GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  

Milas Ortaokulu

Site Haritası
Okulun Barış Gönüllüsü (ABD’li) İngilizce Öğretmenleri

Ann  

Zimmermann:

  

1942  

yılında  

Canden  

Newjersey’de  

doğdu.  

Ohio,  

College  

of  

Woster

mezunu.  

21.8.1964’de  

atandı.  

28.9.1964’de  

göreve  

başladı.  

19.10.1964  

tarihinde,  

Marmaris

Ortaokulundaki İngilizce öğretmeniyle (becayiş) değişim yapmasıyla Marmaris’e gitti.

Richard   

Sherrington:   

29.8.1937   

tarihinde   

Chicago,   

Illinois’de   

doğdu.   

   

Baba   

adı   

Harry.

Chicago     

Üniversitesi     

Edebiyat     

Bölümü     

mezunu.     

Marmaris     

Ortaokulundan     

geldi.

19.10.1964’de göreve başladı.  20.9.1965’de Ankara Barış Gönüllüsü Merkezine nakil oldu.

Robert   

Ostrowski:   

1943,   

Salem,   

Hass.   

Doğumlu.   

Baba   

adı   

Chester.   

Psikoloji   

bölümü

mezunu.    

Silifke    

Lisesinden    

geldi.    

27.8.1965’de    

atandı.    

20.9.1965’de    

göreve    

başladı.

10.6.1966 tarihinde ayrıldı.

Edward  

Kilenger:  

1945  

Newyork  

doğumlu.  

Baba  

adı  

Martin.  

1966,  

Massachusetts  

Braneis

Üniversitesi mezunu. 26.9.1966’da göreve başladı. Haziran 1968’de Milas’tan ayrıldı.

Whit  

Miller:  

1942,  

Canton,  

  

Ohio  

doğumlu.  

Baba  

adı  

Miller.  

Washington  

D.C.  

Georgetown

Üniversitesi   

   

   

mezunu.   

Milas   

Lisesi   

İngilizce   

öğretmeni.   

Manisa-Demirci   

Ortaokulundan

geldi. Atanma tarihi 27.9.1967. Göreve başlama 27.9.1967, ayrılma Haziran 1968.

Sandra   

Bianchi:   

28.7.1943,   

Galesville,   

Visconsin   

doğumlu.   

Baba   

adı

Edward  

Danforth.  

Valparaiso,  

İndianaValparaiso  

  

University  

ve  

Chicago

İllinois,   

University   

of   

Chicago’da   

   

okudu.   

24.9.1968’de   

göreve   

başladı,

20.8.1969’da Adapazarı(Sakarya) Ortaokuluna gitti.

Bob   

Bianchi:

   

30.7.1945,   

Chicago,   

İllinois   

doğumlu.   

Baba   

adı   

Edward

Bianchi.  

Chicago,  

İllinois,  

University  

of  

Chicago  

mezunu.  

21.9.1968’de  

tel

emriyle     

atandı     

ve     

aynı     

tarihte     

göreve     

başladı.     

20.8.1969’da

Adapazarı(Sakarya) Ortaokuluna nakil gitti.

Okulun Musevi Öğretmeni

Marko  

İsrael  

(Nayır):  

Milas  

Ortaokulu  

Fransızca  

yardımcı  

öğretmeni.  

Doğum  

yeri  

Milas,

1314  

(1898).  

Baba  

adı  

Bohor.  

Mersin  

Ortaokulundan  

geldi.  

  

53171-1/7878  

sayılı  

emirle

1.4.1944  

tarihinde  

atandı.  

İzmir  

İdadisi  

(Lisesi)  

mezunu.  

Bakanlığın  

  

4.3.1948  

tarih  

ve  

4186

sayılı emirleriyle 15.3.1948 tarihinde Milas Ortaokulundaki görevinden ayrıldı.

Milas Efe Ekibi

Milas Ortaokulu’nun Tarihçesi

Milas Ortaokulu’nun Müdürleri

Milas Ortaokulu’nun Öğretmenleri

ABD’li Öğretmenler ve Musevi Öğr.

1938 Yılı ve Öncesi Milas’ta Eğitim
GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.

Milas Ortaokulu

Okulun Barış Gönüllüsü (ABD’li) İngilizce Öğretmenleri

Ann    

Zimmermann:

    

1942    

yılında    

Canden    

Newjersey’de

doğdu.    

Ohio,    

College    

of    

Woster    

mezunu.    

21.8.1964’de

atandı.   

28.9.1964’de   

göreve   

başladı.   

19.10.1964   

tarihinde,

Marmaris   

Ortaokulundaki   

İngilizce   

öğretmeniyle   

(becayiş)

değişim yapmasıyla Marmaris’e gitti.

Richard      

Sherrington:      

29.8.1937      

tarihinde      

Chicago,

Illinois’de   

doğdu.   

   

Baba   

adı   

Harry.   

Chicago   

Üniversitesi

Edebiyat  

Bölümü  

mezunu.  

Marmaris  

Ortaokulundan  

geldi.

19.10.1964’de   

göreve   

başladı.   

   

20.9.1965’de   

Ankara   

Barış

Gönüllüsü Merkezine nakil oldu.

Robert  

Ostrowski:  

1943,  

Salem,  

Hass.  

Doğumlu.  

Baba  

adı

Chester.  

Psikoloji  

bölümü  

mezunu.  

Silifke  

Lisesinden  

geldi.

27.8.1965’de  

atandı.  

20.9.1965’de  

göreve  

başladı.  

10.6.1966

tarihinde ayrıldı.

Edward  

Kilenger:  

1945  

Newyork  

doğumlu.  

Baba  

adı  

Martin.

1966,      

Massachusetts      

Braneis      

Üniversitesi      

mezunu.

26.9.1966’da    

göreve    

başladı.    

Haziran    

1968’de    

Milas’tan

ayrıldı.

Whit  

Miller:  

1942,  

Canton,  

  

Ohio  

doğumlu.  

Baba  

adı  

Miller.

Washington  

D.C.  

Georgetown  

Üniversitesi  

  

  

mezunu.  

Milas

Lisesi   

İngilizce   

öğretmeni.   

Manisa-Demirci   

Ortaokulundan

geldi.  

Atanma  

tarihi  

27.9.1967.  

Göreve  

başlama  

27.9.1967,

ayrılma Haziran 1968.

Sandra    

Bianchi:    

28.7.1943,    

Galesville,

Visconsin    

doğumlu.    

Baba    

adı    

Edward

Danforth.    

Valparaiso,    

İndianaValparaiso    

 

University   

ve   

Chicago   

İllinois,   

University

of  

Chicago’da  

  

okudu.  

24.9.1968’de  

göreve

başladı,   

20.8.1969’da   

Adapazarı(Sakarya)

Ortaokuluna gitti.

Bob  

Bianchi:

  

30.7.1945,  

Chicago,  

İllinois

doğumlu.     

Baba     

adı     

Edward     

Bianchi.

Chicago,    

İllinois,    

University    

of    

Chicago

mezunu.   

21.9.1968’de   

tel   

emriyle   

atandı

ve       

aynı       

tarihte       

göreve       

başladı.

20.8.1969’da                   

Adapazarı(Sakarya)

Ortaokuluna nakil gitti.

Okulun Musevi Öğretmeni

Marko  

İsrael  

(Nayır):  

Milas  

Ortaokulu  

Fransızca  

yardımcı

öğretmeni.  

Doğum  

yeri  

Milas,  

1314  

(1898).  

Baba  

adı  

Bohor.

Mersin   

Ortaokulundan   

geldi.   

   

53171-1/7878   

sayılı   

emirle

1.4.1944   

tarihinde   

atandı.   

İzmir   

İdadisi   

(Lisesi)   

mezunu.

Bakanlığın    

    

4.3.1948    

tarih    

ve    

4186    

sayılı    

emirleriyle

15.3.1948     

tarihinde     

Milas     

Ortaokulundaki     

görevinden

ayrıldı.

Milas Ortaokulu’nun Tarihçesi

Milas Ortaokulu’nun Müdürleri

Milas Ortaokulu’nun Türk Öğretmenleri

ABD’li Öğretmenler ve Musevi Öğretmen

1938 Yılı ve Öncesi Milas’ta Eğitim
Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız