GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  

Milas’ın Kültürü

Milas Efe Ekibi

Site Haritası
DAVUL-ZURNA KÜLTÜRÜ (NEFESE BİÇİM VERENLER) Davul     çalmak     ve     zurna     üflemek,     Milas’ın     Dibekdere     Köyü     halkının     temel     geçim kaynağıdır.        800    nüfuslu    Küçük    Dibekdere    Köyünün    hemen    hemen    tümü,    davul-zurnayla geçimini    sağlar.    Muğla    zeybek    kültürünü    ve    müziğini    nefesleriyle    biçimlendiren,    zeybek havalarının   ezgilerini   zurnalarıyla   dile   getiren,   oğlan   düğünlerinin   vazgeçilmez   unsurları   olan, pehlivan   ve   deve   güreşlerine   davulun   sesi   ve   zurnanın   nağmeleriyle   renk   katanlar   onlardır.        Kırkpınar’da   er   meydanında   çalanlar,   yine   onlardır.   Onlar   sanatlarıyla,   icra   ettikleri   müzikle; Milas’ın   ve   Muğla’nın   sesini   her   yerde   duyururlar.   Bu   meslek,   bir   bakıma   babadan   oğula   ve daha   sonra   toruna   devredilen   bir   meslektir,   bir   uğraşıdır.   Bu   köyde   yaşayan   erkeklerin   aklına bir   başka   mesleği   edinmek   gelmez.   Çünkü   bu   kültür,   çok   küçük   yaşlarda   onların   zihinlerine kazınır, bilinçaltına yerleşir. Bu   köyde   dünyaya   gelen   bir   bebek,   önce   zurnadan   çıkan   nağmeleri   ve   davulun   tokmak sesini   duyar.   Bu   adeta   onun   için   bir   ninni   gibidir.   Bu   sesleri   duya   duya   büyüyen   bebek,   6-7 yaşlarına   geldiğinde   davul   dövmeye,   zurna   öttürmeye   başlar.   Bu   işte   önce   bir   el   alışkanlığı,   ağız alışkanlığı   kazanılır.   Davul   vücuda   nasıl   yerleştirilir,   tokmak   nasıl   tutulur   ve   davula   nasıl   vurulur, zurnanın    memesi    ağza    nasıl    yerleştirilir,    nasıl    üflenir,    nasıl    öttürülür,    sonra    parmak    nasıl zurnanın   delikleri   üstünde   gezdirilir;   tüm   bu   beceriler   çocuğa   küçük   yaşlarda   kazandırılır.   Zurna çalmak beceri ister, yetenek ister, nefes ister, en önemlisi de körük gibi ciğer ister. Dibekdere’nin    davul    ve    zurnasının    nağmelerini    merak    edenler;    Dibekdere    köyüne giderek,     bir     davul-zurna     dinletisinin     doyumsuz     güzelliğini     yaşayabilirler     veya     bir     oğlan düğününde davul-zurna kültürünün zenginliği gözlemleyebilirler. ( Dibekdere’ye   nasıl   gidilir?   Milas-İzmir   karayolunun,   Milas’tan   itibaren   8.   km’den   sonra eski   tuğla   fabrikasının   olduğu   yerden   sağa   saparak,   2   km   sonra   köye   varırlar.   İzmir   yönünden gelenler ise, aynı noktadan sola sapmalıdır.)

Davul - Zurna Kültürü

Milas Arastası

Efsaneleri

Geleneksel Sporlar

Milas’ta Yaşam Sürenler

Türküler, Maniler, Deyimler

ve Atasözleri

Geleneksel Halk Giysileri

Düğünler

Halk Oyunları

GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019

Milas’ın Kültürü

Milas Efe Ekibi

www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.
DAVUL-ZURNA KÜLTÜRÜ (NEFESE BİÇİM VERENLER) Davul    çalmak    ve    zurna    üflemek,    Milas’ın    Dibekdere    Köyü halkının    temel    geçim    kaynağıdır.        800    nüfuslu    Küçük    Dibekdere Köyünün   hemen   hemen   tümü,   davul-zurnayla   geçimini   sağlar.   Muğla zeybek    kültürünü    ve    müziğini    nefesleriyle    biçimlendiren,    zeybek havalarının    ezgilerini    zurnalarıyla    dile    getiren,    oğlan    düğünlerinin vazgeçilmez    unsurları    olan,    pehlivan    ve    deve    güreşlerine    davulun sesi   ve   zurnanın   nağmeleriyle   renk   katanlar   onlardır.         Kırkpınar’da   er meydanında   çalanlar,   yine   onlardır.   Onlar   sanatlarıyla,   icra   ettikleri müzikle;    Milas’ın    ve    Muğla’nın    sesini    her    yerde    duyururlar.    Bu meslek,   bir   bakıma   babadan   oğula   ve   daha   sonra   toruna   devredilen bir   meslektir,   bir   uğraşıdır.   Bu   köyde   yaşayan   erkeklerin   aklına   bir başka   mesleği   edinmek   gelmez.   Çünkü   bu   kültür,   çok   küçük   yaşlarda onların zihinlerine kazınır, bilinçaltına yerleşir. Bu    köyde    dünyaya    gelen    bir    bebek,    önce    zurnadan    çıkan nağmeleri   ve   davulun   tokmak   sesini   duyar.   Bu   adeta   onun   için   bir ninni    gibidir.    Bu    sesleri    duya    duya    büyüyen    bebek,    6-7    yaşlarına geldiğinde   davul   dövmeye,   zurna   öttürmeye   başlar.   Bu   işte   önce   bir el   alışkanlığı,   ağız   alışkanlığı   kazanılır.   Davul   vücuda   nasıl   yerleştirilir, tokmak   nasıl   tutulur   ve   davula   nasıl   vurulur,   zurnanın   memesi   ağza nasıl    yerleştirilir,    nasıl    üflenir,    nasıl    öttürülür,    sonra    parmak    nasıl zurnanın   delikleri   üstünde   gezdirilir;   tüm   bu   beceriler   çocuğa   küçük yaşlarda   kazandırılır.   Zurna   çalmak   beceri   ister,   yetenek   ister,   nefes ister, en önemlisi de körük gibi ciğer ister. Dibekdere’nin   davul   ve   zurnasının   nağmelerini   merak   edenler; Dibekdere    köyüne    giderek,    bir    davul-zurna    dinletisinin    doyumsuz güzelliğini    yaşayabilirler    veya    bir    oğlan    düğününde    davul-zurna kültürünün zenginliği gözlemleyebilirler. ( Dibekdere’ye     nasıl     gidilir?     Milas     -     İzmir     karayolunun, Milas’tan   itibaren   8.   km’sinden   sonra   eski   tuğla   fabrikasının   olduğu yerden    sağa    saparak,    2    km    sonra    köye    varırlar.    İzmir    yönünden gelenler ise, aynı noktadan sola sapmalıdır.)

Davul - Zurna Kültürü

Milas Arastası

Efsaneleri

Geleneksel Sporlar

Milas’ta Yaşam Sürenler

Türküler, maniler, deyimler

ve atasözleri

Geleneksel Halk Giysileri

Düğünler

Halk Oyunları

Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız