GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  

Milas Hakkında Yazılmış Kitaplar

Site Haritası
1- Milas Kentimiz, Sevdamız ve Hüznümüz Bizim, Nevzat Çağlar Tüfekçi, 2005, Kendi Yayını 2- Kuşlar, Balıklar ve Uçaklar-Milas Bodrum Havalimanının Yapım Süreci ve İsim Mücadelesinin Öyküsü, Nevzat Çağlar Tüfekçi, Kendi Yayını, 2005 3- Yaşadığımız Mekânlar-Milas’ın Cadde-Sokak ve Mahalle İsimlerinin Anlamları ve Nereden Geldikleri, Nevzat Çağlar Tüfekçi, Kendi Yayını, 2006 4- Geçmişten Geleceğe / Mylasa’dan Milas’a, Nevzat Çağlar Tüfekçi(M. Türker Kır fotoğraflarıyla), Milas Kaymakamlığı-Milas Belediyesi ortak yayını, 2006 5- Milas’ta Zeytincilik(Kara Havyar: Zeytin), Nevzat Çağlar Tüfekçi, Kendi Yayını, 2009 6- Güllük-Güneybatı Ege’nin Dışa Açılan Kapısı, Nevzat Çağlar Tüfekçi, Güllük Belediyesi Kültür Yayını, 2010 7- Milas Yahudileri, Yrd. Doç. Dr. Melek Çolak, Milas Belediyesi Yayını 8- Milas Araştırması 2003, Doç. Dr. Nurgün Oktik-Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız-Arş Gör. Ünal Bozyer- Arş Gör. Sergender Sezer, Muğla Üniversitesi Yayınları: 47, 2004 9- Sosyal, siyasal ve Ekonomik Yönüyle Milas(1923-1960), Bilgi Taşkıran, Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksek Okulu, Milas Belediyesi Kültür Yayınları: 4, 2004 10- Milas(Coğrafyası, tarih ve Arkeolojisi), Aşkidil Akarca-Turhan Akarca, İstanbul Matbaası, 1954 11- Uygarlıkların Başkenti MYLASA ve Çevresi, Abuzer Kızıl, Milas Belediyesi ve MİÇEV Yayını, 2002 12- Edebiyatta Milas, Halim Şafak Şanlıdağ, 2. Baskı 2010, Milas Belediyesi Yayını No: 15 13- Nazmi Yükselen, Orhan Bahtiyar, Kendi Yayını 14- Latmos’ta Bir Karia Kenti-HERAKLEİA-Şehir ve Çevresi, AnneliesePeschlow-Bindokat, Homer Kitabevi, 1. Basım 2005 15- Karia’da Bir Liman Kenti İASOS, DanielaBaldoni-Carlo Franco- Paolo Belli-FedeBerti, Homer Kitapevi, 1. Basım 2004 16- Ateş Gecesi, Roman, Reşat Nuri Güntekin, İnkılâp Kitabevi 17- Mylasa’dan Milas’a, Nevzat Çağlar Tüfekçi (M. Türker Kır – Fotoğraf katkısıyla), Milas Kaymakamlığı ve Milas Belediyesi ortak yayını, 2006 18- Güz Zamanı Bahar Rüzgârı – Nazmi Yükselen’in Müzikle Dolu 50 Yılının Hikâyesi, Orhan Bahtiyar, Kendi Yayını, 2005 19- Milas’ın Şehitleri, Mehmet’imi Ne Yaptınız? Emrah Karakoç, Kendi Yayını, Eylül Matbaası, 2008 20- Yarım Asır Ötesinden Geçmişte Milas(Anılar), Erhan Günay, Milas Kaymakamlığı Kültür yayınları No: 3, 2006 21- Ege’de Bir Köy Çomakdağ Kızılağaç Üzerine Sosyal ve Kültürel Bir Değerlendirme, Doç. Dr. Gülsen demir-Serdar Ünal, Milas Kaymakamlığı Kültür Yayınları No: 1, 2005 22-İlçemiz Milas, Halil İbrahim Ak, Çaba Yayınları-İzmir 23- Yıl 1969 Mevsim Yaz Yer Milas, Tomris Bilgi Mergen, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 14, 2007 24- Işık Ülkesi Milas, Hasan Özgen, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 11, 2005 25- Şebboy Çiçek Başında-Milas’ın Manileri, Tomris Bilgi Mergen-Dr. Mehmet Saygı Kaya, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 5, 2004 26- Milas’ta Son Çığlık, Roman, Orhan Bahtiyar, Kendi Yayını, 2007 27- 19. Yüzyılda Milas Kazası, Dr. Nuri Adıyeke, Doktora Tezi, 1995 28- Geleneksel Milas Halıları-Desen ve Kompozisyon Kataloğu, Berna Sevinç, Muğla Üni. Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksek Okulu, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 10 29- Milas Halıcılığı, Mustafa Kenan Özkan, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni. Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bilim Dalı, Ankara 1977 30- Milas Analitik Etüd Çalışması, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1990-1991 Öğrenim Yılı Yaz Stajı(15.07.1991-30.08.1991) 31- Milas Evleri, Ayhan İlter, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 7, 2005 32- Milas Kapıları, Ayhan İlter, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 8, 2005 34- Milas Kent Dokusu, Ayhan İlter, Milas Belediyesi Kültür Yayınları, No: 9, 2005 35- Milas-Türkiye 93, Haluk Yalçınkaya, Türkçe-İngilizce, Milas Belediyesi Yayını, 1993 36- Labraunda-SwedishExcavationsandResearches, Vol. 1 Part 2, The Architecture of TheHierron, AlfredWestholm, CWK GLEERUP. LUND 1963 37- Yaşadı Gördü Yazdı, Şiir, Mehmet Ali Kavuş, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 13, 2007 38- Bodrum ve Milas’ın Karakteristik Köy Yerleşmelerinde Geleneksel Mimari Araştırmalar(Milas-Türbe Ortaköy, Bodrum-Mumcular), Neşe Gökbel, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Restorasyon Ana Bilim Dalı, 1999-İzmir 39- Fotoğraflarla Milas, Şefik Seren(Milas Hukuk Hâkimi), ÇELTÜT Basımevi-İstanbul 40- Mylasa/Labraunda-Milas Çomakdağ, Güney Ege Bölgesi’nde Arkeoloji ve Kırsal Mimar, Afife Batur, Milli Reasürans TAŞ Yayını 41-Milas, Fikret Adil, Yeditepe, 1959 42-Muğla ve İlçeleri, Gülşen-Murat Göker, 1970 43- Mehmetçik Memed, Mehmet Başaran 44- Milas’ın Tarihi-Coğrafyası, Mehmet Emin Berber-Selahattin Işık, 1968 45- Milas’ı Size Tanıtıyoruz, Milas Ortaokulu Yayını No: 2 ÇELTÜT Basımevi-İstanbul, 1952 46- İlçemizi Tanıyalım, Mehmet Sarı 47- Zeytin Diyarı Milas - Milas Zeytin Hasat Şenlikleri, Nevzat Çağlar Tüfekçi, Milas Belediyesi Yayını, No: 36, 2017 MİLAS’IN İÇİNDE GEÇTİĞİ DİĞER KAYNAKLAR 1- Menteşe Beyliği, 13-15. Asırda Garbi Küçük Asya Tarihine Ait Tetkik, Paul Wittek, Türkçeye Çeviri: O. Ş. Gökyay, Türk tarih Kurumu Basımevi-Ankara, 1986 2- Muğla’da Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Yaşanan Sorunlar: Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi Ön Araştırması, Adnan Diler, Muğla Valiliği-Muğla Üniversitesi-Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi 3- Sosyolojik yapı Araştırmaları-Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi Ön Araştırması 2, Doç. Dr. Nurgün Oktik-Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk, Muğla valiliği-Muğla Üniversitesi-Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi 4- Muğla, TÜRSAB Kültür Yayınları, 2010 5- Muğla İli Atasözleri, Turhan Akarca 6- Karia, George E. Bean, George E. Bean, Cem yayınevi, 1987 7- Muğla İli Ağzı Sözlüğü, Yrd. Doç. Dr. Abbas Ali Çınar, Muğla Mermerciler Derneği Yayını, 2004 8- Muğla’nın Bazı Sözlü Kültür Değerleri ve Halk Oyunları, Mehmet Ali Eren, Muğla Valiliği Yayını, 2001 9- Kurtuluş Savaşında Muğla, Ünal Türkeş, 1973 10- Muğla Türküleri-Özümüz Sözümüz Sazımız, H. İlker Altınsoy, Muğla Ticaret Odası Kültür yayınları No: 1 11- Anadolu Uygarlıkları, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Net Holding Yayını, 3. Baskı, 1990 12- Efsaneler Diyarında Anadolu, Dermen Bayladı, Say Yayınları 13- Muğla Manileri, H. İlker Altınsoy, 2004 14- Muğla’nın Geleneksel Lezzetleri, Birsen Çeçen, Muğla İl Kültür Müdürlüğü Yayını 15- Muğla İli Atasözleri-Deyimleri, Turhan Akarca, Kendi Yayını 16- Ege’de Bir Anadolu Uygarlığı Karia, C. Canan Küçükeren, Yayınlayan: Ekin Grubu 17- Hatıratı, Şiir ve Resimleri, M. Zeki Boran(Emekli Resim ve Sanat Tarihi Hocası) 18- Muğla Tarihi, K. Ekrem Uykucu, 1968 19- Muğla İl Yıllıkları(1938-1967-1973 vd.) Muğla Valiliği Yayınları
GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.

Milas Hakkında Yazılmış Kitaplar

1- Milas Kentimiz, Sevdamız ve Hüznümüz Bizim, Nevzat Çağlar Tüfekçi, 2005, Kendi Yayını 2- Kuşlar, Balıklar ve Uçaklar-Milas Bodrum Havalimanının Yapım Süreci ve İsim Mücadelesinin Öyküsü, Nevzat Çağlar Tüfekçi, Kendi Yayını, 2005 3- Yaşadığımız Mekânlar-Milas’ın Cadde-Sokak ve Mahalle İsimlerinin Anlamları ve Nereden Geldikleri, Nevzat Çağlar Tüfekçi, Kendi Yayını, 2006 4- Geçmişten Geleceğe / Mylasa’dan Milas’a, Nevzat Çağlar Tüfekçi(M. Türker Kır fotoğraflarıyla), Milas Kaymakamlığı-Milas Belediyesi ortak yayını, 2006 5- Milas’ta Zeytincilik(Kara Havyar: Zeytin), Nevzat Çağlar Tüfekçi, Kendi Yayını, 2009 6- Güllük-Güneybatı Ege’nin Dışa Açılan Kapısı, Nevzat Çağlar Tüfekçi, Güllük Belediyesi Kültür Yayını, 2010 7- Milas Yahudileri, Yrd. Doç. Dr. Melek Çolak, Milas Belediyesi Yayını 8- Milas Araştırması 2003, Doç. Dr. Nurgün Oktik-Yrd. Doç. Dr. Koşar Hız-Arş Gör. Ünal Bozyer-Arş Gör. Sergender Sezer, Muğla Üniversitesi Yayınları: 47, 2004 9- Sosyal, siyasal ve Ekonomik Yönüyle Milas(1923-1960), Bilgi Taşkıran, Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksek Okulu, Milas Belediyesi Kültür Yayınları: 4, 2004 10- Milas(Coğrafyası, tarih ve Arkeolojisi), Aşkidil Akarca-Turhan Akarca, İstanbul Matbaası, 1954 11- Uygarlıkların Başkenti MYLASA ve Çevresi, Abuzer Kızıl, Milas Belediyesi ve MİÇEV Yayını, 2002 12- Edebiyatta Milas, Halim Şafak Şanlıdağ, 2. Baskı 2010, Milas Belediyesi Yayını No: 15 13- Nazmi Yükselen, Orhan Bahtiyar, Kendi Yayını 14- Latmos’ta Bir Karia Kenti-HERAKLEİA-Şehir ve Çevresi, AnneliesePeschlow-Bindokat, Homer Kitabevi, 1. Basım 2005 15- Karia’da Bir Liman Kenti İASOS, DanielaBaldoni-Carlo Franco- Paolo Belli-FedeBerti, Homer Kitapevi, 1. Basım 2004 16- Ateş Gecesi, Roman, Reşat Nuri Güntekin, İnkılâp Kitabevi 17- Mylasa’dan Milas’a, Nevzat Çağlar Tüfekçi (M. Türker Kır – Fotoğraf katkısıyla), Milas Kaymakamlığı ve Milas Belediyesi ortak yayını, 2006 18- Güz Zamanı Bahar Rüzgârı – Nazmi Yükselen’in Müzikle Dolu 50 Yılının Hikâyesi, Orhan Bahtiyar, Kendi Yayını, 2005 19- Milas’ın Şehitleri, Mehmet’imi Ne Yaptınız? Emrah Karakoç, Kendi Yayını, Eylül Matbaası, 2008 20- Yarım Asır Ötesinden Geçmişte Milas(Anılar), Erhan Günay, Milas Kaymakamlığı Kültür yayınları No: 3, 2006 21- Ege’de Bir Köy Çomakdağ Kızılağaç Üzerine Sosyal ve Kültürel Bir Değerlendirme, Doç. Dr. Gülsen demir-Serdar Ünal, Milas Kaymakamlığı Kültür Yayınları No: 1, 2005 22-İlçemiz Milas, Halil İbrahim Ak, Çaba Yayınları-İzmir 23- Yıl 1969 Mevsim Yaz Yer Milas, Tomris Bilgi Mergen, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 14, 2007 24- Işık Ülkesi Milas, Hasan Özgen, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 11, 2005 25- Şebboy Çiçek Başında-Milas’ın Manileri, Tomris Bilgi Mergen- Dr. Mehmet Saygı Kaya, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 5, 2004 26- Milas’ta Son Çığlık, Roman, Orhan Bahtiyar, Kendi Yayını, 2007 27- 19. Yüzyılda Milas Kazası, Dr. Nuri Adıyeke, Doktora Tezi, 1995 28- Geleneksel Milas Halıları-Desen ve Kompozisyon Kataloğu, Berna Sevinç, Muğla Üni. Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksek Okulu, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 10 29- Milas Halıcılığı, Mustafa Kenan Özkan, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni. Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bilim Dalı, Ankara 1977 30- Milas Analitik Etüd Çalışması, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1990-1991 Öğrenim Yılı Yaz Stajı(15.07.1991-30.08.1991) 31- Milas Evleri, Ayhan İlter, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 7, 2005 32- Milas Kapıları, Ayhan İlter, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 8, 2005 34- Milas Kent Dokusu, Ayhan İlter, Milas Belediyesi Kültür Yayınları, No: 9, 2005 35- Milas-Türkiye 93, Haluk Yalçınkaya, Türkçe-İngilizce, Milas Belediyesi Yayını, 1993 36- Labraunda-SwedishExcavationsandResearches, Vol. 1 Part 2, The Architecture of TheHierron, AlfredWestholm, CWK GLEERUP. LUND 1963 37- Yaşadı Gördü Yazdı, Şiir, Mehmet Ali Kavuş, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No: 13, 2007 38- Bodrum ve Milas’ın Karakteristik Köy Yerleşmelerinde Geleneksel Mimari Araştırmalar(Milas-Türbe Ortaköy, Bodrum- Mumcular), Neşe Gökbel, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Restorasyon Ana Bilim Dalı, 1999- İzmir 39- Fotoğraflarla Milas, Şefik Seren(Milas Hukuk Hâkimi), ÇELTÜT Basımevi-İstanbul 40- Mylasa/Labraunda-Milas Çomakdağ, Güney Ege Bölgesi’nde Arkeoloji ve Kırsal Mimar, Afife Batur, Milli Reasürans TAŞ Yayını 41-Milas, Fikret Adil, Yeditepe, 1959 42-Muğla ve İlçeleri, Gülşen-Murat Göker, 1970 43- Mehmetçik Memed, Mehmet Başaran 44- Milas’ın Tarihi-Coğrafyası, Mehmet Emin Berber-Selahattin Işık, 1968 45- Milas’ı Size Tanıtıyoruz, Milas Ortaokulu Yayını No: 2 ÇELTÜT Basımevi-İstanbul, 1952 46- İlçemizi Tanıyalım, Mehmet Sarı 47- Zeytin Diyarı Milas - Milas Zeytin Hasat Şenlikleri, Nevzat Çağlar Tüfekçi, Milas Belediyesi Yayını, No: 36, 2017 MİLAS’IN İÇİNDE GEÇTİĞİ DİĞER KAYNAKLAR 1- Menteşe Beyliği, 13-15. Asırda Garbi Küçük Asya Tarihine Ait Tetkik, Paul Wittek, Türkçeye Çeviri: O. Ş. Gökyay, Türk tarih Kurumu Basımevi-Ankara, 1986 2- Muğla’da Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Yaşanan Sorunlar: Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi Ön Araştırması, Adnan Diler, Muğla Valiliği-Muğla Üniversitesi-Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi 3- Sosyolojik yapı Araştırmaları-Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi Ön Araştırması 2, Doç. Dr. Nurgün Oktik-Yrd. Doç. Dr. Şinasi Öztürk, Muğla valiliği-Muğla Üniversitesi-Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi 4- Muğla, TÜRSAB Kültür Yayınları, 2010 5- Muğla İli Atasözleri, Turhan Akarca 6- Karia, George E. Bean, George E. Bean, Cem yayınevi, 1987 7- Muğla İli Ağzı Sözlüğü, Yrd. Doç. Dr. Abbas Ali Çınar, Muğla Mermerciler Derneği Yayını, 2004 8- Muğla’nın Bazı Sözlü Kültür Değerleri ve Halk Oyunları, Mehmet Ali Eren, Muğla Valiliği Yayını, 2001 9- Kurtuluş Savaşında Muğla, Ünal Türkeş, 1973 10- Muğla Türküleri-Özümüz Sözümüz Sazımız, H. İlker Altınsoy, Muğla Ticaret Odası Kültür yayınları No: 1 11- Anadolu Uygarlıkları, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Net Holding Yayını, 3. Baskı, 1990 12- Efsaneler Diyarında Anadolu, Dermen Bayladı, Say Yayınları 13- Muğla Manileri, H. İlker Altınsoy, 2004 14- Muğla’nın Geleneksel Lezzetleri, Birsen Çeçen, Muğla İl Kültür Müdürlüğü Yayını 15- Muğla İli Atasözleri-Deyimleri, Turhan Akarca, Kendi Yayını 16- Ege’de Bir Anadolu Uygarlığı Karia, C. Canan Küçükeren, Yayınlayan: Ekin Grubu 17- Hatıratı, Şiir ve Resimleri, M. Zeki Boran(Emekli Resim ve Sanat Tarihi Hocası) 18- Muğla Tarihi, K. Ekrem Uykucu, 1968 19- Muğla İl Yıllıkları(1938-1967-1973 vd.) Muğla Valiliği Yayınları
Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız