GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     

Milas   

ile   

ilgili   

yazı,   

görsel   

ve   

işitsel

içerik desteği vermek için bize ulaşabilir-siniz.

İnsan   ve   insanın   ürettiği,   tükettiği   her şey,      kültür      kavramının      içini      dolduruyor. Kültürün   yelpazesine   yer   alan   binlerce   yıllık yaşanmışlıkların   acı   ve   tatlı      öyküleri   gerçek hayata   sanat   olarak   yansır.   Bazen   bir   şiir,   bir türkü,   bir   destan,   bazen   halı   ve   kilim   motifi, bazende   bir   tablo   yada   mimari   bir   eser   olarak çıkar    karşımıza.    Burada    bize    düşen,    hayata sanatın    penceresinden    bakarak,    bu    güzel- liklerin    değerini    bilmek    ve    devamında    yeni güzellikler     üretmektir.     Kendi     yöremize     ait farkettiğimiz    kayda    değer,    örnek    olabilecek tüm   kültürel   değerleri   ve   güzellikleri   birlikte bir araya toplayalım. Bu   amaçla,   Milas   ile   ilgili,   Türkiye’de   ve Dünya’da   herhangi   bir   yerde   var   olan   ve   sizin bildiğiniz     bilgi,     görsel     ve     işitsel     belgeleri bizimle paylaşmanızı rica ederiz. Birlikte başarmanın heyecanını ve haklı gururunu paylaşmak üzere. Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  

Milas’ta İz Bırakanlar

Fuat GÜREL
26.08.2013   -   01.12.2016   tarihleri   arasında Milas    Kaymakamlığı    yaptı.    Manisa    Ahmetli’den Milas’a geldi, Milas’tan Ankara-Etimesgut’a atandı. Döneminde       ilk       defa       Kaymakamlığın kurumsal     önderliğinde,     Milas     Belediyesi,     Oda, Birlik    ve    Kooperatifler    işbirliği    ile    Milas    Zeytin Hasat    Şenlikleri    düzenlenildi.    Milas,    2167km2’lik yüzölçümü   içinde   9   milyona   yakın   zeytin   ağacıyla ülke    zeytinciliğinde    önemli    bir    yer    tutar.    Zeytin hasat   şenliklerinin,   hem   Milas’ın   tanıtımında   hem de      kaliteli      zeytinyağı      bilincinin      oluşumunda önemli      bir      işlevi      oldu.      Bu      etkinliklerle      bir farkındalık   yaratıldı.   Şenlikler,   görev   yaptığı   2014- 2015   ve   2016   yıllarında   3   kez   düzenlenildi.   Milas’ın tarihinde    ilk    defa    düzenlenen    bu    şenliklerden dolayı   eski   Milas   Kaymakamı   Fuat   Gürel,   Milas’ta unutulmazlar arasında yer aldı…
Ali Osman MENTEŞE
O;   dağları-ovaları   zeytinle   dolu   olan   Milas’ın memecik   türü   zeytinlerinden   elde   edilen   memecik zeytinyağının     yaşamsal     özelliklerini,     uyguladığı bilimsel     zeytin     tarımı-hasadı     ve     soğuk     sıkım yöntemleriyle,     bu     yağın     kalitesini     ülkeye     ve dünyaya     tanıtan     kişidir.     1997     yılında     emekli olduktan   sonra   baba   topraklarına   gelip   yerleştiği Milas’ta;    zeytin    yetiştiriciliği,    bakımı,    hasadı    ve sıkım   teknikleriyle   çığır   açtı.   Bu   alandaki   geleneksel yanlış      anlayışları      yıkan      devrim      niteliğindeki uygulamalarıyla;     Milas     zeytin     üreticilerine     yeni bakış     açıları     sundu,     onlar     için     bir     anlamda öğretmen    oldu.    O’nun    yolunu    izleyenler,    zeytin üretiminde    verimi    arttırdı,    zeytinyağında    kaliteyi yakaladı.    O,    Milas    zeytinyağının    adı    geçtiğinde, ağız-burun   kıvıranlara   karşı,   memecik   zeytinyağın- ın     çok     kaliteli     bir     yağ     olduğunu,     ulusal     ve uluslararası      alanda      aldığı      ödüllerle      kanıtladı. Zeytinyağındaki   markası   olan   Menteşe   Som,   her   yıl İtalya   merkezli   ve   dünyada   en   iyi   500   markanın   yer verildiği   ‘Flos   Olei’   katalogunda   yer   alarak,   adeta bu   katalogun   demirbaşı   haline   gelmiştir.   Menteşe, Milas   zeytin   tarımı   ve   zeytinyağı   üretimine   yaptığı bilimsel      katkılardan      ve      bu      alandaki      önder kişiliğinden    dolayı    Milas’ta    iz    bırakanların    içinde yer almayı fazlasıyla hak eden bir kişidir…
Dr. Mete ERSOY
Dr.      Mete      Ersoy’u,      27.7.2017      tarihinde kaybettik   (Doğumu:   13.04.1934).   Milaslı   olmama- sına     rağmen,     bir     şekilde     Milas’la     gönül     bağı kurmuş,        eğitim        alanında        Milas’a        önemli hizmetlerde    bulunmuştur.    Tüm    varlığını    Milas’ta, kendi    adını    taşıyan    okulların    yapımında    harcadı. Zenginleri      çok      olan      Milas’ta,      bir      Milaslının yapamadığını   yaptı,   Milas’a   yeni   okullar   kazandırdı. Yaptırdığı    okullar:    Havva    Ersoy    Anaokulu,    kendi adını   taşıyan   İlköğretim   okulu,   Anadolu   Lisesi   ve spor     salonu.     Sabahattin     Akyüz     Fen     Lisesinin inşaatının    tamamlanılmasına    yardım    etti.    2010 yılında    Muğla    Valiliğinin    önerisiyle,    TBMM    üstün hizmet ve onur ödülüne layık görüldü. İstanbul    Tıp    Fakültesini    bitirdikten    sonra mikrobiyoloji        uzmanı        oldu.        1966        yılında İstanbul’da,    “Ersoy    Tıbbi    Tahliller    Laboratuvarını” kurdu     ve     26     yıl     yönetti.     Üniversite     ve     Ersoy Laboratuarlarındaki   çalışmaları   sırasında   15   adet mesleki   çalışması   yayınlandı.   Ayrıca   birçok   gazete ve   dergide   şiir,   makale   ve   seyahat   yazıları   çıktı.   Şiir yazmak,   ağaçtan   el   işleri   koleksiyonu   yapmak   ve seyahat   etmek,   onu   mutlu   kılan   hobileriydi.   Milaslı zenginlere   çağrısı   şöyle;   “Sevgili   Milaslı   zenginler; bu   dünyadan   göç   ederken,   yanınızda   bir   çift   çorap bile      götüremeyeceksiniz.      Gelin      bu      dünyada Milasınız’a,   eğitim   ve   sosyal   konularda   gerekli   hayır işlerini   yapın,   adınız   sizden   sonra   da   iyi   anılsın   ve güzel anılarla yaşasın. Lütfen iyi düşünün!..” Dr.   Ersoy,   Milas’a   kazandırdıklarıyla,   Milas’ta iz   bırakan   kişilerden   birisi   oldu.   Işıklar   içinde   uyu Dr. Mete Ersoy, unutulmayacaksınız!..
Site Haritası
GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019
Milasta İz Bırakanlar
Fuat GÜREL
26.08.2013   -   01.12.2016   tarihleri   arasında Milas    Kaymakamlığı    yaptı.    Manisa    Ahmetli’den Milas’a geldi, Milas’tan Ankara-Etimesgut’a atandı. Döneminde       ilk       defa       Kaymakamlığın kurumsal     önderliğinde,     Milas     Belediyesi,     Oda, Birlik    ve    Kooperatifler    işbirliği    ile    Milas    Zeytin Hasat    Şenlikleri    düzenlenildi.    Milas,    2167km2’lik yüzölçümü   içinde   9   milyona   yakın   zeytin   ağacıyla ülke    zeytinciliğinde    önemli    bir    yer    tutar.    Zeytin hasat   şenliklerinin,   hem   Milas’ın   tanıtımında   hem de      kaliteli      zeytinyağı      bilincinin      oluşumunda önemli      bir      işlevi      oldu.      Bu      etkinliklerle      bir farkındalık   yaratıldı.   Şenlikler,   görev   yaptığı   2014- 2015   ve   2016   yıllarında   3   kez   düzenlenildi.   Milas’ın tarihinde    ilk    defa    düzenlenen    bu    şenliklerden dolayı   eski   Milas   Kaymakamı   Fuat   Gürel,   Milas’ta unutulmazlar arasında yer aldı…
Ali Osman MENTEŞE
O;   dağları-ovaları   zeytinle   dolu   olan   Milas’ın memecik   türü   zeytinlerinden   elde   edilen   memecik zeytinyağının     yaşamsal     özelliklerini,     uyguladığı bilimsel     zeytin     tarımı-hasadı     ve     soğuk     sıkım yöntemleriyle,     bu     yağın     kalitesini     ülkeye     ve dünyaya     tanıtan     kişidir.     1997     yılında     emekli olduktan   sonra   baba   topraklarına   gelip   yerleştiği Milas’ta;    zeytin    yetiştiriciliği,    bakımı,    hasadı    ve sıkım   teknikleriyle   çığır   açtı.   Bu   alandaki   geleneksel yanlış      anlayışları      yıkan      devrim      niteliğindeki uygulamalarıyla;     Milas     zeytin     üreticilerine     yeni bakış     açıları     sundu,     onlar     için     bir     anlamda öğretmen    oldu.    O’nun    yolunu    izleyenler,    zeytin üretiminde    verimi    arttırdı,    zeytinyağında    kaliteyi yakaladı.    O,    Milas    zeytinyağının    adı    geçtiğinde, ağız-burun   kıvıranlara   karşı,   memecik   zeytinyağın- ın     çok     kaliteli     bir     yağ     olduğunu,     ulusal     ve uluslararası      alanda      aldığı      ödüllerle      kanıtladı. Zeytinyağındaki   markası   olan   Menteşe   Som,   her   yıl İtalya   merkezli   ve   dünyada   en   iyi   500   markanın   yer verildiği   ‘Flos   Olei’   katalogunda   yer   alarak,   adeta bu   katalogun   demirbaşı   haline   gelmiştir.   Menteşe, Milas   zeytin   tarımı   ve   zeytinyağı   üretimine   yaptığı bilimsel      katkılardan      ve      bu      alandaki      önder kişiliğinden    dolayı    Milas’ta    iz    bırakanların    içinde yer almayı fazlasıyla hak eden bir kişidir…
Dr. Mete ERSOY
Dr.      Mete      Ersoy’u,      27.7.2017      tarihinde kaybettik   (Doğumu:   13.04.1934).   Milaslı   olmama- sına     rağmen,     bir     şekilde     Milas’la     gönül     bağı kurmuş,        eğitim        alanında        Milas’a        önemli hizmetlerde    bulunmuştur.    Tüm    varlığını    Milas’ta, kendi    adını    taşıyan    okulların    yapımında    harcadı. Zenginleri      çok      olan      Milas’ta,      bir      Milaslının yapamadığını   yaptı,   Milas’a   yeni   okullar   kazandırdı. Yaptırdığı    okullar:    Havva    Ersoy    Anaokulu,    kendi adını   taşıyan   İlköğretim   okulu,   Anadolu   Lisesi   ve spor     salonu.     Sabahattin     Akyüz     Fen     Lisesinin inşaatının    tamamlanılmasına    yardım    etti.    2010 yılında    Muğla    Valiliğinin    önerisiyle,    TBMM    üstün hizmet ve onur ödülüne layık görüldü. İstanbul    Tıp    Fakültesini    bitirdikten    sonra mikrobiyoloji        uzmanı        oldu.        1966        yılında İstanbul’da,    “Ersoy    Tıbbi    Tahliller    Laboratuvarını” kurdu     ve     26     yıl     yönetti.     Üniversite     ve     Ersoy Laboratuarlarındaki   çalışmaları   sırasında   15   adet mesleki   çalışması   yayınlandı.   Ayrıca   birçok   gazete ve   dergide   şiir,   makale   ve   seyahat   yazıları   çıktı.   Şiir yazmak,   ağaçtan   el   işleri   koleksiyonu   yapmak   ve seyahat   etmek,   onu   mutlu   kılan   hobileriydi.   Milaslı zenginlere   çağrısı   şöyle;   “Sevgili   Milaslı   zenginler; bu   dünyadan   göç   ederken,   yanınızda   bir   çift   çorap bile      götüremeyeceksiniz.      Gelin      bu      dünyada Milasınız’a,   eğitim   ve   sosyal   konularda   gerekli   hayır işlerini   yapın,   adınız   sizden   sonra   da   iyi   anılsın   ve güzel anılarla yaşasın. Lütfen iyi düşünün!..” Dr.   Ersoy,   Milas’a   kazandırdıklarıyla,   Milas’ta iz   bırakan   kişilerden   birisi   oldu.   Işıklar   içinde   uyu Dr. Mete Ersoy, unutulmayacaksınız!..

Milas’ta İz Bırakanlar

www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.
Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız