GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  

Milas Ortaokulu

Milas Ortaokulu’nun Tarihçesi
Site Haritası

1932  

yılında  

eğitim  

ve  

öğretime  

açılmıştır.  

  

Ortaokul  

11  

öğretmen,  

67’si  

kız  

ve  

194’ü  

erkek  

olmak

üzere  

261  

öğrenci  

ile  

eğitim-öğretime  

başlamıştır.  

Merkez  

İlköğretim  

Okulu  

  

adını  

aldığı  

1997  

yılına

kadar,  

65  

yıllık  

süreç  

içinde,  

  

okuldan  

7  

bin’in  

üzerinde  

öğrenci  

mezun  

olmuştur.  

Mezunları  

arasında

pek   

çok   

akademisyen,   

devlet   

adamı,   

belediye   

başkanı,   

bürokrat,   

politikacı,   

işadamı,   

edebiyatçı

bulunmaktadır.   

Okul   

1932   

yılında   

açıldığında,   

Muğla   

ilinin   

ikinci   

ortaokuluydu.   

Diğeri   

ise   

Muğla

merkezde  

bulunuyordu.  

Açıldığı  

dönemde  

çevre  

ilçe  

ve  

komşu  

illerden  

Milas  

Ortaokuluna  

okumaya

gelen  

öğrenciler  

vardı.  

Milas  

Ortaokulunda,  

1950’ye  

kadar  

Milas’ta  

yaşayan  

Yahudi  

cemaatine  

mensup

öğrenciler de okumuşlardır.

Eski  

okul  

binası  

5  

sene  

kadar  

harap  

durumda  

kalmış,  

eğitim-öğretim  

aynı  

okulun  

bahçesinde

yapılan   

yeni   

binada   

sürdürülmüştür.   

Yeni   

binada   

eğitim-öğretim   

1987-1988   

eğitim-öğretim   

yılında

başladı.   

Okulu   

bu   

harap   

görünümünden   

kurtarmak   

ve   

onu   

restore   

ettirerek,   

   

yeniden   

eğitim   

ve

öğretime   

kazandırmak   

için,   

Milaslılar   

el   

ele   

vermiş   

ve   

bu   

amaçla   

“Milas   

Ortaokulu   

Mezunları

Derneği(MOMED)”ni   

kurmuşlardır.   

Eski   

ortaokul   

binası   

2002-2003   

eğitim   

öğretim   

yılından   

itibaren

tekrar eğitim hizmeti vermeye başlamış ve bu binada …….. derslik bulunmaktadır.

Milas Efe Ekibi

Milas Ortaokulu’nun Tarihçesi

Milas Ortaokulu’nun Müdürleri

Milas Ortaokulu’nun Öğretmenleri

ABD’li Öğretmenler ve Musevi Öğr.

1938 Yılı ve Öncesi Milas’ta Eğitim
GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.

Milas Ortaokulu

Milas Ortaokulu’nun Tarihçesi

1932    

yılında    

eğitim    

ve    

öğretime    

açılmıştır.    

    

Ortaokul    

11

öğretmen,  

67’si  

kız  

ve  

194’ü  

erkek  

olmak  

üzere  

261  

öğrenci  

ile  

eğitim-

öğretime  

başlamıştır.  

Merkez  

İlköğretim  

Okulu  

  

adını  

aldığı  

1997  

yılına

kadar,  

65  

yıllık  

süreç  

içinde,  

  

okuldan  

7  

bin’in  

üzerinde  

öğrenci  

mezun

olmuştur.   

Mezunları   

arasında   

pek   

çok   

akademisyen,   

devlet   

adamı,

belediye       

başkanı,       

bürokrat,       

politikacı,       

işadamı,       

edebiyatçı

bulunmaktadır.    

Okul    

1932    

yılında    

açıldığında,    

Muğla    

ilinin    

ikinci

ortaokuluydu.    

Diğeri    

ise    

Muğla    

merkezde    

bulunuyordu.    

Açıldığı

dönemde   

çevre   

ilçe   

ve   

komşu   

illerden   

Milas   

Ortaokuluna   

okumaya

gelen   

öğrenciler   

vardı.   

Milas   

Ortaokulunda,   

1950’ye   

kadar   

Milas’ta

yaşayan Yahudi cemaatine mensup öğrenciler de okumuşlardır.

Eski  

okul  

binası  

5  

sene  

kadar  

harap  

durumda  

kalmış,  

eğitim-

öğretim  

aynı  

okulun  

bahçesinde  

yapılan  

yeni  

binada  

sürdürülmüştür.

Yeni  

binada  

eğitim-öğretim  

1987-1988  

eğitim-öğretim  

yılında  

başladı.

Okulu  

bu  

harap  

görünümünden  

kurtarmak  

ve  

onu  

restore  

ettirerek,  

 

yeniden  

eğitim  

ve  

öğretime  

kazandırmak  

için,  

Milaslılar  

el  

ele  

vermiş  

ve

bu     

amaçla     

“Milas     

Ortaokulu     

Mezunları     

Derneği     

(MOMED)”ni

kurmuşlardır.  

Eski  

ortaokul  

binası  

2002-2003  

eğitim  

öğretim  

yılından

itibaren   

tekrar   

eğitim   

hizmeti   

vermeye   

başlamış   

ve   

bu   

binada   

……..

derslik bulunmaktadır.

Milas Ortaokulu’nun Tarihçesi

Milas Ortaokulu’nun Müdürleri

Milas Ortaokulu’nun Türk Öğretmenleri

ABD’li Öğretmenler ve Musevi Öğretmen

1938 Yılı ve Öncesi Milas’ta Eğitim
Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız