GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  

MİLAS İLE İLGİLİ RÖPORTAJLAR - 5

Bize kendinizden, özgeçmişinizden söz eder misiniz?

Doğum   

yerim   

1933   

Eylül   

ayı   

İstanbul   

ve   

o   

zamanların   

meşhur   

-Dr.   

Manara

Kliniği-  

babam  

Milas’a  

sadık  

kalarak  

beni  

20  

Ekim  

1933  

doğum  

yeri  

Milas  

diyerek  

Milas

nüfusuna  

kaydettirmiş.  

Babam,  

Terzizade  

diye  

bilinen  

Mustafa  

Zeki  

Bey  

ve  

annem

Eczacı  

Ali  

Kemal  

Beyin  

kızı  

Nilüfer  

Hanım.  

Milas’ta  

okul  

alıştırma  

programında  

eski  

okul

ve  

sonra  

Avni  

Hocanın  

müdürü  

olduğu  

evimizin  

yanındaki  

yeni  

okul  

ve  

hocam  

da

rahmetli  

Avni  

Bey,  

ilkokuldan  

sonra  

Robert  

Kolej  

ve  

sonrası  

California’da  

West  

Coast

üniversitesinde   

dışarıdan   

doktora.   

Daha   

sonraları   

Roma’da   

otururken   

de   

İtalyan

üniversitesinde  

ayrı  

bir  

tezden  

master  

yaptım.  

Babamın  

56  

yasında  

kaybıyla  

ben  

de  

17

yasında    

hem    

okula    

hem    

de    

işe    

odaklandım(1951).    

Milas’ta    

genç    

demokratları

örgütledim  

ve  

bu  

örgütlemeyi  

Türkiye  

çapına  

taşıdım  

ve  

rahmetli  

Adnan  

Menderes’in

bu  

konuda  

hızlı  

bir  

danışmanı  

oldum.  

Sonunda  

bu  

güzel  

görevin  

ve  

demokrat  

olmanın

cezasını  

1960  

ihtilalinde  

bütün  

işlerimi  

kaybederek  

ödedim.  

Sadece  

bu  

kadarla  

değil,

aylarca askeri hapishanede ikamet ederek de…

Öğrencilik hayatınız nasıl geçti, arkadaşlarınız kimlerdi?

Öğrencilik  

hayatımın  

ilk  

5  

yılı  

Milas’ta  

ve  

en  

iyi  

arkadaşlarım  

rahmetli  

Hayati

Yılmaz   

ve   

yeğenim   

Özcan   

Özer’di.   

Bu   

dönemde   

belediye   

başkanı   

rahmetli   

Nazmi

Akdeniz  

amca  

idi.  

1950’de  

de  

gene  

rahmetli  

Turhan  

Akarca  

belediye  

reisi  

idi.  

Onunla  

da

çok  

yakın  

çalışarak  

1952  

ara  

seçimlerinde  

ve  

1954  

genel  

secimde  

birlikte  

çalıştık  

ve

onu  

TBMM’ne  

yollamakla  

hep  

iftihar  

ettim.1958’de  

kardeşi  

Adnan  

belediye  

başkanı

oldu,   

1960’a   

kadar   

bu   

görevi   

yaptı   

ve   

1960’dan   

sonra   

o   

da   

TBMM’ne   

gitti.   

Ben

demokrat   

olmama   

rağmen   

CHP’li   

bütün   

Milaslı   

işadamlarıyla   

çok   

güzel   

ilişkilerim

oldu… Eniştem Osman özer, Sadık Sağıroglu gibi.

Milaslı olmak sizin için ne anlam ifade eder, Milas nasıl bir yerdi?

Milaslı  

olmak  

banım  

için  

bir  

meziyet  

gibi  

durur  

ve  

Milaslı  

olmakla  

hep  

iftihar

ettim.  

Milas,  

  

cumhuriyetin  

çok  

medeni  

bir  

kasabası  

ve  

ticari  

olarak  

çok  

değerlere  

sahip

bir  

ilçedir.  

Türkiye’de  

parmakla  

sayılacak  

kadar  

kapalı  

sinema  

salonu  

olan  

vilayet  

veya

kazaların  

başında  

istikamet  

sineması  

ile  

Milas  

gelirdi.  

1890  

yıllarında  

yapılan  

şehir

parkı  

da  

galiba  

çok  

az  

şehirde  

vardır.  

Hollanda  

tipi  

köşkleri  

ile  

Fransız  

tipi  

konakları  

ve

Terzizade  

köşkü  

ile  

Türkiye’de  

büyük  

şehirlerde  

bulunamayan  

yapılara  

sahiptir  

Milas.  

 

Galiba   

babam   

Türkiye   

çapında   

tanınmış   

biri   

idi.   

Kolejde   

İstanbul   

da   

okurken   

bile

İstanbul  

valisi  

ve  

belediye  

reisi  

benimle  

çok  

ilgilenirdi.  

Esasen  

kolejde  

okul  

velim  

de  

o

zamanlarda  

çocuk  

esirgeme  

kurumu  

ve  

ticaret  

odaları  

genel  

başkanı  

İstanbul  

mebusu

Murat  

Furtun  

(isim  

babam)  

idi.  

  

Birçok  

nedenlerde  

ve  

yukarıda  

saydıklarımla  

Milas’ımız

Türkiye’de  

tanınmış  

bir  

kasabaydı.  

  

  

Büyük  

şehir  

gibiydi.  

Bu  

da  

Milas’a  

gelen,  

sık  

sık

kalan  

devlet  

büyükleriyle  

de  

onaylanmıştır.  

Mareşal  

Fevzi  

Çakmak  

Milas’taki  

köşkte  

ve

Güllük’teki  

köşkte  

her  

yıl  

aylarca  

gelir  

kalırdı.  

Muğla  

valimiz  

İbrahim  

Ethem  

Akıncı  

kış

aylarında  

gene  

bizde  

kalır  

ve  

vilayeti  

Milas’tan  

idare  

ederdi.  

İsmet  

İnönü’yü  

birkaç  

kez

gördüm  

ama  

Atatürk’ü  

bir  

kez  

gördüm  

ve  

bana  

hediye  

ettiği  

minik  

çocuk  

koltuğu  

galiba

Fransız  

hasır  

bir  

koltuktu,  

ona  

oturdum,  

resmimi  

kendi  

çekmişti.  

Zamanın  

adliye  

nazırı

Halil  

Menteşe  

ve  

Bodrumlu  

dâhiliye  

nazırı  

Hilmi  

Bey  

de  

eve  

misafir  

gelenlerden  

bazıları

idi.   

Çocukluğumun   

kaymakamı   

Vasfi   

Gerger   

beyi   

unutamam.   

Çocuklarından   

çoğu

önemli   

kişiler,   

hele   

kaymakamımız   

İlhami   

Bey   

bakan   

olunca   

çok   

sevinmiştim   

ama

Milas’a   

hiç   

destek   

vermedi.   

Çok   

yakınım   

Zeyyad   

Mandalinci   

Bodrumlu   

olduğu   

için

dedikodu  

olmasın  

diye  

ne  

Bodrum’a  

ne  

de  

Milas’a,  

olabileceği  

halde  

faydalı  

bir  

eser

bırakmadı.  

Bana  

da  

ricası  

üzerine  

Bodrum’a  

soğuk  

hava  

deposu  

yaptırdı!  

Neticede  

o

kadar  

önemli  

iş  

adamı  

ve  

siyasetçinin  

yetiştiği  

Milas’a  

faydalı  

bir  

eser  

bırakmayanlarla

dolu  

bir  

Milas’a  

bakmaktayım…  

Ben  

ise  

bir  

görev  

üstlendim  

ve  

yaptım.  

Yakında  

Milas-

Bodrum havaalanını modern binalarıyla açacağız(açılışı yapıldı-yazarın notu).  

 

Milas zeytinciliği ili ilgili düşünceleriniz?

Milas’taki  

zeytin  

ağaçları  

çok  

yaşlı  

idi.  

son  

20  

yılda  

genç  

ağaçlarla  

eskileri  

yer

değiştirdiler  

ve  

rekolteler  

büyüdü  

ve  

daha  

verimli  

hale  

geldi  

zeytincilik.  

Bence  

taşlık

dağlara   

daha   

çok   

zeytin   

ağacı   

dikilmeli.   

Bugünkü   

son   

teknoloji   

ile   

zeytinden   

yağ

edinilmesi  

bence  

çok  

güzel  

gitmekte.  

Ancak-münferit  

satıcılar  

yerine  

üreticiler  

birleşip

tek  

marka  

ile  

piyasaya  

çıksalar  

çok  

verimli  

olur.  

İhracat-çok  

önemli-bazı  

arkadaşlar  

için

araştırma    

yaptırdım    

Amerika’daki    

alıcılarla.    

Şimdilerde    

zeytinyağımızın    

kalitesi-

ambalajını   

beğenmekteler   

ancak…   

Talep   

o   

kadar   

büyük   

ki   

bunu   

bir   

firmanın

karşılaması   

imkânsız…   

Biz   

bin   

şişe   

her   

ay   

diyoruz   

ABD’li   

alıcı   

her   

ay   

değil   

3   

aylık

dönemlerle  

on  

bin  

şişe  

asgari  

garantisini  

istemekte.  

Bu  

da  

ihracat  

yapmak  

isteyen

arkadaşların  

birleşip  

ABD’de  

bir-iki  

noktada  

gümrüksüz  

depolamayı  

hedefleyerek  

talep

eden  

alıcıya  

hemen  

yanıt  

verebilmeli…  

Bu  

hususta  

ben  

ekonomiden  

sorumlu  

Sayın

Zafer   

Çağlayan   

bakanımla   

konuşmaktayım.   

O   

da   

destek   

verecek   

ancak   

karşısında

münferit    

değil    

birleşmiş    

bir    

grup    

beklemekte.    

ABD’de    

bir    

azamız(taba/acham)

Indiana’da  

40  

bin  

metrekare  

kare  

depolama  

alanı  

kurdu.  

Bundan  

istifade  

edebiliriz.

Yalnız  

zeytinyağı  

mı—sabun  

da  

var.  

ABD  

piyasası  

tabii  

yağdan  

yapılan  

sabuna  

çok  

cazip

bakmakta.

Milas’ta ne tür yatırımlar yapılabilir?

Çok  

araştırılması  

gereken  

nazik  

bir  

konu.  

Hava-ve  

Deniz  

ulaşımı  

da  

var  

artık-

hatta  

yakında  

çok  

güzel  

hale  

gelecek  

İzmir  

bağlantılı  

karayolumuz  

olacak.  

Bu  

konu

biraz   

da   

müteşebbislerin   

elinde.   

Peki,   

Milas   

ticaret   

ve   

sanayi   

odası   

ne   

yapar   

bu

konuda.  

Bakın  

Bodrum,  

hem  

ticaret  

hem  

de  

sanayi  

odası  

hatta  

belediye  

ile  

el  

ele

vermiş dünyayı dolaşıp temaslar yapmakta. Çok üzülmekteyim-Milas’tan ses yok…

Milas’ın  

turizm  

sektöründe  

hak  

ettiği  

yerde  

olabilmesi  

için  

neler  

yapılmalı,

Milaslıların ev ödevleri nedir?

Milas  

artık  

bütün  

dünyanın  

tanıyacağı  

eserlere  

sahip  

hale  

gelmekte,  

ancak  

alt

yapımız  

yok.  

Bir  

odalı  

müze  

denilen  

yerle  

bir  

yere  

varılamaz.  

Bizim  

Terzizade  

köşkünü,

Kültür  

Bakanlığına  

bağlı  

arkeologlar  

defalarca  

yazıp  

istediler.  

Son  

olarak  

da  

vali  

bey  

çok

ilgi  

gösterdi  

ve  

burayı  

müze  

yapmamız  

lazım  

ancak  

yeterli  

ödeneğim  

yok  

dedi.  

  

Peki

müzesi  

olmayan  

bir  

antik  

şehri  

nasıl  

dünyaya  

tanıtacağız.  

Çok  

acıklı  

değil  

mi?  

  

1953-54

yılarında  

İsveç  

kralı  

gelecekti-o  

zamanları  

kralın  

himayesinde  

yapılmakta  

idi  

kazılar.

Bizim  

köşkü  

hazırladık.  

İstanbul’da  

ki  

en  

lüks  

iki  

otomobilimi  

eve  

getirdim.  

Her  

şey

hazırdı-maalesef   

Çanakkale’de   

denizaltımızla   

çarpışan   

bir   

İsveç   

şilebi   

bu   

seyahatin

iptaline   

sebep   

oldu   

ve   

bitti   

böylece   

–talihsizlik   

idi.   

Milas   

Kaymakamımız   

Bahattin

Beyefendi   

Milas   

için   

büyük   

bir   

şans.   

Elinden   

geleni   

yapa   

gelmekte.   

Ancak   

ona

hepimizin  

destek  

olması  

lazım  

değil  

mi?  

Bu  

bir  

Milas  

kasabası  

konusu  

değil  

Türkiye’nin

konusudur.  

Bence  

Milas’ı  

seven  

Milas’ta  

veya  

dışarıda  

yaşayanlar  

bir  

araya  

gelmeli  

ve

buna sayın kaymakamımız bir çağrı yaparak duyurup davet etmelidir.

Milas    

ve    

Bodrum’un    

turizm    

birlikteliği    

konusunda    

ne    

gibi    

projeler

üretilebilir?

Bir  

evvelki  

paragrafta  

bu  

konu  

açıkça  

belirtildi...  

Bodrum  

ve  

Milas  

liderleri+devlet

temsilcileri+belediye-ticaret-sanayi  

ve  

diğer  

odaların  

temsilcileriyle  

yapılacak  

müşterek

bir  

toplantıyı  

öngörmekteyim.  

  

Bu  

sanki  

Milas-Bodrum  

kurultayı  

olmalıdır.  

Başka  

sekli

olamaz.

Milas’taki  

kültür  

balıkçılığının  

gelişmesi,  

iş  

ve  

istihdam  

yaratmak  

için  

neler

yapılabilir?

Her   

şeyde   

devlet   

desteği   

beklemekteyiz   

ki   

bu   

da   

bazen   

yanlış   

bir   

bekleyiş

olmaktadır.  

  

Bu  

müteşebbislerimizin  

yabancı  

sermaye  

veya  

ortak  

aramalarını  

tavsiye

ederim. Bu konuda ben ABD ticaret odası olarak elimden geldiğince yardımcı olurum.

Aydın-Güllük Demiryolu projesi Milas’a ne sağlar?

Aydın-Güllük  

demiryolu  

ve  

yolun  

geçeceği  

güzergâhlar  

doğru  

tespit  

edilirse  

çok

yerinde  

bir  

projedir.  

Desteklerim.  

Ancak  

bir  

ara  

eski  

Denizli  

mebusu  

bir  

dost  

bakıyordu

bu konuya şimdilerde kim ilgilenmekte, ortada kimseyi bulamıyorum.

Milas-Bodrum  

havalimanı  

dış  

hatlar  

terminali  

devreye  

girmesiyle  

bölgeye

bir hareket gelecek mi?

Yeni  

internasyonel  

terminali  

ile  

Milas  

ve  

Bodrum’a  

dünya  

çapında  

bir  

terminal

kazandırıldığını  

bilerek  

yakında  

dahili  

hatlar  

terminalinin  

de  

bu  

modern  

hale  

gelmesini

temenni   

etmekteyim.   

İnşallah   

bürokrasi   

bunu   

da   

başarır   

derim.   

Havalimanı   

yeni

yüzüyle bölgeye, Milas’a, Muğla’ya çok şeyler kazandıracağına inanıyorum.

Milas   

doğumlu   

bir   

kişi   

olarak,   

Milas   

içindeki   

ve   

dışındaki   

Milaslılara

mesajınız ne olabilir?

Sevgili   

hemşerilerim,   

Milaslı   

olmakla,   

benim   

gibi   

gurur   

duyun   

ve   

ecdadınızın

yaşadığı  

bu  

güzel  

–muhteşem  

Milasımızla  

ilgilenin…  

Milas’ın  

İstanbul’da  

olan  

dernekleri

de  

adeta  

yok  

oldu.  

Sadece  

İzmir’de  

olanı  

Dr.  

Atıf  

Özer’in  

gayretleriyle  

ve  

zorlamalarıyla

yaşaya  

gelmekte  

(Şimdi  

dernek  

başkanı  

İlgin  

Saylam  

oldu-yazarın  

notu).  

  

Malatyalı-

Rizeli-İzmitli-Adanalı     

iş     

adamları     

İstanbul’da     

olmalarına     

rağmen     

ecdatlarının

memleketine  

her  

türlü  

yatırımı  

yapmaktalar…  

Ben  

Milas  

havaalanı  

ile  

ilk  

adımı  

attım.

Yüzlerce    

hemşerimize    

kalıcı    

iş    

olanağı    

sağladım.    

Gerisi    

siz    

hemşerilerimizin

gayretlerine kalmış ve ben devamlı buradayım… Ne mutlu ki Milaslıyım…

İlgin SAYLAM 

Fuat GÜREL

Prof. Dr. Ayhan ÇIKIN 

Ali Osman MENTEŞE 

Konuk: Uğur TERZİOĞLU

(Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi Onursal Başkanlığı ve Türk-Amerikan

Dernekleri Federasyonu Türkiye Onursal Başkanı-Astaldi SpA Türkiye Temsilcisi)

Röportaj: Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ

Muhammet TOKAT

DİĞER RÖPORTAJLAR

Site Haritası

Rifat KONT

GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019

MİLAS İLE İLGİLİ RÖPORTAJLAR - 5

Bize     

kendinizden,     

özgeçmişinizden     

söz     

eder

misiniz?

Doğum  

yerim  

1933  

Eylül  

ayı  

İstanbul  

ve  

o  

zamanların

meşhur   

-Dr.   

Manara   

Kliniği-   

babam   

Milas’a   

sadık   

kalarak

beni  

20  

Ekim  

1933  

doğum  

yeri  

Milas  

diyerek  

Milas  

nüfusuna

kaydettirmiş.   

Babam,   

Terzizade   

diye   

bilinen   

Mustafa   

Zeki

Bey  

ve  

annem  

Eczacı  

Ali  

Kemal  

Beyin  

kızı  

Nilüfer  

Hanım.

Milas’ta  

okul  

alıştırma  

programında  

eski  

okul  

ve  

sonra  

Avni

Hocanın   

müdürü   

olduğu   

evimizin   

yanındaki   

yeni   

okul   

ve

hocam  

da  

rahmetli  

Avni  

Bey,  

ilkokuldan  

sonra  

Robert  

Kolej

ve     

sonrası     

California’da     

West     

Coast     

üniversitesinde

dışarıdan   

doktora.   

Daha   

sonraları   

Roma’da   

otururken   

de

İtalyan    

üniversitesinde    

ayrı    

bir    

tezden    

master    

yaptım.

Babamın  

56  

yasında  

kaybıyla  

ben  

de  

17  

yasında  

hem  

okula

hem  

de  

işe  

odaklandım(1951).  

Milas’ta  

genç  

demokratları

örgütledim   

ve   

bu   

örgütlemeyi   

Türkiye   

çapına   

taşıdım   

ve

rahmetli  

Adnan  

Menderes’in  

bu  

konuda  

hızlı  

bir  

danışmanı

oldum.   

Sonunda   

bu   

güzel   

görevin   

ve   

demokrat   

olmanın

cezasını  

1960  

ihtilalinde  

bütün  

işlerimi  

kaybederek  

ödedim.

Sadece  

bu  

kadarla  

değil,  

aylarca  

askeri  

hapishanede  

ikamet

ederek de…

Öğrencilik    

hayatınız    

nasıl    

geçti,    

arkadaşlarınız

kimlerdi?

Öğrencilik    

hayatımın    

ilk    

5    

yılı    

Milas’ta    

ve    

en    

iyi

arkadaşlarım   

rahmetli   

Hayati   

Yılmaz   

ve   

yeğenim   

Özcan

Özer’di.   

Bu   

dönemde   

belediye   

başkanı   

rahmetli   

Nazmi

Akdeniz  

amca  

idi.  

1950’de  

de  

gene  

rahmetli  

Turhan  

Akarca

belediye  

reisi  

idi.  

Onunla  

da  

çok  

yakın  

çalışarak  

1952  

ara

seçimlerinde  

ve  

1954  

genel  

secimde  

birlikte  

çalıştık  

ve  

onu

TBMM’ne    

yollamakla    

hep    

iftihar    

ettim.1958’de    

kardeşi

Adnan  

belediye  

başkanı  

oldu,  

1960’a  

kadar  

bu  

görevi  

yaptı

ve   

1960’dan   

sonra   

o   

da   

TBMM’ne   

gitti.   

Ben   

demokrat

olmama  

rağmen  

CHP’li  

bütün  

Milaslı  

işadamlarıyla  

çok  

güzel

ilişkilerim oldu… Eniştem Osman özer, Sadık Sağıroglu gibi.

Milaslı  

olmak  

sizin  

için  

ne  

anlam  

ifade  

eder,  

Milas

nasıl bir yerdi?

Milaslı   

olmak   

banım   

için   

bir   

meziyet   

gibi   

durur   

ve

Milaslı  

olmakla  

hep  

iftihar  

ettim.  

Milas,  

  

cumhuriyetin  

çok

medeni  

bir  

kasabası  

ve  

ticari  

olarak  

çok  

değerlere  

sahip  

bir

ilçedir.  

Türkiye’de  

parmakla  

sayılacak  

kadar  

kapalı  

sinema

salonu    

olan    

vilayet    

veya    

kazaların    

başında    

istikamet

sineması  

ile  

Milas  

gelirdi.  

1890  

yıllarında  

yapılan  

şehir  

parkı

da  

galiba  

çok  

az  

şehirde  

vardır.  

Hollanda  

tipi  

köşkleri  

ile

Fransız  

tipi  

konakları  

ve  

Terzizade  

köşkü  

ile  

Türkiye’de  

büyük

şehirlerde   

bulunamayan   

yapılara   

sahiptir   

Milas.   

   

Galiba

babam  

Türkiye  

çapında  

tanınmış  

biri  

idi.  

Kolejde  

İstanbul  

da

okurken  

bile  

İstanbul  

valisi  

ve  

belediye  

reisi  

benimle  

çok

ilgilenirdi.  

Esasen  

kolejde  

okul  

velim  

de  

o  

zamanlarda  

çocuk

esirgeme  

kurumu  

ve  

ticaret  

odaları  

genel  

başkanı  

İstanbul

mebusu  

Murat  

Furtun  

(isim  

babam)  

idi.  

  

Birçok  

nedenlerde

ve  

yukarıda  

saydıklarımla  

Milas’ımız  

Türkiye’de  

tanınmış  

bir

kasabaydı.  

  

  

Büyük  

şehir  

gibiydi.  

Bu  

da  

Milas’a  

gelen,  

sık  

sık

kalan   

devlet   

büyükleriyle   

de   

onaylanmıştır.   

Mareşal   

Fevzi

Çakmak  

Milas’taki  

köşkte  

ve  

Güllük’teki  

köşkte  

her  

yıl  

aylarca

gelir    

kalırdı.    

Muğla    

valimiz    

İbrahim    

Ethem    

Akıncı    

kış

aylarında  

gene  

bizde  

kalır  

ve  

vilayeti  

Milas’tan  

idare  

ederdi.

İsmet   

İnönü’yü   

birkaç   

kez   

gördüm   

ama   

Atatürk’ü   

bir   

kez

gördüm  

ve  

bana  

hediye  

ettiği  

minik  

çocuk  

koltuğu  

galiba

Fransız   

hasır   

bir   

koltuktu,   

ona   

oturdum,   

resmimi   

kendi

çekmişti.  

Zamanın  

adliye  

nazırı  

Halil  

Menteşe  

ve  

Bodrumlu

dâhiliye  

nazırı  

Hilmi  

Bey  

de  

eve  

misafir  

gelenlerden  

bazıları

idi.      

Çocukluğumun      

kaymakamı      

Vasfi      

Gerger      

beyi

unutamam.     

Çocuklarından     

çoğu     

önemli     

kişiler,     

hele

kaymakamımız   

İlhami   

Bey   

bakan   

olunca   

çok   

sevinmiştim

ama    

Milas’a    

hiç    

destek    

vermedi.    

Çok    

yakınım    

Zeyyad

Mandalinci  

Bodrumlu  

olduğu  

için  

dedikodu  

olmasın  

diye  

ne

Bodrum’a  

ne  

de  

Milas’a,  

olabileceği  

halde  

faydalı  

bir  

eser

bırakmadı.   

Bana   

da   

ricası   

üzerine   

Bodrum’a   

soğuk   

hava

deposu   

yaptırdı!   

Neticede   

o   

kadar   

önemli   

iş   

adamı   

ve

siyasetçinin  

yetiştiği  

Milas’a  

faydalı  

bir  

eser  

bırakmayanlarla

dolu  

bir  

Milas’a  

bakmaktayım…  

Ben  

ise  

bir  

görev  

üstlendim

ve    

yaptım.    

Yakında    

Milas-Bodrum    

havaalanını    

modern

binalarıyla açacağız(açılışı yapıldı-yazarın notu).  

 

Milas zeytinciliği ili ilgili düşünceleriniz?

Milas’taki  

zeytin  

ağaçları  

çok  

yaşlı  

idi.  

son  

20  

yılda  

genç

ağaçlarla  

eskileri  

yer  

değiştirdiler  

ve  

rekolteler  

büyüdü  

ve

daha  

verimli  

hale  

geldi  

zeytincilik.  

Bence  

taşlık  

dağlara  

daha

çok    

zeytin    

ağacı    

dikilmeli.    

Bugünkü    

son    

teknoloji    

ile

zeytinden  

yağ  

edinilmesi  

bence  

çok  

güzel  

gitmekte.  

Ancak-

münferit   

satıcılar   

yerine   

üreticiler   

birleşip   

tek   

marka   

ile

piyasaya  

çıksalar  

çok  

verimli  

olur.  

İhracat-çok  

önemli-bazı

arkadaşlar  

için  

araştırma  

yaptırdım  

Amerika’daki  

alıcılarla.

Şimdilerde               

zeytinyağımızın               

kalitesi-ambalajını

beğenmekteler   

ancak…   

Talep   

o   

kadar   

büyük   

ki   

bunu   

bir

firmanın  

karşılaması  

imkânsız…  

Biz  

bin  

şişe  

her  

ay  

diyoruz

ABD’li  

alıcı  

her  

ay  

değil  

3  

aylık  

dönemlerle  

on  

bin  

şişe  

asgari

garantisini    

istemekte.    

Bu    

da    

ihracat    

yapmak    

isteyen

arkadaşların   

birleşip   

ABD’de   

bir-iki   

noktada   

gümrüksüz

depolamayı   

hedefleyerek   

talep   

eden   

alıcıya   

hemen   

yanıt

verebilmeli…  

Bu  

hususta  

ben  

ekonomiden  

sorumlu  

Sayın

Zafer   

Çağlayan   

bakanımla   

konuşmaktayım.   

O   

da   

destek

verecek  

ancak  

karşısında  

münferit  

değil  

birleşmiş  

bir  

grup

beklemekte.  

ABD’de  

bir  

azamız(taba/acham)  

Indiana’da  

40

bin  

metrekare  

kare  

depolama  

alanı  

kurdu.  

Bundan  

istifade

edebiliriz.  

Yalnız  

zeytinyağı  

mı—sabun  

da  

var.  

ABD  

piyasası

tabii yağdan yapılan sabuna çok cazip bakmakta.

Milas’ta ne tür yatırımlar yapılabilir?

Çok   

araştırılması   

gereken   

nazik   

bir   

konu.   

Hava-ve

Deniz   

ulaşımı   

da   

var   

artık-   

hatta   

yakında   

çok   

güzel   

hale

gelecek  

İzmir  

bağlantılı  

karayolumuz  

olacak.  

Bu  

konu  

biraz

da   

müteşebbislerin   

elinde.   

Peki,   

Milas   

ticaret   

ve   

sanayi

odası  

ne  

yapar  

bu  

konuda.  

Bakın  

Bodrum,  

hem  

ticaret  

hem

de   

sanayi   

odası   

hatta   

belediye   

ile   

el   

ele   

vermiş   

dünyayı

dolaşıp  

temaslar  

yapmakta.  

Çok  

üzülmekteyim-Milas’tan  

ses

yok…

Milas’ın    

turizm    

sektöründe    

hak    

ettiği    

yerde

olabilmesi  

için  

neler  

yapılmalı,  

Milaslıların  

ev  

ödevleri

nedir?

Milas  

artık  

bütün  

dünyanın  

tanıyacağı  

eserlere  

sahip

hale  

gelmekte,  

ancak  

alt  

yapımız  

yok.  

Bir  

odalı  

müze  

denilen

yerle   

bir   

yere   

varılamaz.   

Bizim   

Terzizade   

köşkünü,   

Kültür

Bakanlığına  

bağlı  

arkeologlar  

defalarca  

yazıp  

istediler.  

Son

olarak  

da  

vali  

bey  

çok  

ilgi  

gösterdi  

ve  

burayı  

müze  

yapmamız

lazım   

ancak   

yeterli   

ödeneğim   

yok   

dedi.   

   

Peki   

müzesi

olmayan  

bir  

antik  

şehri  

nasıl  

dünyaya  

tanıtacağız.  

Çok  

acıklı

değil  

mi?  

  

1953-54  

yılarında  

İsveç  

kralı  

gelecekti-o  

zamanları

kralın    

himayesinde    

yapılmakta    

idi    

kazılar.    

Bizim    

köşkü

hazırladık.    

İstanbul’da    

ki    

en    

lüks    

iki    

otomobilimi    

eve

getirdim.       

Her       

şey       

hazırdı-maalesef       

Çanakkale’de

denizaltımızla  

çarpışan  

bir  

İsveç  

şilebi  

bu  

seyahatin  

iptaline

sebep     

oldu     

ve     

bitti     

böylece     

–talihsizlik     

idi.     

Milas

Kaymakamımız   

Bahattin   

Beyefendi   

Milas   

için   

büyük   

bir

şans.  

Elinden  

geleni  

yapa  

gelmekte.  

Ancak  

ona  

hepimizin

destek  

olması  

lazım  

değil  

mi?  

Bu  

bir  

Milas  

kasabası  

konusu

değil   

Türkiye’nin   

konusudur.   

Bence   

Milas’ı   

seven   

Milas’ta

veya  

dışarıda  

yaşayanlar  

bir  

araya  

gelmeli  

ve  

buna  

sayın

kaymakamımız bir çağrı yaparak duyurup davet etmelidir.

Milas  

ve  

Bodrum’un  

turizm  

birlikteliği  

konusunda

ne gibi projeler üretilebilir?

Bir    

evvelki    

paragrafta    

bu    

konu    

açıkça    

belirtildi...

Bodrum    

ve    

Milas    

liderleri+devlet    

temsilcileri+belediye-

ticaret-sanayi   

ve   

diğer   

odaların   

temsilcileriyle   

yapılacak

müşterek   

bir   

toplantıyı   

öngörmekteyim.   

   

Bu   

sanki   

Milas-

Bodrum kurultayı olmalıdır. Başka sekli olamaz.

Milas’taki    

kültür    

balıkçılığının    

gelişmesi,    

iş    

ve

istihdam yaratmak için neler yapılabilir?

Her   

şeyde   

devlet   

desteği   

beklemekteyiz   

ki   

bu   

da

bazen        

yanlış        

bir        

bekleyiş        

olmaktadır.        

        

Bu

müteşebbislerimizin       

yabancı       

sermaye       

veya       

ortak

aramalarını   

tavsiye   

ederim.   

Bu   

konuda   

ben   

ABD   

ticaret

odası olarak elimden geldiğince yardımcı olurum.

Aydın-Güllük Demiryolu projesi Milas’a ne sağlar?

Aydın-Güllük  

demiryolu  

ve  

yolun  

geçeceği  

güzergâhlar

doğru  

tespit  

edilirse  

çok  

yerinde  

bir  

projedir.  

Desteklerim.

Ancak  

bir  

ara  

eski  

Denizli  

mebusu  

bir  

dost  

bakıyordu  

bu

konuya     

şimdilerde     

kim     

ilgilenmekte,     

ortada     

kimseyi

bulamıyorum.

Milas-Bodrum    

havalimanı    

dış    

hatlar    

terminali

devreye girmesiyle bölgeye bir hareket gelecek mi?

Yeni   

internasyonel   

terminali   

ile   

Milas   

ve   

Bodrum’a

dünya  

çapında  

bir  

terminal  

kazandırıldığını  

bilerek  

yakında

dahili   

hatlar   

terminalinin   

de   

bu   

modern   

hale   

gelmesini

temenni   

etmekteyim.   

İnşallah   

bürokrasi   

bunu   

da   

başarır

derim.  

Havalimanı  

yeni  

yüzüyle  

bölgeye,  

Milas’a,  

Muğla’ya

çok şeyler kazandıracağına inanıyorum.

Milas   

doğumlu   

bir   

kişi   

olarak,   

Milas   

içindeki   

ve

dışındaki Milaslılara mesajınız ne olabilir?

Sevgili  

hemşerilerim,  

Milaslı  

olmakla,  

benim  

gibi  

gurur

duyun    

ve    

ecdadınızın    

yaşadığı    

bu    

güzel    

–muhteşem

Milasımızla  

ilgilenin…  

Milas’ın  

İstanbul’da  

olan  

dernekleri  

de

adeta   

yok   

oldu.   

Sadece   

İzmir’de   

olanı   

Dr.   

Atıf   

Özer’in

gayretleriyle    

ve    

zorlamalarıyla    

yaşaya    

gelmekte    

(Şimdi

dernek  

başkanı  

İlgin  

Saylam  

oldu-yazarın  

notu).  

  

Malatyalı-

Rizeli-İzmitli-Adanalı    

iş    

adamları    

İstanbul’da    

olmalarına

rağmen     

ecdatlarının     

memleketine     

her     

türlü     

yatırımı

yapmaktalar…   

Ben   

Milas   

havaalanı   

ile   

ilk   

adımı   

attım.

Yüzlerce  

hemşerimize  

kalıcı  

iş  

olanağı  

sağladım.  

Gerisi  

siz

hemşerilerimizin    

gayretlerine    

kalmış    

ve    

ben    

devamlı

buradayım… Ne mutlu ki Milaslıyım…

Konuk: Uğur TERZİOĞLU

(Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi Onursal Başkanlığı ve

Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu Türkiye Onursal Başkanı,

Astaldi SpA Türkiye Temsilcisi)

Röportaj: Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ

DİĞER RÖPORTAJLAR

www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.

İlgin SAYLAM 

Prof. Dr. Ayhan ÇIKIN 

Ali Osman MENTEŞE 

Uğur TERZİOĞLU

Muhammet TOKAT

Rifat KONT

Fuat GÜREL

Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız