GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  

X1X.  

yüzyılda  

Abdülaziz  

Ağa;  

İstanköy,  

Karpathos  

ve  

Kıbrıs'tan  

aileleri  

ile  

birlikte

Rum   

kalfa   

ve   

dülger,   

bahçıvan   

ve   

değirmenci   

getirtmiştir.   

Bu   

Rumlardan   

400   

kişi

Güllük'e  

yerleştirilmiştir.  

Çok  

sayıda  

Rum,  

veba  

ve  

diğer  

nedenlerden  

ötürü  

İzmir  

ve

Selanik'ten  

göç  

etmek  

zorunda  

kalmış  

ve  

buraya(Milas-Güllük  

ve  

çevresi)  

gelip  

birkaç

yıl  

kalmışlardır.  

Bu  

arada  

kimi  

dükkân  

açıp  

iş  

yapmış,  

kimi  

başka  

alanlarda  

çalışmış  

ve

sonra   

dönmüşlerdir.   

Sonradan   

Kıbrıs,   

Rodos,   

Kos   

ve   

diğer   

adalardan   

gelenler   

de

olmuştur...

Rumların, Güllük'te bir kiliseleri vardır.

Birinci  

Dünya  

savaşı  

sırasında  

Milas'tan  

adalara  

3323  

Rum  

sürülmüştür.  

Bunların

2156'sı    

merkezden,    

429'u    

Mandalyat'tan(Selimiye),    

383'ü    

Güllük'ten    

ve    

355'i

Kuyucak'tandır.   

Tüm   

Batı   

Anadolu'dan   

adalara   

sürülen   

bu   

Rumların   

hayatta   

kalan

yaklaşık  

3/4'ü,  

1919'dan  

sonra  

tekrar  

Anadolu'daki  

yerlerine  

geri  

dönmüşlerdir.  

Bu

durumda    

Milas    

ve    

çevresinden    

gidenlerden    

2000    

kişinin    

geri    

dönüş    

yaptığı

anlaşılmaktadır. 1924 mübadelesiyle bu Rumlar kesin olarak Yunanistan'a gitmiştir.

* * *

Türk  

halkının  

yerli  

unsurlarının  

yanısıra,  

19.  

yüzyılda,  

gerek  

Anadolu'dan  

gerekse

Anadolu   

dışından   

Milas'a   

göç   

edenler   

olmuştur.   

1840-41   

temettuat   

sayımlarından

anlaşıldığına  

kadarıyla,  

çevre  

köy  

ve  

kazalardan,  

Milas'a  

gelip  

yerleşenler  

olmuştur.

Anadolu'nun  

dışından  

en  

önemli  

göç  

Girit'ten  

olmuştur.  

Giritten  

göç  

edenler;  

Milas

merkezde   

Burgaz   

ve   

Hacı   

Abdi   

mahallelerine,   

merkez   

dışında   

ise   

Güllük’e   

de

yerleştirilenler olmuştur.

Kaynak:

 19. Yüzyılda Milas Kazası, Doktora Tezi, Dr. Nuri Adıyeke

Site Haritası

Bir Küllüklü Rum’un

Anıları

DİĞER YAZILAR

Tarihçe

MİLASLI RUMLAR

TARİHÇE

Bir Küllüklü Rum’un

Anıları

Tarihçe

GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.

DİĞER YAZILAR

X1X.  

yüzyılda  

Abdülaziz  

Ağa;  

İstanköy,  

Karpathos  

ve

Kıbrıs'tan  

aileleri  

ile  

birlikte  

Rum  

kalfa  

ve  

dülger,  

bahçıvan

ve  

değirmenci  

getirtmiştir.  

Bu  

Rumlardan  

400  

kişi  

Güllük'e

yerleştirilmiştir.     

Çok     

sayıda     

Rum,     

veba     

ve     

diğer

nedenlerden  

ötürü  

İzmir  

ve  

Selanik'ten  

göç  

etmek  

zorunda

kalmış   

ve   

buraya(Milas-Güllük   

ve   

çevresi)   

gelip   

birkaç   

yıl

kalmışlardır.   

Bu   

arada   

kimi   

dükkân   

açıp   

iş   

yapmış,   

kimi

başka  

alanlarda  

çalışmış  

ve  

sonra  

dönmüşlerdir.  

Sonradan

Kıbrıs,    

Rodos,    

Kos    

ve    

diğer    

adalardan    

gelenler    

de

olmuştur...

Rumların, Güllük'te bir kiliseleri vardır.

Birinci  

Dünya  

savaşı  

sırasında  

Milas'tan  

adalara  

3323

Rum    

sürülmüştür.    

Bunların    

2156'sı    

merkezden,    

429'u

Mandalyat'tan(Selimiye),      

383'ü      

Güllük'ten      

ve      

355'i

Kuyucak'tandır.  

Tüm  

Batı  

Anadolu'dan  

adalara  

sürülen  

bu

Rumların   

hayatta   

kalan   

yaklaşık   

3/4'ü,   

1919'dan   

sonra

tekrar    

Anadolu'daki    

yerlerine    

geri    

dönmüşlerdir.    

Bu

durumda   

Milas   

ve   

çevresinden   

gidenlerden   

2000   

kişinin

geri  

dönüş  

yaptığı  

anlaşılmaktadır.  

1924  

mübadelesiyle  

bu

Rumlar kesin olarak Yunanistan'a gitmiştir.

* * *

Türk  

halkının  

yerli  

unsurlarının  

yanısıra,  

19.  

yüzyılda,

gerek  

Anadolu'dan  

gerekse  

Anadolu  

dışından  

Milas'a  

göç

edenler     

olmuştur.     

1840-41     

temettuat     

sayımlarından

anlaşıldığına   

kadarıyla,   

çevre   

köy   

ve   

kazalardan,   

Milas'a

gelip    

yerleşenler    

olmuştur.    

Anadolu'nun    

dışından    

en

önemli  

göç  

Girit'ten  

olmuştur.  

Giritten  

göç  

edenler;  

Milas

merkezde   

Burgaz   

ve   

Hacı   

Abdi   

mahallelerine,   

merkez

dışında ise Güllük’e de yerleştirilenler olmuştur.

Kaynak:

  

19.  

Yüzyılda  

Milas  

Kazası,  

Doktora  

Tezi,  

Dr.

Nuri Adıyeke

MİLASLI RUMLAR

TARİHÇE

Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız