüksel,    Bafa    İlkokulunu    bitirdikten sonra    Buca    Ortaokulunda    eğitimine    devam    etti. Bafa      İlköğretim      Okulunun      yapımında      maddi katkıda bulunmuştur.
Mustafa YÜKSEL
1960      Bafa      doğumlu      olan      hayırsever Mustafa    Yüksel,    ilkokulu    Bafa’da,    Liseyi    İzmir’de okudu.    Zeytinyağı    ve    inşaat    sektöründe    faaliyet göstermektedir.     Sekiz     derslikli     Bafa     İlköğretim Okulu kaba inşaatının % 50’sini karşıladı.
Hacı Hüseyin DÖNMEZ
1322    (1906)    yılında    Milas’a    bağlı    Kalınağıl köyünde   dünyaya   geldi.   Kalınağıl   Köyünde   kendi adını      taşıyan      ilköğretim      okulunun      tamamını yaptırdı.
Milas Tapu Sicil Müdürlüğü
Çiftlik     Köyünde,     kardeş     okul     programı uygulaması      çerçevesinde,      Tapu      Sicil      Müdürü Demircan    Koç    önderliğinde    3    derslikli    ek    bina yaptırıldı.   Okul,   2006-2007   eğitim-öğretim   yılında hizmete girdi.
Yüksel KADİK
1940    yılında    Milas’a    bağlı    Akyol    Köyünde doğdu.    O    yıllarda    köylerinde    okul    olmadığı    için okula    gidemeyen    Kadık,    ileriki    yıllarda    ilkokulu dışarıdan      bitirdi.      Çeşitli      yerlerde      işçi      olarak çalıştıktan     sonra     daha     sonra     ticarete     başladı. Güllük’teki      İlköğretim      okulunun      7530      m2’lik arsasını bağışladı.
M. Rüştü ÖZER
1      Ocak      1931      yılında      Milas’ta      doğdu. İlkokulu,    Milas    Atatürk    İlkokulunda    okudu.    Lise mezunudur.     Çeşitli     ticari     faaliyetlerde     bulunan Özer,      22.2.1979      yılında      vefat      etti.      Atatürk İlköğretim Okuluna ilave derslik yaptırdı.
(Kaynak: Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Verileri)
Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız