Milas Evleri
GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  

Milas Evleri ve Bacaları

Milas    Evlerinin    büyük    bölümü,    19.    yy’dan    kalmadır.    Mimaride    göze    çarpan    süsleme elemanları,   bölgedeki   yoğun   kültür   birikiminin   mimariye   yansımasıdır.   Evlerin   hemen   hemen tümü,   iki   katlı   kargir   yapılardır.   Genellikle   her   evin   bir   avlusu   vardır.   Plan   olarak   Milas   Evleri; önlüklü   ve   dört   odalı   olarak   inşa   edilmişlerdir.   Önlük,   ahşap   direkle   desteklenen   sofa   anlamına gelmektedir. Sofalar genellikle kışın güneşi, yazın meltemi alması için güneye yapılırlar. Milas   evlerinde   3   plan   göze   çarpmaktadır:   1-   Önlüklü   plan   tipi,   2-Sofalı(divanhaneli)   plan tipi ve Karma plan tipi. Milas evlerinde en yaygın olan plan tipi, karma plan tipidir. Macar Evleri: Milas’ta,   Orta   Avrupa   mimarisine   göre   yapılan   evlerdir.   19.   yy’ın   sonunda   ve   20.   yy’ın başında   inşa   edilmişlerdir.   Bu   binalar,   halk   arasında   “Macar   Evleri”   olarak   bilinmektedir.   Macar ve   İtalyan   yapı   ustaları   tarafından   Batı   üslup   ve   geleneğine   göre   inşa   edilmişlerdir.   Atatürk Bulvarı üzerindeki bu üç ev, restore edilerek işlevsel hale getirilmişlerdir. Çomakdağ Evleri: Çomakdağ   Evleri   de   kendine   özgü   mimari   yapısı   ve   özellikleri   olan   evlerdir.   Beşparmak dağları,    antik    adıyla    Latmos    Dağlarının    eteklerinde    kurulu    Çomakdağ    Kızılağaç,    Ketendere, İkiztaş   Köylerinin   Evleri;   hep   bu   adla   anılır.   Bu   evlerin   mimarisi,   bacası,   tasarımı,   kapı-pencere pervazları, duvarlarının taş işçiliği; geçmişin birçok kültürel özelliğini içinde taşır. Çomakdağ    yöresindeki    evler,    yörenin    jeolojik    yapısı    nedeniyle,    taştan    yapılmıştır.    Bu yapılar,   kırsal   kesim   yaşam   tarzına   göre   inşa   edilmiş   önlüklü   plan   tipindedir.   Buradaki   evlerde de   ahşap   işçiliği   önemli   paya   sahiptir.   Bacalarında   göze   çarpan   özellik,   baca   tepelerinde   yer alan   yarım   ay   ya   da   kartal   başı   şeklinde   kayrak   taşından   yapılmış   figürlerdir.   Bu   figürlere,   Milas yöresinde, bir başka yerde rastlanılmaz. Levanten Yapılar: Şu    anda    Vergi    Dairesi    binası    olarak    kullanılan    bina,    Levanten    binasıdır.    Levanten yapılarda,   Roma   ve   Yunan   mimarlık   süsleme   unsurları   ve   mimari   formları,   stilize   edilerek   tekrar kullanılmıştır.   Bu   bina   daha   önce   hükümet   konağı   olarak   kullanılmıştır.   Levanten,   Fransızca   bir sözcük    olup    ticari    faaliyetler    için    Doğuya    yerleşmiş    Batılı    anlamına    gelmektedir.    18.    yy’ın sonunda maden ticareti için Milas’a gelen Fransız ve İtalyan tüccarlar tarafından yaptırılmıştır. Milas Bacaları: Cumbalı   ahşap   Milas   Evlerinin   üzerinde   yükselen   bacalar,   çeşitlilik   gösterir   ve   çok   farklı mimari    özelliklere    sahiptirler.    Bu    bacalar,    üzerinde    yükseldikleri    eve    ayrı    bir    hava,    ayrı    bir estetik ve güzellik katarlar. Milas   Bacaları,   çeşit   çeşittir.   Kimi   yuvarlak,   kimi   köşeli,   kimi   belde   incelip   sonra   kalınlaşan ve   kimi   ikiz   kuleli   bacalardır.   Bazı   bacaların   üzerinde   ise   süsleme   sanatının   güzel   örneklerini görmek mümkündür.

Milas Eski Ev Bacaları

Site Haritası
GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.
Milas Evleri

Milas Evleri ve Bacaları

Milas     Evlerinin     büyük     bölümü,     19.     yy’dan     kalmadır. Mimaride    göze    çarpan    süsleme    elemanları,    bölgedeki    yoğun kültür   birikiminin   mimariye   yansımasıdır.   Evlerin   hemen   hemen tümü,    iki    katlı    kargir    yapılardır.    Genellikle    her    evin    bir    avlusu vardır.   Plan   olarak   Milas   Evleri;   önlüklü   ve   dört   odalı   olarak   inşa edilmişlerdir.    Önlük,    ahşap    direkle    desteklenen    sofa    anlamına gelmektedir.   Sofalar   genellikle   kışın   güneşi,   yazın   meltemi   alması için güneye yapılırlar. Milas   evlerinde   3   plan   göze   çarpmaktadır:   1-   Önlüklü   plan tipi,    2-Sofalı(divanhaneli)    plan    tipi    ve    Karma    plan    tipi.    Milas evlerinde en yaygın olan plan tipi, karma plan tipidir. Macar Evleri: Milas’ta,   Orta   Avrupa   mimarisine   göre   yapılan   evlerdir.   19. yy’ın   sonunda   ve   20.   yy’ın   başında   inşa   edilmişlerdir.   Bu   binalar, halk   arasında   “Macar   Evleri”   olarak   bilinmektedir.   Macar   ve   İtalyan yapı    ustaları    tarafından    Batı    üslup    ve    geleneğine    göre    inşa edilmişlerdir.   Atatürk   Bulvarı   üzerindeki   bu   üç   ev,   restore   edilerek işlevsel hale getirilmişlerdir. Çomakdağ Evleri: Çomakdağ     Evleri     de     kendine     özgü     mimari     yapısı     ve özellikleri   olan   evlerdir.   Beşparmak   dağları,   antik   adıyla   Latmos Dağlarının    eteklerinde    kurulu    Çomakdağ    Kızılağaç,    Ketendere, İkiztaş   Köylerinin   Evleri;   hep   bu   adla   anılır.   Bu   evlerin   mimarisi, bacası,   tasarımı,   kapı-pencere   pervazları,   duvarlarının   taş   işçiliği; geçmişin birçok kültürel özelliğini içinde taşır. Çomakdağ      yöresindeki      evler,      yörenin      jeolojik      yapısı nedeniyle,    taştan    yapılmıştır.    Bu    yapılar,    kırsal    kesim    yaşam tarzına   göre   inşa   edilmiş   önlüklü   plan   tipindedir.   Buradaki   evlerde de   ahşap   işçiliği   önemli   paya   sahiptir.   Bacalarında   göze   çarpan özellik,    baca    tepelerinde    yer    alan    yarım    ay    ya    da    kartal    başı şeklinde   kayrak   taşından   yapılmış   figürlerdir.   Bu   figürlere,   Milas yöresinde, bir başka yerde rastlanılmaz. Levanten Yapılar: Şu     anda     Vergi     Dairesi     binası     olarak     kullanılan     bina, Levanten   binasıdır.   Levanten   yapılarda,   Roma   ve   Yunan   mimarlık süsleme    unsurları    ve    mimari    formları,    stilize    edilerek    tekrar kullanılmıştır.     Bu     bina     daha     önce     hükümet     konağı     olarak kullanılmıştır.   Levanten,   Fransızca   bir   sözcük   olup   ticari   faaliyetler için    Doğuya    yerleşmiş    Batılı    anlamına    gelmektedir.    18.    yy’ın sonunda    maden    ticareti    için    Milas’a    gelen    Fransız    ve    İtalyan tüccarlar tarafından yaptırılmıştır. Milas Bacaları: Cumbalı   ahşap   Milas   Evlerinin   üzerinde   yükselen   bacalar, çeşitlilik   gösterir   ve   çok   farklı   mimari   özelliklere   sahiptirler.   Bu bacalar,   üzerinde   yükseldikleri   eve   ayrı   bir   hava,   ayrı   bir   estetik   ve güzellik katarlar. Milas   Bacaları,   çeşit   çeşittir.   Kimi   yuvarlak,   kimi   köşeli,   kimi belde   incelip   sonra   kalınlaşan   ve   kimi   ikiz   kuleli   bacalardır.   Bazı bacaların     üzerinde     ise     süsleme     sanatının     güzel     örneklerini görmek mümkündür.

Milas Eski Ev Bacaları

Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız