GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  
Site Haritası
GELENEKSEL SPORLAR PEHLİVAN GÜREŞLERİ Yaşadığımız   bu   bölgeye   güreş,   Türk   boylarından   Oğuzlarla   gelmiş   ve   Oğuzların   gelenek ve   örflerine   göre   şekillenmiştir.   Bu   geleneğe   göre   güreşler   iki   şekilde   yapılır:   ağaların   yaptığı güreşler   ve   düğün   güreşleri.   Ağaların   düzenlediği   güreşlerde   ödüller;   deve,   dana,   koç   gibi   çeşitli biçimlerde   olurdu.   Küçük   güreşçilere   de   birer   avuç   incir   verilirdi.   Ağaların   güreşlerinde   boylar şu   şekilde   olurdu:   Deste,   Ayak,   Orta,   Başaltı   ve   Baş.      Düğün   güreşleri   de   ağaların   güreşlerindeki boylar   gibi   yapılırdı.   Düğün   sahibinin   gücüne   göre   alt   boylara   ipekli   gömlek,   üst   boylara   ise   bir top   kumaş   verilirdi.   Düğün   güreşleri   iki   şekilde   organize   edilirdi;   1-   Ön   düğün   dediğimiz   ve   Salı günü     başlayan     düğünlerde     güreşler,     Çarşamba     akşamı     misafirler     yemek     yiyip     damat oynatıldıktan   sonra   başlar,   2-   Ters   düğün   dediğimiz   ve   Cuma   günü   başlayan   düğünlerde   ise güreşler   Cumartesi   akşamı   damat   oynadıktan   sonra   başlar   ve   genellikle   başpehlivanlar   sabah namazı   okunduktan   sonra   meydana   çıkar   ve   baş   güreşleri   sabah   namazı   kılındıktan   sonra başlatılırdı.   Güreşler   meydanın   ortasına   yakılan   ateşin   ışığında   yapılırdı.   Bu   güreşler,   karakucak dediğimiz çayır güreşleridir. Güreşlerin   en   önemli   unsurlarından   birisi   Cazgırlar   ise   diğeri   de   nağmeleriyle   meydanı çınlatan    davul    ve    zurnacılardır.    Eşlemeler    yapıldıktan    sonra    cazgır    duasını    yapar    ve    her güreşçinin    özelliği,    köyü    ve    derecelerine    göre    yakıştırmalar    yaparak    güreşler    başlatılır. Güreşlerin   vazgeçilmezleri   davul   ve   zurnalardır.   Davulun   tokmak   sesi,   zurnanın   ezgileri   güreş meydanını   şenlendirir,   meydandaki   izleyicileri   coşturur.   Başaltı   güreşlerine   kadar,   tüm   boyların müziği   “Köroğlu”dur.   Baş   güreşlerinin   müziği   ise   “ağır   zeybek”   ve   uzun   hava   niteliğinde   olan “Baylan”dır. Pehlivan    güreşleri    günümüzde    de    çeşitli    amaçlarla    düzenlenmektedir.    Yağlı    güreşler şeklinde    düzenlenen    bu    güreşler,    yine    ilgiyle    izlenmekte;    cazgırın    sesi,    davulun    tokmağı, zurnanın nağmeleri meydanda yankılanmaktadır. DEVE GÜREŞLERİ Deve    güreşleri    Ege    Bölgesinin    geleneksel    sporlarındandır    ve    Ege’nin    pek    çok    il    ve ilçesinde   bu   güreşler   düzenlenir.      Deve   güreşi   sezonu,   her   yıl   5   Aralık’ta   başlar   15-20   Mart’a kadar   devam   eder.   Güreş   sezonu   4   aydır.   Kış   aylarının   kuru,   dondurucu   soğukları   başladığı zaman,   Milas   sokak   ve   caddelerinde,   sesi   uzaklardan   duyulan   çanlarıyla   develer   boy   gösterir. Bu    bir    bakıma,    deve    güreşi    mevsiminin    geldiği    ve    deve    güreşlerinin    bir-kaç    ay    sonra başlayacağının   habercisidir…   Güreşler   başlamadan   önce   develer   uzun   süre   kapalı   kaldıkları yerlerden   çıkarılır   ve   gezdirilmeye   başlanır.   Bu   bir   çeşit,   deveyi   güreşe   hazırlama,   onu   güreşe ısındırma yöntemidir. Deve    güreşinin    yapılacağı    günün    öncesi    akşamında    kapalı    bir    yerde    içkili    yemek düzenlenir.   Buraya   deve   sahipleriyle   birlikte   çok   sayıda   güreşsever   katılır.   Burada   bir   halı   açık arttırmaya    çıkarılır.    Güreşin    olacağı    gün,    güreş    meydanının    etrafında    çeşitli    başta    köfteci- kavurmacı   olmak   üzere   çeşitli   seyyar   satıcılar   yerlerini   alır.   Kimileri   de,   yanlarında   getirdikleri mangalları   güreş   alanının   kıyısında   bir   yere   kurarak,   arkadaş   gruplarıyla   keyiflerine   bakarlar. Onlar için deve güreşi bahane, asıl olan yeme-içmedir. Develer,   güreş   alanına   çeşitli   kategorilerde   çıkarlar;   Büyük   Ayak,   Orta   Ayak,   Baş   Altı,   Baş gibi.    Büyük    Ayakta,    ilk    defa    güreşecek    olan    tecrübesiz    develer    eşleştirilir.    Kategorilerinde güreşecek    olan    develer,    tecrübelerine    göre    belirlenir.    Şimdi    develer,    Baş    ve    Başaltı    olarak güreştiriliyor. Devenin   bakıcısına,   güreş   anında   develeri   güreştiren   ve   ayıran   kişilere   “Savran”   adı   verilir. Her   devenin   Savranı,   güreş   anında   yanında   olur.   Güreşi   idare   eden   orta   hakemlerdir.   Güreşen deve   bağırırsa,   kaçarsa,   deve   sahibi   pes   ederse;   o   deve   yenilmiş   sayılır.   Kazanan   deveye   halıyla birlikte çeşitli hediyeler verilir.  BOĞA GÜREŞLERİ Boğa   güreşleri;   Haziran,   Temmuz,   Ağustos   ve   Eylül   aylarında   yapılır.   Güreş   mevsimi   yaz aylarıdır.   Boğalar   kilo   ve   yaşına   göre   eşleştirilir.      Kazananlar   arasında   eşleştirmeler   yeniden yapılır.    Bu    işlem    dört    boğa    kalıncaya    kadar    devam    eder.    İki    çiftin    kazananları    birbiriyle eşleştirilir   ve   kazanan   şampiyon   ilan   edilir.   Güreşlere   en   az   100   boğa   katılır.   Güreşler,   bir   amaç için   veya   bir   kurum   yararına   yapılır.   Boğalar   ağırlıklarına   göre   tasnif   edilir.   Tozkoparan,   Deste, Küçükayak, Orta, Başaltı ve Baş; bu güreşlerdeki gruplandırma şekilleridir. Güreşecek   develer,   boynundaki   iplerle   güreş   alanının   ortasına   kadar   çekilirler   ve   serbest bırakılırlar.   Güreş   öncesinde   kızışmış   olan   develer,   kafa   kafaya   gelerek   güreşirler.   Bu   güreş   bir süre   devam   eder.   Güreşin   sonunda   boğalardan   birisi   yenilgiyi   kabullenerek   kaçmaya   başlar. Boğa   sahipleri   ile   bir   boğayı   destekleyenler,   kendi   boğaları   için   tezahürat   yaparlar.   Bu   şekilde kendi boğalarını coşturmaya çalışırlar. Bu geleneksel spor, Milas’ın Bafa Beldesinde her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Kaynak: Milas Kentimiz Sevdamız ve Hüznümüz Bizim, Nevzat Çağlar Tüfekçi, 2005 GÜNÜMÜZDE, İLÇEMİZDEKİ SPOR FAALİYETLERİNİN GENEL DURUMU Milas’ta    sportif    faaliyetler    1950’li    yıllarda    Türk    Silahlı    Kuvvetlerine    ait    eğitim alanının    futbol    sahasına    dönüştürülmesiyle    başlamış,    1957    yılında    ise    “Milas    Gençlik”    adı altında    futbol    branşında    faaliyet    gösteren    ilk    kulüp    kurulmuştur.    1958    yılında    ikinci    futbol kulübünün     kurulmasından     sonra     1974     yılında     Halk     Eğitim     Merkezi     Kurs     programları çerçevesinde İlçede ilk güreş çalışmaları başlamış ve ardından da kulüpleşmiştir. 1957   yılında   ilk   tescilli   kulübünü   kuran   İlçe,   1981   yılına   kadar   3   tescilli   kulüp   ve temelde   Futbol   ve   Güreş   olmak   üzere   2   dalda   faaliyetini   sürdürmüştür.   İlçemiz   özellikle   1994 yılından   sonra   başlayan   atakla,   bu   gün   kulüp   sayısını   21’e   yükseltmiş,   İlçe   Spor   Müdürlüğünün tesislerinin   yanı   sıra   özel   spor   tesislerinin   de   devreye   girmesi   ile   başlangıçta   2   branşta   faaliyet gösteren   ilçemiz,   bu   gün   Atletizm,   Voleybol,   Basketbol,   Futbol,   Güreş,   Taekwan-do,   Karate, Muay-Tahi,   Kickboks,   Thi-Boks,   Halk   Oyunları,   Satranç,   İzcilik,   Judo,   Avcılık   ve   Atıcılık,   Fitness   ve Vücut     Geliştirme,     Ritmik     Jimnastik,     Yamaç     Paraşütü     olmak     üzere     toplam     18     branşta faaliyetlerinin     İlçe     genelinde     geleneksel     spor     dalları     çerçevesinde     Yağlı     ve     Karakucak Güreşlerinin   yanı   sıra   Boğa   ve   Deve   Güreşleri   ile   Kabotaj   Bayramlarında   Yüzme   Yarışları,   Tekne Yarışları ve Plaj Voleybolu yapılmaktadır. İlçe    Spor    Müdürlüğünce,    İl    spor    merkezleri    projesi    doğrultusunda;    Basketbol, Voleybol,   Judo,   Atletizm   ve   Güreş   branşlarında   yıl   boyunca   çalışmalar   devam   etmekte   olup; buradan yetişen sporcular branşlarında kulüplerin alt yapısını oluşturmaktadırlar. İlçemiz,   özellikle   güreş   branşında   3   kez   yıldız   güreş   Milli   Takım   kampına   ev   sahipliği yapmıştır.   İlçemizde   bulunan   Güreş   İhtisas   kulübü   ile   ortaklaşa   olarak   başta   ABD,   Güney   Afrika, Bulgaristan,    Almanya,    İngiltere,    İspanya,    İsviçre,    İsveç    güreş    takımlarıyla    özel    turnuvalar yapabilme   başarısını   göstermiş,   Güreş   Eğitim   Merkezi   2004   yılında   Avrupa   ikincisi   çıkartmış, 2009   yılında   ise,   3   Türkiye   üçüncülüğü   olmak   üzere   toplam   3   sporcumuz   ilk   üçe   girmiştir.   2 Sporcumuz,   Milli   Takım   aday   kadrosuna   çağrılmışlardır.   Özellikle   Kick   Boks   branşı   K–1   dalında İlçemiz    sporcusu    Avusturya’da    yapılan    karşılaşmalarda    Dünya    üçüncülüğünü    elde    etmiştir. Güreş   branşı   ile   birlikte   Teakwando,   Karate,   Kicboks,   Muaytai,   Atletizm   dallarında   Türkiye’de   ilk üçe giren sporcularımızın yanı sıra diğer branşlarda İl birincilikleri bulunmaktadır.                                  Ayrıca   İlçemiz   futbol   hariç,   diğer   tüm   branşlarda   lisans   işlemlerini   yapan   dört ilçeden   biri   olup;   1   Nolu   Sağlık   Ocağından   İlçe   Müdürlüğümüze   geçici   görevle   gelen   hemşire   ile spor   salonumuzda,   antrenmanlarda   sağlık   hizmeti   veren   ilimizdeki   tek   ilçe   ve   1993   yılından   bu yana da hiç ara vermeden 27 Aralık Atatürk Kır Koşusunu düzenleyebilen iki ilçeden biridir. İlçemiz   tescilli   21   kulübü,   18   branşı,   1987   lisanslı   sporcusu,   yurtdışından   takımlarla diyalog kurarak, turnuvalar düzenleyebilen ilimizin ender ilçelerinden birisidir. İlçemiz,      2009   yılı   itibariyle   21   adet   tescilli   spor   kulübü   ve   1987   adet   lisanslı   sporcu   sayısı ile sportif faaliyetler bakımından önde gelen bir ilçedir. (2010 verileri) Kaynak: İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Milas Efe Ekibi

Davul - Zurna Kültürü

Milas Arastası

Efsaneleri

Geleneksel Sporlar

Milas’ta Yaşam Sürenler

Milas’ın Kültürü

Türküler, Maniler, Deyimler

ve Atasözleri

Geleneksel Halk Giysileri

Düğünler

Halk Oyunları

GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019

Milas’ın Kültürü

Milas Efe Ekibi

www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.
GELENEKSEL SPORLAR PEHLİVAN GÜREŞLERİ Yaşadığımız    bu    bölgeye    güreş,    Türk    boylarından    Oğuzlarla gelmiş    ve    Oğuzların    gelenek    ve    örflerine    göre    şekillenmiştir.    Bu geleneğe   göre   güreşler   iki   şekilde   yapılır:   ağaların   yaptığı   güreşler   ve düğün   güreşleri.   Ağaların   düzenlediği   güreşlerde   ödüller;   deve,   dana, koç   gibi   çeşitli   biçimlerde   olurdu.   Küçük   güreşçilere   de   birer   avuç incir   verilirdi.   Ağaların   güreşlerinde   boylar   şu   şekilde   olurdu:   Deste, Ayak,     Orta,     Başaltı     ve     Baş.          Düğün     güreşleri     de     ağaların güreşlerindeki   boylar   gibi   yapılırdı.   Düğün   sahibinin   gücüne   göre   alt boylara   ipekli   gömlek,   üst   boylara   ise   bir   top   kumaş   verilirdi.   Düğün güreşleri   iki   şekilde   organize   edilirdi;   1-   Ön   düğün   dediğimiz   ve   Salı günü    başlayan    düğünlerde    güreşler,    Çarşamba    akşamı    misafirler yemek    yiyip    damat    oynatıldıktan    sonra    başlar,    2-    Ters    düğün dediğimiz     ve     Cuma     günü     başlayan     düğünlerde     ise     güreşler Cumartesi    akşamı    damat    oynadıktan    sonra    başlar    ve    genellikle başpehlivanlar   sabah   namazı   okunduktan   sonra   meydana   çıkar   ve baş   güreşleri   sabah   namazı   kılındıktan   sonra   başlatılırdı.   Güreşler meydanın    ortasına    yakılan    ateşin    ışığında    yapılırdı.    Bu    güreşler, karakucak dediğimiz çayır güreşleridir. Güreşlerin   en   önemli   unsurlarından   birisi   Cazgırlar   ise   diğeri de   nağmeleriyle   meydanı   çınlatan   davul   ve   zurnacılardır.   Eşlemeler yapıldıktan   sonra   cazgır   duasını   yapar   ve   her   güreşçinin   özelliği,   köyü ve     derecelerine     göre     yakıştırmalar     yaparak     güreşler     başlatılır. Güreşlerin    vazgeçilmezleri    davul    ve    zurnalardır.    Davulun    tokmak sesi,    zurnanın    ezgileri    güreş    meydanını    şenlendirir,    meydandaki izleyicileri   coşturur.   Başaltı   güreşlerine   kadar,   tüm   boyların   müziği “Köroğlu”dur.   Baş   güreşlerinin   müziği   ise   “ağır   zeybek”   ve   uzun   hava niteliğinde olan “Baylan”dır. Pehlivan       güreşleri       günümüzde       de       çeşitli       amaçlarla düzenlenmektedir.   Yağlı   güreşler   şeklinde   düzenlenen   bu   güreşler, yine    ilgiyle    izlenmekte;    cazgırın    sesi,    davulun    tokmağı,    zurnanın nağmeleri meydanda yankılanmaktadır. DEVE GÜREŞLERİ Deve   güreşleri   Ege   Bölgesinin   geleneksel   sporlarındandır   ve Ege’nin   pek   çok   il   ve   ilçesinde   bu   güreşler   düzenlenir.      Deve   güreşi sezonu,   her   yıl   5   Aralık’ta   başlar   15-20   Mart’a   kadar   devam   eder. Güreş    sezonu    4    aydır.    Kış    aylarının    kuru,    dondurucu    soğukları başladığı    zaman,    Milas    sokak    ve    caddelerinde,    sesi    uzaklardan duyulan   çanlarıyla   develer   boy   gösterir.   Bu   bir   bakıma,   deve   güreşi mevsiminin      geldiği      ve      deve      güreşlerinin      bir-kaç      ay      sonra başlayacağının    habercisidir…    Güreşler    başlamadan    önce    develer uzun     süre     kapalı     kaldıkları     yerlerden     çıkarılır     ve     gezdirilmeye başlanır.   Bu   bir   çeşit,   deveyi   güreşe   hazırlama,   onu   güreşe   ısındırma yöntemidir. Deve   güreşinin   yapılacağı   günün   öncesi   akşamında   kapalı   bir yerde   içkili   yemek   düzenlenir.   Buraya   deve   sahipleriyle   birlikte   çok sayıda    güreşsever    katılır.    Burada    bir    halı    açık    arttırmaya    çıkarılır. Güreşin   olacağı   gün,   güreş   meydanının   etrafında   çeşitli   başta   köfteci- kavurmacı   olmak   üzere   çeşitli   seyyar   satıcılar   yerlerini   alır.   Kimileri de,   yanlarında   getirdikleri   mangalları   güreş   alanının   kıyısında   bir   yere kurarak,    arkadaş    gruplarıyla    keyiflerine    bakarlar.    Onlar    için    deve güreşi bahane, asıl olan yeme-içmedir. Develer,    güreş    alanına    çeşitli    kategorilerde    çıkarlar;    Büyük Ayak,   Orta   Ayak,   Baş   Altı,   Baş   gibi.   Büyük   Ayakta,   ilk   defa   güreşecek olan   tecrübesiz   develer   eşleştirilir.   Kategorilerinde   güreşecek   olan develer,   tecrübelerine   göre   belirlenir.   Şimdi   develer,   Baş   ve   Başaltı olarak güreştiriliyor. Devenin   bakıcısına,   güreş   anında   develeri   güreştiren   ve   ayıran kişilere    “Savran”    adı    verilir.    Her    devenin    Savranı,    güreş    anında yanında    olur.    Güreşi    idare    eden    orta    hakemlerdir.    Güreşen    deve bağırırsa,   kaçarsa,   deve   sahibi   pes   ederse;   o   deve   yenilmiş   sayılır. Kazanan deveye halıyla birlikte çeşitli hediyeler verilir.  BOĞA GÜREŞLERİ Boğa   güreşleri;   Haziran,   Temmuz,   Ağustos   ve   Eylül   aylarında yapılır.    Güreş    mevsimi    yaz    aylarıdır.    Boğalar    kilo    ve    yaşına    göre eşleştirilir.        Kazananlar    arasında    eşleştirmeler    yeniden    yapılır.    Bu işlem   dört   boğa   kalıncaya   kadar   devam   eder.   İki   çiftin   kazananları birbiriyle   eşleştirilir   ve   kazanan   şampiyon   ilan   edilir.   Güreşlere   en   az 100   boğa   katılır.   Güreşler,   bir   amaç   için   veya   bir   kurum   yararına yapılır.    Boğalar    ağırlıklarına    göre    tasnif    edilir.    Tozkoparan,    Deste, Küçükayak,    Orta,    Başaltı    ve    Baş;    bu    güreşlerdeki    gruplandırma şekilleridir. Güreşecek   develer,   boynundaki   iplerle   güreş   alanının   ortasına kadar   çekilirler   ve   serbest   bırakılırlar.   Güreş   öncesinde   kızışmış   olan develer,    kafa    kafaya    gelerek    güreşirler.    Bu    güreş    bir    süre    devam eder.    Güreşin    sonunda    boğalardan    birisi    yenilgiyi    kabullenerek kaçmaya   başlar.   Boğa   sahipleri   ile   bir   boğayı   destekleyenler,   kendi boğaları     için     tezahürat     yaparlar.     Bu     şekilde     kendi     boğalarını coşturmaya çalışırlar. Bu   geleneksel   spor,   Milas’ın   Bafa   Beldesinde   her   yıl   düzenli olarak yapılmaktadır. Kaynak:   Milas   Kentimiz   Sevdamız   ve   Hüznümüz   Bizim,   Nevzat Çağlar Tüfekçi, 2005 GÜNÜMÜZDE, İLÇEMİZDEKİ SPOR FAALİYETLERİNİN GENEL DURUMU Milas’ta    sportif    faaliyetler    1950’li    yıllarda    Türk    Silahlı Kuvvetlerine   ait   eğitim   alanının   futbol   sahasına   dönüştürülmesiyle başlamış,   1957   yılında   ise   “Milas   Gençlik”   adı   altında   futbol   branşında faaliyet    gösteren    ilk    kulüp    kurulmuştur.    1958    yılında    ikinci    futbol kulübünün   kurulmasından   sonra   1974   yılında   Halk   Eğitim   Merkezi Kurs   programları   çerçevesinde   İlçede   ilk   güreş   çalışmaları   başlamış ve ardından da kulüpleşmiştir. 1957   yılında   ilk   tescilli   kulübünü   kuran   İlçe,   1981   yılına kadar   3   tescilli   kulüp   ve   temelde   Futbol   ve   Güreş   olmak   üzere   2 dalda   faaliyetini   sürdürmüştür.   İlçemiz   özellikle   1994   yılından   sonra başlayan    atakla,    bu    gün    kulüp    sayısını    21’e    yükseltmiş,    İlçe    Spor Müdürlüğünün   tesislerinin   yanı   sıra   özel   spor   tesislerinin   de   devreye girmesi   ile   başlangıçta   2   branşta   faaliyet   gösteren   ilçemiz,   bu   gün Atletizm,    Voleybol,    Basketbol,    Futbol,    Güreş,    Taekwan-do,    Karate, Muay-Tahi,   Kickboks,   Thi-Boks,   Halk   Oyunları,   Satranç,   İzcilik,   Judo, Avcılık   ve   Atıcılık,   Fitness   ve   Vücut   Geliştirme,   Ritmik   Jimnastik,   Yamaç Paraşütü     olmak     üzere     toplam     18     branşta     faaliyetlerinin     İlçe genelinde   geleneksel   spor   dalları   çerçevesinde   Yağlı   ve   Karakucak Güreşlerinin     yanı     sıra     Boğa     ve     Deve     Güreşleri     ile     Kabotaj Bayramlarında    Yüzme    Yarışları,    Tekne    Yarışları    ve    Plaj    Voleybolu yapılmaktadır. İlçe     Spor     Müdürlüğünce,     İl     spor     merkezleri     projesi doğrultusunda;     Basketbol,     Voleybol,     Judo,     Atletizm     ve     Güreş branşlarında   yıl   boyunca   çalışmalar   devam   etmekte   olup;   buradan yetişen        sporcular        branşlarında        kulüplerin        alt        yapısını oluşturmaktadırlar. İlçemiz,   özellikle   güreş   branşında   3   kez   yıldız   güreş   Milli Takım    kampına    ev    sahipliği    yapmıştır.    İlçemizde    bulunan    Güreş İhtisas     kulübü     ile     ortaklaşa     olarak     başta     ABD,     Güney     Afrika, Bulgaristan,     Almanya,     İngiltere,     İspanya,     İsviçre,     İsveç     güreş takımlarıyla   özel   turnuvalar   yapabilme   başarısını   göstermiş,   Güreş Eğitim   Merkezi   2004   yılında   Avrupa   ikincisi   çıkartmış,   2009   yılında   ise, 3    Türkiye    üçüncülüğü    olmak    üzere    toplam    3    sporcumuz    ilk    üçe girmiştir.   2   Sporcumuz,   Milli   Takım   aday   kadrosuna   çağrılmışlardır. Özellikle   Kick   Boks   branşı   K–1   dalında   İlçemiz   sporcusu   Avusturya’da yapılan   karşılaşmalarda   Dünya   üçüncülüğünü   elde   etmiştir.   Güreş branşı    ile    birlikte    Teakwando,    Karate,    Kicboks,    Muaytai,    Atletizm dallarında    Türkiye’de    ilk    üçe    giren    sporcularımızın    yanı    sıra    diğer branşlarda İl birincilikleri bulunmaktadır.                                  Ayrıca   İlçemiz   futbol   hariç,   diğer   tüm   branşlarda   lisans işlemlerini   yapan   dört   ilçeden   biri   olup;   1   Nolu   Sağlık   Ocağından   İlçe Müdürlüğümüze   geçici   görevle   gelen   hemşire   ile   spor   salonumuzda, antrenmanlarda    sağlık    hizmeti    veren    ilimizdeki    tek    ilçe    ve    1993 yılından   bu   yana   da   hiç   ara   vermeden   27   Aralık   Atatürk   Kır   Koşusunu düzenleyebilen iki ilçeden biridir. İlçemiz     tescilli     21     kulübü,     18     branşı,     1987     lisanslı sporcusu,     yurtdışından     takımlarla     diyalog     kurarak,     turnuvalar düzenleyebilen ilimizin ender ilçelerinden birisidir. İlçemiz,      2009   yılı   itibariyle   21   adet   tescilli   spor   kulübü   ve   1987 adet    lisanslı    sporcu    sayısı    ile    sportif    faaliyetler    bakımından    önde gelen bir ilçedir. (2010 verileri) Kaynak: İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Davul - Zurna Kültürü

Milas Arastası

Efsaneleri

Geleneksel Sporlar

Milas’ta Yaşam Sürenler

Türküler, maniler, deyimler

ve atasözleri

Geleneksel Halk Giysileri

Düğünler

Halk Oyunları

Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız