GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  
Site Haritası
MİLAS ARASTASI    “Milas   Arastası”   eskiden   15   hektarlık   bir   alana   sahipken   şu   anda   arasta   özelliğini   koruyan alan    25    dönümdür.    Arasta,    Belediye    binasının    önünde    Çöllüoğlu    hanı    ve    Belen    Camisinin yanındadır.   Bölge,   kentsel   SİT   ve   1.   derece   arkeolojik   SİT   konumundadır.   Arastadaki   dükkânlar tek ve iki katlı, çatıları kiremittir. Aynı   işi   yapan   dükkânlar   bir   sokakta   toplanmıştır.   Arastadaki   dükkânlar,   geleneksel   Türk mimarisinin    özelliklerini    taşır.    Arasta    konum    olarak    dikdörtgen    şeklindedir    ve    dükkânlar karşılıklı   olarak   sıralanmışlardır.   Arastadaki   sokaklar,   birbirlerini   yatay   ve   dikey   olarak   keserler. Bazı dükkân dizileri ve sokaklar birbirlerine merdivenlerle bağlıdır. Arastanın   kuruluş   tarihi   kesin   olarak   bilinmemekle   birlikte   Çöllüoğlu   hanının   inşa   tarihi olan     1719'lara     tarihlendirilmektedir.     Çünkü     bu     tür     arastalar     hanlara     yakın     noktalarda kurulurmuş.   Milas   Arastası,   Türkiye'nin   bozulmadan   kalmış   ender   bir-kaç   arastasından   birisidir.        Arastadaki sokaklar, isimlerini burada yapılan işlerden almıştır... Örneğin:    Kunduracılar,    Demirciler,    Saraçlar,    Kasaplar,    Eskiciler...    Geçmişte    arastada; Türklerle   birlikte,   Rumlar,   Yahudiler   ve   Levantenler   ticari   faaliyetlerde   bulunmuşlar...   Şu   anda bile   onlara   ait   levhaları,   dükkânlarının   alnında   görmek   mümkündür.   'Milas   Arastası'   şu   anda   en çok   et   ve   ciğer   kavurmalarıyla   ünlüdür.   Salt   bu   nedenle   Arasta,   pek   çok   kişinin   uğrak   yeridir. Şimdi      arastada      belediye      tarafından      restorasyon      /      sokak      sağlıklaştırma      çalışmaları yürütülmektedir.

Milas’ın Kültürü

Milas Efe Ekibi

Davul - Zurna Kültürü

Milas Arastası

Efsaneleri

Geleneksel Sporlar

Milas’ta Yaşam Sürenler

Türküler, Maniler, Deyimler

ve Atasözleri

Geleneksel Halk Giysileri

Düğünler

Halk Oyunları

GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019

Milas’ın Kültürü

Milas Efe Ekibi

www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.
MİLAS ARASTASI    “Milas   Arastası”   eskiden   15   hektarlık   bir   alana   sahipken   şu anda   arasta   özelliğini   koruyan   alan   25   dönümdür.   Arasta,   Belediye binasının    önünde    Çöllüoğlu    hanı    ve    Belen    Camisinin    yanındadır. Bölge,    kentsel    SİT    ve    1.    derece    arkeolojik    SİT    konumundadır. Arastadaki dükkânlar tek ve iki katlı, çatıları kiremittir. Aynı   işi   yapan   dükkânlar   bir   sokakta   toplanmıştır.   Arastadaki dükkânlar,    geleneksel    Türk    mimarisinin    özelliklerini    taşır.    Arasta konum   olarak   dikdörtgen   şeklindedir   ve   dükkânlar   karşılıklı   olarak sıralanmışlardır.    Arastadaki    sokaklar,    birbirlerini    yatay    ve    dikey olarak     keserler.     Bazı     dükkân     dizileri     ve     sokaklar     birbirlerine merdivenlerle bağlıdır. Arastanın    kuruluş    tarihi    kesin    olarak    bilinmemekle    birlikte Çöllüoğlu    hanının    inşa    tarihi    olan    1719'lara    tarihlendirilmektedir. Çünkü   bu   tür   arastalar   hanlara   yakın   noktalarda   kurulurmuş.   Milas Arastası,   Türkiye'nin   bozulmadan   kalmış   ender   bir-kaç   arastasından birisidir.            Arastadaki    sokaklar,    isimlerini    burada    yapılan    işlerden almıştır... Örneğin:       Kunduracılar,       Demirciler,       Saraçlar,       Kasaplar, Eskiciler...   Geçmişte   arastada;   Türklerle   birlikte,   Rumlar,   Yahudiler   ve Levantenler   ticari   faaliyetlerde   bulunmuşlar...   Şu   anda   bile   onlara   ait levhaları,   dükkânlarının   alnında   görmek   mümkündür.   'Milas   Arastası' şu   anda   en   çok   et   ve   ciğer   kavurmalarıyla   ünlüdür.   Salt   bu   nedenle Arasta,    pek    çok    kişinin    uğrak    yeridir.    Şimdi    arastada    belediye tarafından       restorasyon       /       sokak       sağlıklaştırma       çalışmaları yürütülmektedir.

Davul - Zurna Kültürü

Milas Arastası

Efsaneleri

Geleneksel Sporlar

Milas’ta Yaşam Sürenler

Türküler, maniler, deyimler

ve atasözleri

Geleneksel Halk Giysileri

Düğünler

Halk Oyunları

Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız