GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     

Milas   

ile   

ilgili   

yazı,   

görsel   

ve   

işitsel

içerik desteği vermek için bize ulaşabilir-siniz.

İnsan   ve   insanın   ürettiği,   tükettiği   her şey,      kültür      kavramının      içini      dolduruyor. Kültürün   yelpazesine   yer   alan   binlerce   yıllık yaşanmışlıkların   acı   ve   tatlı      öyküleri   gerçek hayata   sanat   olarak   yansır.   Bazen   bir   şiir,   bir türkü,   bir   destan,   bazen   halı   ve   kilim   motifi, bazende   bir   tablo   yada   mimari   bir   eser   olarak çıkar    karşımıza.    Burada    bize    düşen,    hayata sanatın    penceresinden    bakarak,    bu    güzel- liklerin    değerini    bilmek    ve    devamında    yeni güzellikler     üretmektir.     Kendi     yöremize     ait farkettiğimiz    kayda    değer,    örnek    olabilecek tüm   kültürel   değerleri   ve   güzellikleri   birlikte bir araya toplayalım. Bu   amaçla,   Milas   ile   ilgili,   Türkiye’de   ve Dünya’da   herhangi   bir   yerde   var   olan   ve   sizin bildiğiniz     bilgi,     görsel     ve     işitsel     belgeleri bizimle paylaşmanızı rica ederiz. Birlikte başarmanın heyecanını ve haklı gururunu paylaşmak üzere. Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  

Milaslı Sanatçılar, Bilim, İş ve Meslek İnsanları

Görsel Sanatlar: (Resim - Heykel - Grafik - Mimarlık)
Prof. Dr. Turan EROL (Ressam) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Eski Başkanı (Emekli Öğretim Üyesi)
Turhan SELÇUK (Karikatürist)
İşitsel Sanatlar: (Müzik)   
Nazmi YÜKSELEN (Ses Sanatçısı)
Bilim İnsanları:   
İş İnsanları: (Ticaret - Yönetim)   
Meslek İnsanları: (Tıp - Mühendislik - Askerlik)   
Opr. Dr. Gültekin ERDOĞAN (Beyin Cerrahı) Özel Gözde Hastanesi   Kuşadası - Aydın
Prof. Dr. Mehmet YETİŞ (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi e-Posta:
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ERDOĞAN (Arkeolog) Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi e-Posta:
Site Haritası
1927   yılında   Milas’ta   doğdu.   1951   yılında,   YDGSA   Yüksek   resim   Bölümünü   bitirdi.   1952- 1960   yılları   arasında   öğretmenlik   ve   yöneticilik   yaptı.   1960-1965   yılları   arasında   Milli   eğitim Bakanlığı    Güzel    sanatlar    Genel    Müdürlüğünün    çeşitli    birimlerinde    çalıştı.    Fransa    devlet bursuyla,   1961-1964   yılları   Arassında,   Paris’e   giderek,   resim   üzerine   araştırma   ve   çalışmalar yaptı.   1963-1973   yılları   arasında   Gazi   Eğitim   Enstitüsü   Resim   Bölümünde   Öğretim   Üyeliği   yaptı. “1975-1987   Yılları   Arasında   Türk   Resminde   İnsan   ve   Hayvan   Figürü”   isimli   tezle   doktorasını tamamladı.   1978   yılında,   “Günümüz   Türk   resminin   Oluşum   Süreci   ve   Bedri   rahmi   Eyüpoğlu” adlı   çalışmasıyla   Doçent   oldu.   1978-1979   yıllarında   Kültür   Bakanlığının   Plastik   sanatlar   Kurul Başkanlığını    yaptı.    1987    yılında    Profesör    oldu.    1988-1990    yıllarında    Hacettepe    Üniversitesi Resim   Bölümünün   başkanlığını   yaptı.   1990   yılında   Devlet   sanatçısı   unvanını   aldı.   Yurt   içinde   ve dışında, kişisel ve karma pek çok sergi açtı.
1922   yılında   Milas’ta   doğdu.   Türk   karikatüründe   çağdaşlaşmayı   başlatan   sanatçılardan birisidir.   1943’de   Akbaba’da,   1945’de   Tasvir’de   çalıştı.   1948’de   Aydede   mizah   dergisinde   Başçizer oldu.   Yeni   İstanbul,   Akşam,   Cumhuriyet   ve   Milliyet   gazetelerinde   günlük   karikatürler   çizdi.   Ünlü “Abdülcanbaz”    tiplemesinin    yaratıcısıdır.    Turhan    Selçuk,    karikatürlerinden    yaptığı    seçmeleri; Turhan   Karikatür   Albümü   (1954),   Hiyegrolif   (1959,   1964),   Hal   ve   Gidiş   Sıfır   (1969)   ve   Söz   Çizginin (1979,     1980)     albümlerinde     toplamıştır.     1971’de     12,     1983’de     34     kitaplık     “Abdülcanbaz” albümlerini   çıkardı.      Hemşeriye   ve   sanatçıya   saygının   gereği   olarak,   Milas   Belediyesi,   Milas   PTT binasının   yanında   bulunan   Hacı   Ali   Ağa   evinin   alt   katını,   “Karikatürlü   Ev”   adı   altında   “Turhan Selçuk Müzesi” haline getirdi.
1926    yılında    Milas’ta    doğdu.    İlk    ve    Ortaokulu    Milas’ta    okudu.    1948    yılında    İstanbul Radyosunun    açtığı    sınavı    kazanarak,    “Halk    Türküleri”    sanatçısı    oldu.    Daha    sonra    Ankara Radyosuna    geçti    ve    Muzaffer    Sarısözen’in    yönettiği    “Yurttan    Sesler    Korosu”nda    “Misafir Sanatçı”   olarak   çalıştı.   Sahne   çalışmaları   da   oldu.   1958-1962   yılları   arasında   İzmir   radyosunda çalıştı.   1974   yılında   Milas’a   geldi.   42   adet   plak   doldurdu.   Üç   filmin   dublaj   müziğini   yaptı.   1992 yılında   Kültür   bakanlığı   sanatçısı   oldu.   “Ormancı”   türküsü   onun   sesinden   ünlendi.   Karaova Düğünü,    Bodrum    Hâkimi,    Şu    Milas’ın    İçinde,    Cavır    Hasan’ın    Yolları,    Hayıtlı    Türküsü    onun sesinden topluma malolan türkülerdir.
Emk. Öğr. Gör. Haldun ÖZBUDUN (Ressam - Grafik Tasarımcı) Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Eski Başkanı (Emekli Öğretim Görevlisi) e-Posta:
1963   yılında   Milas'ta   doğdu.   “Milas   Menteşe   İlkokulu”,   “Milas   Lisesi   Ortaokulu”,   “Milas Lisesi”nden    sonra,    1987    yılında    “DEÜ    Buca    Eğitim    Fakültesi    Resim-İş    Eğitimi    Bölümü”nden mezun   oldu.   İzmir’de   özel   sektörde   “Grafiker   ve   Fuar   Düzenleme   Kurulu   Üyesi”   olarak   çalıştı. 1988   yılında   “Öğretmenlik   Mecburi   Yeterlik   ve   Yarışma   Sınavı”nda   Türkiye   Üçüncüsü   oldu.   1989 yılından   itibaren   MEB’e   bağlı   okullarda   Resim-İş   Öğretmenliği   ve   yöneticilik   yaptı.   1995   yılında “DEÜ   Sosyal   Bilimler   Enstitüsü   Resim-İş   Eğitimi   Anabilim   Dalı   Yüksek   Lisans   Programı”ndan mezun   oldu.   2003   yılında   HRÜ   FEF   Resim-İş   Öğretmenliği   Bölümünde   (Grafik   Tasarım)   Öğretim Görevlisi   oldu   ve   2008   yılında   Bölüm   Başkanı   olarak   görev   yaptı.   2008-2014   arasında   HRÜ Eğitim   Fakültesi   GSEB   Resim-İş   Eğitimi   Anabilim   Dalı   Başkanı   olarak   görev   yaptı.   15   Ocak   2015 tarihinde    emekli    oldu.    3    kişisel,    çok    sayıda    karma    sergiye    katıldı.    5    Ödül    kazandı.    "Sanat Eğitiminde Akreditasyon" konulu ACCREDIARTNET projesi üzerinde çalışmaktadır.

Haldun   

Özbudun’a   

UNESCO-InSEA   

üyesi   

Görsel   

Sanatlar   

Eğitimi   

Derneği   

(GÖRSED)

tarafından,  24 Kasım 2017 tarihinde “2017 - Yılın Görsel Sanatlar Eğitimcisi Ödülü” verildi.

Dursun SALKIM (Ses Sanatçısı)
DURSUN SALKIM (Ses Sanatçısı) 1941    yılında    Milas’ta    doğdu.    Anne    ve    babası,    Yunanistan’ın    Yanya    Vilayeti    Koniçe kentinden   Milas’a   göç   etmişlerdir.   İlk   ve   Orta   Okulu   Milas’ta   okudu.   Edirne   öğretmen   okulunu bitirdi.        Bir    süre    öğretmenlik    yaptı.    Öğretmen    okulu    3.    Sınıftayken    taş    plak    doldurdu. Öğretmenlik   yaparken   müzik   ve   beste   çalışmalarına   başladı.   İlk   plağı   45’lik   1967   yılında   çıktı.   Bu plakta   yer   alan,   “Bekleme   Hiç   Yolumu   sana   Dönmeyeceğim”   isimli   şarkısıyla   “Altın   Plak”   kazandı. Bu   plağı   satış   rekorları   kırdı.   Dünya   şarkı   listelerinin   yer   aldığı   “Emi”   listesine   girdi.   300   adet 45’lik   plak   ve   10   kaset   doldurdu.   5   adet   “Long   Play”i   var.   Sahne   çalışmaları   oldu.   Yurt   dışında konserler verdi. Müzik türü, Türk sanat müziğidir. Sanatçı Yeşim Salkım’ın babasıdır.
Tolga ÇANDAR (THM Sanatçısı)
1959   Milas   doğumludur.   İlk,   Orta   ve   Liseyi   Milas’ta   okudu.   ODTÜ   İnşaat   Mühendisliği Bölümünü   bitirdi.   Profesyonel   sanat   yaşamına   üniversitenin   3.   Sınıfında   iken   3   arkadaş   olarak kurdukları   “Çağdaş   Türkü”   ile   başladı.   Bu   toplulukla,   “Bekle   Beni”   ve   “Delikanlıya”   albümlerini yaptılar   ve   sonra   topluluk   dağıldı.   Müzik   yaşamına   tek   başına   devam   etti.   Tolga   Çandar’ın albümlerini   şunlardır:   Sarı   Zeybek,   Muğla   Türküleri,   Aşikar,   Türküleri   Ege’nin,   Türküleri   Ege’nin 2,   Türküleri   Ege’nin   3,   Muğla   Türküleri   2,   Bodrum   Hakimi,   Sen   Türkülerdesin,   Türküden   Şarkıya, Harman
Makbule KAYA (THM Sanatçısı)
1959    yılında    Milas’ta    doğdu.    İlk    Okulu    Milas’ta,    Orta    ve    Liseyi    Ortaklar    Öğretmen okulunda    okudu.    1983    yılında    Ege    Üniversitesi    İngiliz    dikli    ve    Edebiyatı    Bölümünü    bitirdi. Özellikle   babası   Foto   Mustafa’nın   (Demir)   etkisiyle   küçük   yaşlarda   müzikle   ilgilenmeye   başladı. Üniversite   yıllarında   bağlamayla   tanıştı,   bu   tanışma   onu   radyo   sanatçısı   olmaya   kadar   götürdü. 1981   yılından   bu   yana   TRT   İzmir   Radyosu’nun   kadrolu   sanatçısıdır.   “Hadi   Gari”   isimli   bir   kaseti vardır.
İşitsel Sanatlar: (Edebiyat)   
Dr. İsmail Hakkı MİLASLI (Yazar)
1880   yılında   Milas’ta   doğdu.   İlköğrenimini   Milas’ta,   Ortaöğrenimini   Aydın   ve   İzmir’de,   Tıp fakültesini   İstanbul’da   okudu.1909   yılında   Hıfzıssıhha   Genel   Müdürü   oldu.   Daha   sonra   Milaslı soyadını   aldı.   Mayıs   1919’da   Sultanahmet   Meydanında   düzenlenen   ve   100   bin   kişinin   katıldığı mitingde   bir   konuşma   yaptı.   Sağlık   ve   İslam   diniyle   ilgili   eserleri   bulunmaktadır.   1952   yılında öldü.
Gad FRANCO (Yazar)
1881   yılında   Milas’ta   doğdu.   Rodos   İdadisinde   (Lise)   okudu.   İstanbul   Üniversitesi   Hukuk Fakültesini   bitirdi.   İzmir’de,   “El   Nuvelista”   gazetesini   yönetti.   Hikmet   ve   Ahenk   gazetelerinde yazdı.    Paris’te    hukuk    Doktoru    oldu.    Eserleri:    Hukuki    Bilgiler    Mecmuası,    Kanun-u    Medeni Rehberi, Paranın İstikrarı.
Nahit Ulvi AKGÜN (Şair)
1918   yılında   Milas’ta   doğdu.   İstanbul   Üniversitesi   Edebiyat   Fakültesi   Felsefe   Bölümünü bitirdi.    Çeşitli    okullarda    öğretmenlik    yaptı.    1996    yılında    vefat    etti.    İlk    şiiri    İzmir’de    Akın Gazetesinde   yayınlandı.   Servet-i   Fünun,   Uyanış,   Yücel,   değirmen,   Kovan,   Varlık,   Fikirler   ve   Yedi tepe    dergilerinde    şiirleri    yayınlandı.    Şiir    kitapları:    Sebep    (Mehmet    Sepin’le    birlikte),    Birisi, Karanlıkta   Bir   Ağaç,   Gerçek   Düş,   Evren   Türküsü,   Ağaçlar   Uyanınca,   Eksilen   Gökyüzü,   Yolunuzun Üstünde   Bir   Adam.   Evren   Türküsü   ile   TDK   şiir   ödülünü   kazandı.   1940’lı   yıllarda   “Garip   Akımı”nı izledi. Şiirlerinde aşk temalarını işledi.
Maksut DOĞAN (Şair)
1932   yılında   Milas-Ağaçlıhöyük   Köyünde   doğdu.   Ortaklar   Köy   Enstitüsünü   bitirdi.   İlkokul öğretmenliği   yaptı.   Gazi   Eğitim   Enstitüsü   Eğitim   Fakültesini   bitirerek,   İlköğretim   Müfettişi   oldu. 1953-1957   yılları   arasında   Vatan,   Sanat   yaprağı,   Yenilik,   Türk   dili,   Varlık,   Yücel,   Köy   ve   Eğitim, Gayret,   Hamle   isimli   dergilerde   şiirleri   yayınlandı.   Üç   şiir   kitabı   yayınlandı.   Bunlar:   Yağmura Durmuş Üç Kişi (1960), Bırak Büyüsün (1975), Korkulmasın (1981)
Halim Şafak ŞANLIDAĞ (Şair)
Milas’ın   genç   kuşak   şairlerindendir.   1962   yılında   Milas’ta   doğdu.   Şiir   yazmaya   1970’li yıllarda   başladı.   Şiirleri   1980’den   sonra   çeşitli   dergilerde   yayınlandı.   Kitapları   şunlar:   Kendini kanatan   Düşler   (1992),   Yolculuk   Şiire   (Eleştiri   Kitabı),   Baştan   Sona   Susmak   (1996),   Bireylikler (1997),   Saptamalar-Vurgular   (Eleştiri-1998).   2000   yılında,   “Kayıplar”   şiir   kitabıyla   “Siyah   Beyaz Fotoğraflar” isimli öykü kitabı ile görüşmelerin yer aldığı “Görüşmeler” kitabı yayınlandı.
Muzaffer KALE (Şair)
1957’de   doğdu.   Çocukluğu   Bodrum   Bahçeyakası   köyünde   geçti.   Orta   ve   Liseyi   Milas’ta okudu.    Dicle    Üniversitesi    Türk    Dili    ve    Edebiyatı    Bölümünü    bitirdi.    Başta    şiir    olmak    üzere çalışmaları   1981’den   beri   edebiyat   dergilerinde   yayınlanıldı.   Öğretmenlik   yaptı.   İzmir’de   yaşıyor. Şiir   Kitapları:   Bir   Günlük   Güneş,   Gözlerim   Akşama   Ölür,   Acıtmıyor   Boynumu   Dünya,   Işıktan Kalan   Kırılma,   Hiçbir   Şeyi   Unutmadım,   Sakın   zar   Atma,   Lirik   Aksan,   Menekşenin   sayılı   Günleri. İlk   öykü   kitabı   ‘Güneş   Sepeti’   (Can   Yay.)   ile   2016   Sait   Faik   Hikâye   Armağanını   kazandı.   İkinci   öykü kitabı; ‘Sabahın Bir Devamı Vardı’ (Can Yay.).
GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.

Milaslı Sanatçılar, Bilim, İş ve Meslek İnsanları

Görsel Sanatlar: (Resim - Heykel - Grafik - Mimarlık)
Prof. Dr. Turan EROL (Ressam) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Eski Başkanı (Emekli Öğretim Üyesi)
Turhan SELÇUK (Karikatürist)
İşitsel Sanatlar: (Müzik)   
Nazmi YÜKSELEN (Ses Sanatçısı)
Bilim İnsanları:   
İş İnsanları: (Ticaret - Yönetim)   
Meslek İnsanları: (Tıp - Mühendislik - Askerlik)   
Opr. Dr. Gültekin ERDOĞAN (Beyin Cerrahı) Özel Gözde Hastanesi   Kuşadası - Aydın
Prof. Dr. Mehmet YETİŞ (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi e-Posta:
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ERDOĞAN (Arkeolog) Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi e-Posta:
1927    yılında    Milas’ta    doğdu.    1951    yılında,    YDGSA    Yüksek resim   Bölümünü   bitirdi.   1952-1960   yılları   arasında   öğretmenlik   ve yöneticilik   yaptı.   1960-1965   yılları   arasında   Milli   eğitim   Bakanlığı Güzel    sanatlar    Genel    Müdürlüğünün    çeşitli    birimlerinde    çalıştı. Fransa     devlet     bursuyla,     1961-1964     yılları     Arassında,     Paris’e giderek,   resim   üzerine   araştırma   ve   çalışmalar   yaptı.   1963-1973 yılları   arasında   Gazi   Eğitim   Enstitüsü   Resim   Bölümünde   Öğretim Üyeliği   yaptı.   “1975-1987   Yılları   Arasında   Türk   Resminde   İnsan   ve Hayvan   Figürü”   isimli   tezle   doktorasını   tamamladı.   1978   yılında, “Günümüz   Türk   resminin   Oluşum   Süreci   ve   Bedri   rahmi   Eyüpoğlu” adlı     çalışmasıyla     Doçent     oldu.     1978-1979     yıllarında     Kültür Bakanlığının   Plastik   sanatlar   Kurul   Başkanlığını   yaptı.   1987   yılında Profesör   oldu.   1988-1990   yıllarında   Hacettepe   Üniversitesi   Resim Bölümünün     başkanlığını     yaptı.     1990     yılında     Devlet     sanatçısı unvanını   aldı.   Yurt   içinde   ve   dışında,   kişisel   ve   karma   pek   çok   sergi açtı.
1922       yılında       Milas’ta       doğdu.       Türk       karikatüründe çağdaşlaşmayı   başlatan   sanatçılardan   birisidir.   1943’de   Akbaba’da, 1945’de   Tasvir’de   çalıştı.   1948’de   Aydede   mizah   dergisinde   Başçizer oldu.   Yeni   İstanbul,   Akşam,   Cumhuriyet   ve   Milliyet   gazetelerinde günlük      karikatürler      çizdi.      Ünlü      “Abdülcanbaz”      tiplemesinin yaratıcısıdır.    Turhan    Selçuk,    karikatürlerinden    yaptığı    seçmeleri; Turhan    Karikatür    Albümü    (1954),    Hiyegrolif    (1959,    1964),    Hal    ve Gidiş     Sıfır     (1969)     ve     Söz     Çizginin     (1979,     1980)     albümlerinde toplamıştır.      1971’de      12,      1983’de      34      kitaplık      “Abdülcanbaz” albümlerini   çıkardı.      Hemşeriye   ve   sanatçıya   saygının   gereği   olarak, Milas   Belediyesi,   Milas   PTT   binasının   yanında   bulunan   Hacı   Ali   Ağa evinin   alt   katını,   “Karikatürlü   Ev”   adı   altında   “Turhan   Selçuk   Müzesi” haline getirdi.
1926    yılında    Milas’ta    doğdu.    İlk    ve    Ortaokulu    Milas’ta okudu.   1948   yılında   İstanbul   Radyosunun   açtığı   sınavı   kazanarak, “Halk    Türküleri”    sanatçısı    oldu.    Daha    sonra    Ankara    Radyosuna geçti      ve      Muzaffer      Sarısözen’in      yönettiği      “Yurttan      Sesler Korosu”nda   “Misafir   Sanatçı”   olarak   çalıştı.   Sahne   çalışmaları   da oldu.    1958-1962    yılları    arasında    İzmir    radyosunda    çalıştı.    1974 yılında    Milas’a    geldi.    42    adet    plak    doldurdu.    Üç    filmin    dublaj müziğini    yaptı.    1992    yılında    Kültür    bakanlığı    sanatçısı    oldu. “Ormancı”    türküsü    onun    sesinden    ünlendi.    Karaova    Düğünü, Bodrum   Hâkimi,   Şu   Milas’ın   İçinde,   Cavır   Hasan’ın   Yolları,   Hayıtlı Türküsü onun sesinden topluma malolan türkülerdir.
Emk. Öğr. Gör. Haldun ÖZBUDUN (Ressam - Grafik Tasarımcı) Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Eski Başkanı (Emekli Öğretim Görevlisi) e-Posta:
1963    yılında    Milas'ta    doğdu.    “Milas    Menteşe    İlkokulu”, “Milas    Lisesi    Ortaokulu”,    “Milas    Lisesi”nden    sonra,    1987    yılında “DEÜ   Buca   Eğitim   Fakültesi   Resim-İş   Eğitimi   Bölümü”nden   mezun oldu.   İzmir’de   özel   sektörde   “Grafiker   ve   Fuar   Düzenleme   Kurulu Üyesi”   olarak   çalıştı.   1988   yılında   “Öğretmenlik   Mecburi   Yeterlik   ve Yarışma   Sınavı”nda   Türkiye   Üçüncüsü   oldu.   1989   yılından   itibaren MEB’e   bağlı   okullarda   Resim-İş   Öğretmenliği   ve   yöneticilik   yaptı. 1995    yılında    “DEÜ    Sosyal    Bilimler    Enstitüsü    Resim-İş    Eğitimi Anabilim    Dalı    Yüksek    Lisans    Programı”ndan    mezun    oldu.    2003 yılında     HRÜ     FEF     Resim-İş     Öğretmenliği     Bölümünde     (Grafik Tasarım)   Öğretim   Görevlisi   oldu   ve   2008   yılında   Bölüm   Başkanı olarak   görev   yaptı.   2008-2014   arasında   HRÜ   Eğitim   Fakültesi   GSEB Resim-İş   Eğitimi   Anabilim   Dalı   Başkanı   olarak   görev   yaptı.   15   Ocak 2015   tarihinde   emekli   oldu.   3   kişisel,   çok   sayıda   karma   sergiye katıldı.   5   Ödül   kazandı.   "Sanat   Eğitiminde   Akreditasyon"   konulu ACCREDIARTNET projesi üzerinde çalışmaktadır.

Haldun  

Özbudun’a  

UNESCO-InSEA  

üyesi  

Görsel  

Sanatlar  

Eğitimi

Derneği  

(GÖRSED)  

tarafından,  

  

24  

Kasım  

2017  

tarihinde  

“2017  

-  

Yılın

Görsel Sanatlar Eğitimcisi Ödülü” verildi.

Dursun SALKIM (Ses Sanatçısı)
DURSUN SALKIM (Ses Sanatçısı) 1941   yılında   Milas’ta   doğdu.   Anne   ve   babası,   Yunanistan’ın Yanya   Vilayeti   Koniçe   kentinden   Milas’a   göç   etmişlerdir.   İlk   ve   Orta Okulu   Milas’ta   okudu.   Edirne   öğretmen   okulunu   bitirdi.      Bir   süre öğretmenlik     yaptı.     Öğretmen     okulu     3.     Sınıftayken     taş     plak doldurdu.    Öğretmenlik    yaparken    müzik    ve    beste    çalışmalarına başladı.    İlk    plağı    45’lik    1967    yılında    çıktı.    Bu    plakta    yer    alan, “Bekleme   Hiç   Yolumu   sana   Dönmeyeceğim”   isimli   şarkısıyla   “Altın Plak”   kazandı.   Bu   plağı   satış   rekorları   kırdı.   Dünya   şarkı   listelerinin yer   aldığı   “Emi”   listesine   girdi.   300   adet   45’lik   plak   ve   10   kaset doldurdu.   5   adet   “Long   Play”i   var.   Sahne   çalışmaları   oldu.   Yurt dışında   konserler   verdi.   Müzik   türü,   Türk   sanat   müziğidir.   Sanatçı Yeşim Salkım’ın babasıdır.
Tolga ÇANDAR (THM Sanatçısı)
1959   Milas   doğumludur.   İlk,   Orta   ve   Liseyi   Milas’ta   okudu. ODTÜ   İnşaat   Mühendisliği   Bölümünü   bitirdi.   Profesyonel   sanat yaşamına     üniversitenin     3.     Sınıfında     iken     3     arkadaş     olarak kurdukları   “Çağdaş   Türkü”   ile   başladı.   Bu   toplulukla,   “Bekle   Beni” ve    “Delikanlıya”    albümlerini    yaptılar    ve    sonra    topluluk    dağıldı. Müzik     yaşamına     tek     başına     devam     etti.     Tolga     Çandar’ın albümlerini     şunlardır:     Sarı     Zeybek,     Muğla     Türküleri,     Aşikar, Türküleri   Ege’nin,   Türküleri   Ege’nin   2,   Türküleri   Ege’nin   3,   Muğla Türküleri   2,   Bodrum   Hakimi,   Sen   Türkülerdesin,   Türküden   Şarkıya, Harman
Makbule KAYA (THM Sanatçısı)
1959    yılında    Milas’ta    doğdu.    İlk    Okulu    Milas’ta,    Orta    ve Liseyi    Ortaklar    Öğretmen    okulunda    okudu.    1983    yılında    Ege Üniversitesi   İngiliz   dikli   ve   Edebiyatı   Bölümünü   bitirdi.   Özellikle babası   Foto   Mustafa’nın   (Demir)   etkisiyle   küçük   yaşlarda   müzikle ilgilenmeye   başladı.   Üniversite   yıllarında   bağlamayla   tanıştı,   bu tanışma   onu   radyo   sanatçısı   olmaya   kadar   götürdü.   1981   yılından bu   yana   TRT   İzmir   Radyosu’nun   kadrolu   sanatçısıdır.   “Hadi   Gari” isimli bir kaseti vardır.
İşitsel Sanatlar: (Edebiyat)   
Dr. İsmail Hakkı MİLASLI (Yazar)
1880      yılında      Milas’ta      doğdu.      İlköğrenimini      Milas’ta, Ortaöğrenimini    Aydın    ve    İzmir’de,    Tıp    fakültesini    İstanbul’da okudu.1909   yılında   Hıfzıssıhha   Genel   Müdürü   oldu.   Daha   sonra Milaslı    soyadını    aldı.    Mayıs    1919’da    Sultanahmet    Meydanında düzenlenen    ve    100    bin    kişinin    katıldığı    mitingde    bir    konuşma yaptı.   Sağlık   ve   İslam   diniyle   ilgili   eserleri   bulunmaktadır.   1952 yılında öldü.
Gad FRANCO (Yazar)
1881   yılında   Milas’ta   doğdu.   Rodos   İdadisinde   (Lise)   okudu. İstanbul     Üniversitesi     Hukuk     Fakültesini     bitirdi.     İzmir’de,     “El Nuvelista”    gazetesini    yönetti.    Hikmet    ve    Ahenk    gazetelerinde yazdı.    Paris’te    hukuk    Doktoru    oldu.    Eserleri:    Hukuki    Bilgiler Mecmuası, Kanun-u Medeni Rehberi, Paranın İstikrarı.
Nahit Ulvi AKGÜN (Şair)
1918   yılında   Milas’ta   doğdu.   İstanbul   Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Felsefe   Bölümünü   bitirdi.   Çeşitli   okullarda   öğretmenlik yaptı.   1996   yılında   vefat   etti.   İlk   şiiri   İzmir’de   Akın   Gazetesinde yayınlandı.   Servet-i   Fünun,   Uyanış,   Yücel,   değirmen,   Kovan,   Varlık, Fikirler   ve   Yedi   tepe   dergilerinde   şiirleri   yayınlandı.   Şiir   kitapları: Sebep    (Mehmet    Sepin’le    birlikte),    Birisi,    Karanlıkta    Bir    Ağaç, Gerçek   Düş,   Evren   Türküsü,   Ağaçlar   Uyanınca,   Eksilen   Gökyüzü, Yolunuzun   Üstünde   Bir   Adam.   Evren   Türküsü   ile   TDK   şiir   ödülünü kazandı.    1940’lı    yıllarda    “Garip    Akımı”nı    izledi.    Şiirlerinde    aşk temalarını işledi.
Maksut DOĞAN (Şair)
1932    yılında    Milas-Ağaçlıhöyük    Köyünde    doğdu.    Ortaklar Köy    Enstitüsünü    bitirdi.    İlkokul    öğretmenliği    yaptı.    Gazi    Eğitim Enstitüsü    Eğitim    Fakültesini    bitirerek,    İlköğretim    Müfettişi    oldu. 1953-1957   yılları   arasında   Vatan,   Sanat   yaprağı,   Yenilik,   Türk   dili, Varlık,   Yücel,   Köy   ve   Eğitim,   Gayret,   Hamle   isimli   dergilerde   şiirleri yayınlandı.   Üç   şiir   kitabı   yayınlandı.   Bunlar:   Yağmura   Durmuş   Üç Kişi (1960), Bırak Büyüsün (1975), Korkulmasın (1981)
Halim Şafak ŞANLIDAĞ (Şair)
Milas’ın    genç    kuşak    şairlerindendir.    1962    yılında    Milas’ta doğdu.    Şiir    yazmaya    1970’li    yıllarda    başladı.    Şiirleri    1980’den sonra     çeşitli     dergilerde     yayınlandı.     Kitapları     şunlar:     Kendini kanatan   Düşler   (1992),   Yolculuk   Şiire   (Eleştiri   Kitabı),   Baştan   Sona Susmak    (1996),    Bireylikler    (1997),    Saptamalar-Vurgular    (Eleştiri- 1998).     2000     yılında,     “Kayıplar”     şiir     kitabıyla     “Siyah     Beyaz Fotoğraflar”     isimli     öykü     kitabı     ile     görüşmelerin     yer     aldığı “Görüşmeler” kitabı yayınlandı.
Muzaffer KALE (Şair)
1957’de   doğdu.   Çocukluğu   Bodrum   Bahçeyakası   köyünde geçti.   Orta   ve   Liseyi   Milas’ta   okudu.   Dicle   Üniversitesi   Türk   Dili   ve Edebiyatı    Bölümünü    bitirdi.    Başta    şiir    olmak    üzere    çalışmaları 1981’den    beri    edebiyat    dergilerinde    yayınlanıldı.    Öğretmenlik yaptı.   İzmir’de   yaşıyor.   Şiir   Kitapları:   Bir   Günlük   Güneş,   Gözlerim Akşama   Ölür,   Acıtmıyor   Boynumu   Dünya,   Işıktan   Kalan   Kırılma, Hiçbir   Şeyi   Unutmadım,   Sakın   zar   Atma,   Lirik   Aksan,   Menekşenin sayılı   Günleri.   İlk   öykü   kitabı   ‘Güneş   Sepeti’   (Can   Yay.)   ile   2016   Sait Faik   Hikâye   Armağanını   kazandı.   İkinci   öykü   kitabı;   ‘Sabahın   Bir Devamı Vardı’ (Can Yay.).
Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız