GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     
Sığırın    evcilleştirilmesi    arkeolojik    bulgulara    göre    M.Ö.    5000    yıllarına    dayanmaktadır. Evcilleştirmenin   başlangıcı   ve   merkezi   Ortadoğu   ile   Hint   yarımadasıdır.   Toprağın   işlenmesi   için insan   gücüne   yardımcı   güç   aranmasında,   ilk   akla   gelen   sığır   olmuştur.   İnsan   nüfusunun   artışı, yem   kaynaklarının   bolluğu   ve   sığır   varlığının   büyümesi   ile   insanlar   daha   fazla   süt   ve   et   üretmenin yollarını   aramaya   başlamışlardır.   Bu   amaçla;   hızlı   gelişme,   yağlanma   ve   süt   verimi   gibi   özellikler yönünden    üstünlük    gösteren    hayvanların    seçimine    gidilmiştir.    Sığır    yetiştiriciliğinde    bilimsel anlamda   ıslah   çalışmalarına   ilk   olarak   İngiltere’de   başlanılmıştır.      Robert   Bakewell   adındaki   büyük çiftlik   sahibi,   hayvan   ırklarının   geliştirilmesi   konusunda   ilk   adımı   atmış   ve   başarılı   olmuştur.   Bu başarı     kendisinin     ‘hayvan     ıslahı’nın     kurucusu     olarak     tarihe     geçmesini     sağlamıştır…     Şimdi Dünyadaki ve Türkiye’deki sığır sayılarına bir bakalım: DÜNYADA SIĞIR SAYISI (2010) • Asya 398.500.000 • Güney Amerika 276.725.000 • Afrika 190.050.000 • Kuzey-Orta Amerika 159.100.000 • Avrupa 123.500.000 • Avustralya 115.500.000 TOPLAM          1.263.375.000 baş TÜİK VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DEKİ SIĞIR VARLIĞI(2010) Kültür Irkı 4.197.890 Melez 4.707.188 Yerli 2.464.722 TOPLAM           11.369.800 baş Sığır    beslemedeki    en    önemli    etkenlerden    birisi    de,    hayvanın    sütünden    yararlanmaktır. Hayvancılık   ekonomisi   içinde   süt   ekonomisi   önemli   bir   yer   tutar.   Sütün   ve   süt   ürünlerinin   insan beslenmesindeki   önemini   yadsıyamayız.   Süt   üretimin   gelişimini   ve   sığır   cinslerinden   elde   edilen süt miktarları da şöyle:  SÜTÇÜLÜĞÜN GELİŞİMİNDEKİ ETKENLER • Süt sığırlarındaki gelişmeler • Bilimsel yemleme ve idare tarzındaki gelişmeler • Besleme bilimindeki gelişmeler • Bakteriyolojideki gelişmeler • Kimyadaki ilerlemeler • AR-GE çalışmaları • Tarımsal öğretim ve eğitimdeki gelişmeler • Tarımsal yayım ve diğer öğretim uygulamaları • Pazarlama organizasyonları SIĞIRLARDAN ÜRETİLEN SÜT MİKTARI (2010) Sağılan Hayvan:              Süt Miktarı (Ton) Kültür Irkları 1.600.000 ad. 6.300.000 Melezler 1.800.000 ad. 4.850.000 Yerli    950.000 ad. 1.250.000 Toplam 4.350.000 ad.          12.400.000 Avrupa   ülkelerinde   kişi   başına   yıllık   süt   tüketimleri   çok   yüksek   iken   ülkemizde   bu   oran   ¼ düzeyinde    olup,    çok    düşüktür.    Tıpkı    zeytinyağında(Ülke    bazında    zeytinyağı    tüketim    oranlarını inceleyecek   olursak;   Yunanistan’da   yıllık   kişi   başı   zeytinyağı   tüketimi   12.8   kg.-İspanya’da   11.3   kg- İtalya’da    10.5    kg-    Portekiz’de    7.2    kg-    Kıbrıs’ta    5.5    kg-    Lüksemburg’da    3.2    kg-    Malta’da    3    kg- Fransa’da   1.7   kg.-   Türkiye’de   2   kg)   olduğu   gibi…   Halk   olarak,   doğal   ve   insan   sağlığı   için   gerekli   olan besinlerden   tam   olarak   yararlanamıyoruz.   Bu,   bizim   beslenme   bilincimizle   ilgili   bir   eksiklik.   İşte kişi başı Türkiye’deki süt tüketimi: 25 litre (Türkiye’de), 100 litre (Avrupa’da) DÜNYA,    AVRUPA    BİRLİĞİ    (28)    VE    TÜRKİYE`NİN    2012    YILI    ET    VE    SÜT    ÜRETİMİNDE SIĞIRIN PAYI (%) Sığır,    dünya    süt    üretiminin    %83`ünü,    et    üretiminin    de    yaklaşık    %21`ini    sağlamaktadır. Mandanın   dünya   süt   ve   et   üretimindeki   payı   ise   yaklaşık   %13   ve   %1,2   kadardır.   AB   ve   ABD   söz konusu   olduğunda   durum   biraz   farklılaşır.   Dünya   süt   üretiminin   yaklaşık   beşte   birini   üreten   AB ülkeleri   ile   %12`sini   üreten   ABD`de   sütün   hemen   hemen   tümü   sığırdan   sağlanır.   AB   ve   ABD   et üretiminde sığırın payı sırasıyla, %17,1 ve %27,8`dir. MİLAS’TA DURUM NE? Muğla    ilinde,    büyükbaş    hayvan    sayısının    en    fazla    olduğu    ilçeler    sırasıyla    Milas(%31), Seydikemer    (%15),    Yatağan    (%13)’dır.    Söz    konusu    ilçeler    Muğla’nın    toplam    büyükbaş    hayvan sayısının    %58’lik    bir    kısmını    oluşturmaktadır.    Milas    melez    sığır    sayısı    bakımından    tüm    ilçeler üzerinde   dominant   durumdadır.   Seydikemer   ilçesi   ise   kültür   sığır   sayısı   bakımından   lider,   Yatağan ilçesi   ise   ikincidir.   Milas’taki   sığır   sayıları:   melez   35.000,   kültür   9.000   ve   Yerli   7.000   (GEKA   2014 verileri) SONUÇ:   Milas,   hayvancılık   ve   süt   sığırcılığı   bağlamında,   Muğla   ilinde   önemli   bir   konuma sahip    bulunmaktadır.    Süt    ekonomisi,    Milas’ın    önemli    geçim    kaynaklarından    birisidir.        Süt ekonomisinin   Milas   açısından   önemi   ve   bu   bağlamda   Süt   Birliğinin   işlevi   ile   Süt   ve   Zeytinyağı benzeşmesi üzerine başka bir yazıda ayrıca durulacaktır. (*) MİLAS SÜT, Milas Süt Birliği’nin Kurumsal Dergisinin 12. sayısında yer alan yazı, 2018 Kaynaklar: 1- http://www.akademik.adu.edu.tr/myo/cine/webfolders/File/ders%20notlari/Buyukbas%20Hayvan %20Yetistiriciligi.pdf 2-Akman    N.,    Yener    S.M.,    Cedden    F.,    Şen    A.Ö.,    2015.    Türkiye‘de    Büyükbaş    Hayvan Yetiştiriciliğinde;    Durum,    Değişimler    ve    Anlayışlar,    Türkiye    Ziraat    Mühendisliği    VIII.    Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-2, 12-16 Ocak 2015, Ankara, s. 781-808. 3-GEKA-Muğla İli Sosyo - Ekonomik Raporu – 2014 4-http://www.zeytindergisi.com/dunyada-kisi-basi-zeytinyagi-tuketimi/ Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Araştırmacı-Yazar
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017 - 2019
www.milas.org.tr  

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK, SÜT ÜRETİMİ ve GELİŞİMİ! (*)  /  Genelden Yerele…

Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ’nin Milas Yazıları (4)

Site Haritası

NÇT’nin Milas Yazıları

NÇT’nin Öyküleri

NÇT’nin Kitapları

NÇT’nin Özyaşamı

NÇT

NÇT’nin Makaleleri

Sofralığa Ayrılan (Ton)
9.000
Dane Üretimi (Ton)
90.000
Ülkelker
Toplam Süt Üretiminde
Toplam Et Üretiminde
Kırmızı Et Üretiminde
Dünya
83,0
20,9
75,6
9.000
90.000
AB (28)
96,8
17,1
87,8
9.000
90.000
ABD
100,0
27,8
99,4
9.000
90.000
Türkiye
91,8
29,8
87,3
Kaynak: Akman ve arkadaşları (2015)
GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta:
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017 - 2019

Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ’nin Milas Yazıları (4)

www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.

NÇT’nin Milas Yazıları

NÇT’nin Öyküleri

NÇT’nin Kitapları

NÇT’nin Özyaşamı

NÇT

NÇT’nin Makaleleri

Sığırın    evcilleştirilmesi    arkeolojik    bulgulara    göre    M.Ö.    5000    yıllarına    dayanmaktadır. Evcilleştirmenin   başlangıcı   ve   merkezi   Ortadoğu   ile   Hint   yarımadasıdır.   Toprağın   işlenmesi   için insan   gücüne   yardımcı   güç   aranmasında,   ilk   akla   gelen   sığır   olmuştur.   İnsan   nüfusunun   artışı, yem   kaynaklarının   bolluğu   ve   sığır   varlığının   büyümesi   ile   insanlar   daha   fazla   süt   ve   et   üretmenin yollarını   aramaya   başlamışlardır.   Bu   amaçla;   hızlı   gelişme,   yağlanma   ve   süt   verimi   gibi   özellikler yönünden    üstünlük    gösteren    hayvanların    seçimine    gidilmiştir.    Sığır    yetiştiriciliğinde    bilimsel anlamda   ıslah   çalışmalarına   ilk   olarak   İngiltere’de   başlanılmıştır.      Robert   Bakewell   adındaki   büyük çiftlik   sahibi,   hayvan   ırklarının   geliştirilmesi   konusunda   ilk   adımı   atmış   ve   başarılı   olmuştur.   Bu başarı     kendisinin     ‘hayvan     ıslahı’nın     kurucusu     olarak     tarihe     geçmesini     sağlamıştır…     Şimdi Dünyadaki ve Türkiye’deki sığır sayılarına bir bakalım: DÜNYADA SIĞIR SAYISI (2010) • Asya 398.500.000 • Güney Amerika 276.725.000 • Afrika 190.050.000 • Kuzey-Orta Amerika 159.100.000 • Avrupa 123.500.000 • Avustralya 115.500.000 TOPLAM          1.263.375.000 baş TÜİK VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DEKİ SIĞIR VARLIĞI(2010) Kültür Irkı 4.197.890 Melez 4.707.188 Yerli 2.464.722 TOPLAM           11.369.800 baş Sığır    beslemedeki    en    önemli    etkenlerden    birisi    de,    hayvanın    sütünden    yararlanmaktır. Hayvancılık   ekonomisi   içinde   süt   ekonomisi   önemli   bir   yer   tutar.   Sütün   ve   süt   ürünlerinin   insan beslenmesindeki   önemini   yadsıyamayız.   Süt   üretimin   gelişimini   ve   sığır   cinslerinden   elde   edilen süt miktarları da şöyle:  SÜTÇÜLÜĞÜN GELİŞİMİNDEKİ ETKENLER • Süt sığırlarındaki gelişmeler • Bilimsel yemleme ve idare tarzındaki gelişmeler • Besleme bilimindeki gelişmeler • Bakteriyolojideki gelişmeler • Kimyadaki ilerlemeler • AR-GE çalışmaları • Tarımsal öğretim ve eğitimdeki gelişmeler • Tarımsal yayım ve diğer öğretim uygulamaları • Pazarlama organizasyonları SIĞIRLARDAN ÜRETİLEN SÜT MİKTARI (2010) Sağılan Hayvan:              Süt Miktarı (Ton) Kültür Irkları 1.600.000 ad. 6.300.000 Melezler 1.800.000 ad. 4.850.000 Yerli    950.000 ad. 1.250.000 Toplam 4.350.000 ad.          12.400.000 Avrupa   ülkelerinde   kişi   başına   yıllık   süt   tüketimleri   çok   yüksek   iken   ülkemizde   bu   oran   ¼ düzeyinde    olup,    çok    düşüktür.    Tıpkı    zeytinyağında(Ülke    bazında    zeytinyağı    tüketim    oranlarını inceleyecek   olursak;   Yunanistan’da   yıllık   kişi   başı   zeytinyağı   tüketimi   12.8   kg.-İspanya’da   11.3   kg- İtalya’da    10.5    kg-    Portekiz’de    7.2    kg-    Kıbrıs’ta    5.5    kg-    Lüksemburg’da    3.2    kg-    Malta’da    3    kg- Fransa’da   1.7   kg.-   Türkiye’de   2   kg)   olduğu   gibi…   Halk   olarak,   doğal   ve   insan   sağlığı   için   gerekli   olan besinlerden   tam   olarak   yararlanamıyoruz.   Bu,   bizim   beslenme   bilincimizle   ilgili   bir   eksiklik.   İşte kişi başı Türkiye’deki süt tüketimi: 25 litre (Türkiye’de), 100 litre (Avrupa’da) DÜNYA,    AVRUPA    BİRLİĞİ    (28)    VE    TÜRKİYE`NİN    2012    YILI    ET    VE    SÜT    ÜRETİMİNDE SIĞIRIN PAYI (%) Sığır,    dünya    süt    üretiminin    %83`ünü,    et    üretiminin    de    yaklaşık    %21`ini    sağlamaktadır. Mandanın   dünya   süt   ve   et   üretimindeki   payı   ise   yaklaşık   %13   ve   %1,2   kadardır.   AB   ve   ABD   söz konusu   olduğunda   durum   biraz   farklılaşır.   Dünya   süt   üretiminin   yaklaşık   beşte   birini   üreten   AB ülkeleri   ile   %12`sini   üreten   ABD`de   sütün   hemen   hemen   tümü   sığırdan   sağlanır.   AB   ve   ABD   et üretiminde sığırın payı sırasıyla, %17,1 ve %27,8`dir. MİLAS’TA DURUM NE? Muğla    ilinde,    büyükbaş    hayvan    sayısının    en    fazla    olduğu    ilçeler    sırasıyla    Milas(%31), Seydikemer    (%15),    Yatağan    (%13)’dır.    Söz    konusu    ilçeler    Muğla’nın    toplam    büyükbaş    hayvan sayısının    %58’lik    bir    kısmını    oluşturmaktadır.    Milas    melez    sığır    sayısı    bakımından    tüm    ilçeler üzerinde   dominant   durumdadır.   Seydikemer   ilçesi   ise   kültür   sığır   sayısı   bakımından   lider,   Yatağan ilçesi   ise   ikincidir.   Milas’taki   sığır   sayıları:   melez   35.000,   kültür   9.000   ve   Yerli   7.000   (GEKA   2014 verileri) SONUÇ:   Milas,   hayvancılık   ve   süt   sığırcılığı   bağlamında,   Muğla   ilinde   önemli   bir   konuma sahip    bulunmaktadır.    Süt    ekonomisi,    Milas’ın    önemli    geçim    kaynaklarından    birisidir.        Süt ekonomisinin   Milas   açısından   önemi   ve   bu   bağlamda   Süt   Birliğinin   işlevi   ile   Süt   ve   Zeytinyağı benzeşmesi üzerine başka bir yazıda ayrıca durulacaktır. (*) MİLAS SÜT, Milas Süt Birliği’nin Kurumsal Dergisinin 12. sayısında yer alan yazı, 2018 Kaynaklar: 1- http://www.akademik.adu.edu.tr/myo/cine/webfolders/File/ders%20notlari/Buyukbas%20Hayvan %20Yetistiriciligi.pdf 2-Akman    N.,    Yener    S.M.,    Cedden    F.,    Şen    A.Ö.,    2015.    Türkiye‘de    Büyükbaş    Hayvan Yetiştiriciliğinde;    Durum,    Değişimler    ve    Anlayışlar,    Türkiye    Ziraat    Mühendisliği    VIII.    Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-2, 12-16 Ocak 2015, Ankara, s. 781-808. 3-GEKA-Muğla İli Sosyo - Ekonomik Raporu – 2014 4-http://www.zeytindergisi.com/dunyada-kisi-basi-zeytinyagi-tuketimi/ Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Araştırmacı-Yazar

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK, SÜT ÜRETİMİ ve GELİŞİMİ! (*)

/  Genelden Yerele…

Sofralığa Ayrılan (Ton)
9.000
Dane Üretimi (Ton)
90.000
Ülkelker
Toplam Süt Üretiminde
Toplam Et Üretiminde
Dünya
83,0
20,9
9.000
90.000
AB (28)
96,8
17,1
9.000
90.000
ABD
100,0
27,8
9.000
90.000
Türkiye
91,8
29,8
Kaynak: Akman ve arkadaşları (2015)
Diğer sayfalar için tıklayınız Diğer sayfalar için tıklayınız